Free Porn
Acasă Articole RTR Genurile romanului românesc (1901-1932). O analiză cantitativă

Genurile romanului românesc (1901-1932). O analiză cantitativă

2199
Rezumat

The Genres of the Romanian Novel 1901–1932: A Quantitative Analysis

Combining the instruments of quantitative analysis with those of genre theory, the present article studies the ratio, characteristics, and tendencies underpinning the most important subgenres of the Romanian novel between 1901 and 1932. Among these subgenres, we lay special emphasis on those of popular fiction, on the social, historical, sentimental, psychological, and philosophical novel, as well as on the so-called “event novel”. The conclusions of our inquiry illustrate the ever-growing divide between artistic literature and popular fiction, the recasting of the Romanian novelistic subgenres during the early 20th century, and the gradual relocation of the novelists’ focus from the unmediated depiction of events towards the world and the individual self.

Keywords: Romanian novel, (sub)genres, quantitative analysis, archive vs. canon

Bibliografie

*** DCRR-1 – Dicționarul cronologic al romanului românesc de la origini până la 1989. [The Chronological Dictionary of the Romanian Novel from Origins to 1989] Cluj-Napoca: Academia Română, 2004.
Baghiu, Ștefan, Andrei Terian, Vlad Pojoga, Teodora Susarenco, Iunis Minculete, and Ovio Olaru. “Geografia romanului românesc (1901-1932): străinătatea” [The Geogpraphy of the Romanian Novel (1901-1932): Spaces from Abroad]. Transilvania, no. 10 (2020): 1-11.
Baghiu, Ștefan, Vlad Pojoga, Cosmin Borza, Andreea Coroian Goldiș, Daiana Gârdan, Emanuel Modoc, David Morariu, Teodora Susarenco, Radu Vancu, and Dragoș Varga. Muzeul Digital al Romanului Românesc: secolul al XIX-lea [The Digital Museum of the Romanian Novel: The 19th Century]. Sibiu: Complexul Național Muzeal ASTRA, 2019. https://revistatransilvania.ro/mdrr.
Baghiu, Ștefan, Vlad Pojoga, Cosmin Borza, Andreea Coroian Goldiș, Denisa Frătean, Daiana Gârdan, Alex Goldiș, Emanuel Modoc, Iunis Minculete, David Morariu, Ovio Olaru, Teodora Susarenco, Andrei Terian, Radu Vancu, and Dragoș Varga. Muzeul Digital al Romanului Românesc: 1901-1932 [The Digital Museum of the Romanian Novel: 1901-1932]. Sibiu: Complexul Național Muzeal ASTRA, 2020. https://revistatransilvania.ro/mdrr1901-1932.
Borza, Cosmin. “How to Populate a Country. A Quantitative Analysis of the Rural Novel from Romania (1900–2000)”. In Ruralism and Literature in Romania, edited by Ștefan Baghiu, Vlad Pojoga, Maria Sass, 21-40. Berlin, Peter Lang, 2019.
Borza, Cosmin. “Răscoala ca revoluție literară. 1907 în romanele românești interbelice și postbelice.” In Revolutions. The Archeology of Change, edited by Emanuel Grosu, Anca-Diana Bibiri, Camelia Grădinescu, Andreea Mironescu, and Roxana Patraș, 371-378. Iași: Editura Universității Alexandru Ioan Cuza, 2017.
Călinescu, G. Istoria literaturii române de la origini până în prezent [The History of Romanian Literature from Origins to the Present]. Ediția a doua, revăzută și adăugită. București: Minerva, 1982.
Cazamian, Louis. Le roman social en Angleterre (1830-1850). Paris: Société nouvelle de librairie et dʼédition, 1904.
Charles-Brun, Jean. Le roman social en France au XIXe siècle. Paris: V. Giard & E. Brière Libraires-Éditeurs, 1910.
Childers, Joseph W. “Industrial Culture and the Victorian Novel”. In The Cambridge Companion to the Victorian Novel, edited by Deirdre David, 77-96. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
Cioculescu, Șerban, Vladimir Streinu, and Tudor Vianu. Istoria literaturii române moderne [History of Modern Romanian Literature]. București: Eminescu, 1985.
Cohen, Margaret. The Sentimental Education of the Novel. Princeton: Princeton University Press, 1999.
Cornis-Pope, Marcel. “The Search for a Modern, Problematizing Historical Consciousness: Romanian Historical Fiction and Family Cycles.” In History of the Literary Cultures of East-Central Europe: Junctures and Disjunctures in the 19th and 20th Centures, Vol. I,
edited by Marcel Cornis-Pope and John Neubauer, 499-505. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Co., 2004.
De Groot, Jerome. The Historical Novel. London/New York: Routledge, 2010.
TRANSILVANIA 10/2020
Drăgan, Ioana. Romanul popular în România. Literar și paraliterar [The Popular Novel in Romania. Literary and Paraliterary]. Cluj-Napoca: Casa Cărții de Știință, 2006.
Florea, Rodica. “Romanul sadovenian – social și de moravuri – până la primul război mondial” [Sadoveanu’s Social and Moral Novels Until the First World War]. Revista de istorie și teorie literară, nr. 4 (1970): 523‑536.
Fusillo, Massimo. “Aethiopika (Heliodorus, Third or Fourth Century).” In The Novel: Forms and Themes. vol. 2. edited by Franco Moretti, 131-137. Princeton: Princeton University Press, 2006.
Gârdan, Daiana. “Evoluția romanului erotic românesc din prima jumătate a secolului al XX-lea. Între exercițiu și canonizare” [The Evolution Of The Romanian Erotic Novel From The First Half Of The 20th Century. Between Exercise and Canonization]. Transilvania no. 7 (2018): 5-10.
Gârdan, Daiana. “The Great Female Unread. Romanian Women Novelists in the First Half of the Twentieth Century: A Quantitative Approach.” Metacritic Journal for Comparative Studies and Theory 4, no. 1 (2018): 109-124.
Gârdan, Daiana. “Tipologiile romanului românesc și provocările cercetării cantitative. Cazul romanului social și de moravuri” [The Typologies of the Romanian Novel and the Challenges of Quantitative Research]. Caietele Sextil Pușcariu 4 (2019): 418-427.
Goldiș, Alex, Cosmin Borza, Daiana Gârdan, Emanuel Modoc, Dragoș Varga, and David Morariu. “Poli de producție ai romanului românesc (1901-1932)” [Production Centers of the Romanian Novel (1901-1932): Editorial Networks and
Canonization Process]. Transilvania, no. 10 (2020): 45-52.
Huyssen, Andreas. After the Great Divide: Modernism, Mass Culture, Postmodernism. Bloomington: Indiana University Press, 1986.
Iovănel, Mihai. “Literatura polițistă [Detective Fiction]”. In Dicționarul general al literaturii române [The General Dictionary of Romanian Literature], second edition, vol. 4, edited by Eugen Simion, 777-781. Bucharest: Muzeul Literaturii Române, 2017.
Lukács, Georg. Romanul istoric [The Historical Novel], vol. 1-2. Translated by Ion Roman. Bucharest: Editura Minerva, 1978.
Manolescu, Nicolae. Istoria critică a literaturii române. 5 secole de literatură [The Critical History of Romanian Literature]. Pitești: Paralela 45, 2008.
Melville Logan, Peter, ed. The Encyclopedia of The Novel. Chichester: Wiley-Blackwell, 2011.
Modoc, Emanuel, Daiana Gârdan, Ștefan Baghiu, Andreea Coroian-Goldiș, Radu Vancu, and Vlad Pojoga. “Geografia romanului românesc (1901-1932): arealul național” [The Geography of the Romanian Novel (1901-1932): The National Areal]. Transilvania,
no. 10 (2020): 12-21.
Perpessicius. Menţiuni de istoriografie literară şi folclor (1948-1956). București, E.S.P.L.A., 1957.
Pojoga, Vlad, Daiana Gârdan, Ștefan Baghiu, Cosmin Borza, Iunis Minculete, and Denisa Frătean. “Diversitate identitară în romanul românesc (1844-1932)” [Identity and Diversity in the Romanian Novel (1844-1932)]. Transilvania, no. 10 (2020): 33-44.
Raicu, Lucian. “Dezvoltarea romanului social – un fenomen caracteristic al noii noastre literaturi”, Viața românească, nr. 12 (1955): 182-195.
Ralea, Mihai. “De ce nu avem roman?” [Why Don’t We Have a Novel]. In Scrieri, vol. 2, edited by N. Tertulian, 82-91. Bucharest: Editura Minerva, 1972.
Schellinger, Paul. The Encyclopedia of the Novel, vol. I-II. New York: Routledge, 1998.
Terian, Andrei. “Big Numbers. A Quantitative Analysis of the Development of the Novel in Romania.” Transylvanian Review 28, suppl. 1 (2019): 55-71.
Terian, Andrei, Daiana Gârdan, Cosmin Borza, David Morariu, and Dragoș Varga. “Genurile romanului românesc în secolul al XIX-lea. O analiză cantitativă.” [The Genres of the 19th Century Romanian Novel. A Quantitative Analysis]. Transilvania 48, nr. 10 (2019): 17-28.
Vancu, Radu, Alex Goldiș, Ovio Olaru, Vlad Pojoga, Teodora Susarenco, Denisa Frătean, and Ștefan Baghiu, “Temporalitatea internă a romanului românesc (1844-1932)” [The Internal Temporaity of the Romanian Novel (1844-1932)], Transilvania, no. 10
(2020): 22-32.

DISTRIBUIȚI