Free Porn
Acasă Articole RTR „Geniul” la Eminescu și „geniul” lui Eminescu. Problemă cosmologică și afacere național(ist)ă...

„Geniul” la Eminescu și „geniul” lui Eminescu. Problemă cosmologică și afacere național(ist)ă (I)

1267
Rezumat

The Genius in Eminescu and Eminescu’s Genius: The Cosmologic Problem and the National(ist) Affair

Abstract: In this paper I investigate how the interpretation of the Romantic poet Mihai Eminescu’ work verifies the European transition from a rationalist conception of “genius” (according to which “genius” is a phenomenon subjected to the laws of nature/ society) to an irrationalist conception, where “genius” becomes a supernatural, miraculous or inexplicable phenomenon.

Keywords: genius, planet, nature’s laws, cosmology, thermodinamics, entropy, nationalism, communism, postcommunism, Eminescu, romanticism, Schopenhauer, C. Dobrogeanu-Gherea, Titu Maiorescu, E. Lovinescu, G. Călinescu.

Citation suggestion: Dumitru, Teodora. „Geniul” la Eminescu și „geniul” lui Eminescu.Problemă cosmologică și afacere național(ist)ă (I).” Transilvania, no. 5 (2022): 30-45. https://doi.org/10.51391/trva.2022.05.05.

Bibliografie

Avramescu, Aurel. “Gândirea eminesciană și ipotezele științifice în cosmogonie” [Eminescu’s Thinking and Scientific Hypotheses in Cosmogony]. Manuscriptum, no. 1 (1980).

Avramescu, Aurel. “Preocupări științifice în Caietele fiziografice” [Scientific Concerns in Physiographic Notebooks]. Luceafărul, no. 12, June 16 (1964).

Avramescu, Aurel. “Viziune eminesciană și ipoteze științifice în cosmogonie” [Eminescu’s Vision and Scientific Hypotheses in Cosmogony]. Ramuri, no. 1, August (1964).

Babuts, Nicolae. Mimesis in a Cognitive Perspective: Mallarmé, Flaubert, and Eminescu. London‒New York: Routledge, Taylor and Francis, 2011.

Bejan, Adrian, and J. Peder Zane. Design în natură [Design in Nature, 2012], versiunea în limba română de prof. dr. ing. Alexandru Morega. Bucharest: Editura Agir, 2013.

Boia, Lucian. Mihai Eminescu, românul absolut. Facerea și desfacerea unui mit [Mihai Eminescu, the Absolute Romanian: Making and Unraveling a Myth]. Bucharest: Editura Humanitas, 2015.

Călinescu, G. “Opinii asupra lui Mihail Eminescu” [Thoughts on Mihail Eminescu]. Vremea, no. 182, April 9 (1931).

Călinescu, G. Opera lui Mihai Eminescu [The Work of Mihai Eminescu] [second edition, 1947; 1969-1970]. In G. Călinescu, Opere. II. Opera lui Mihai Eminescu (2) [Works. II. The Work of Mihai Eminescu (2)], edited by Nicolae Mecu, Ileana Mihăilă and Daciana Vlădoiu, introduction by Eugen Simion. Bucharest: Academia Română, Fundația Națională pentru Știință și Artă, Muzeul Național al Literaturii Române, 2016.

Călinescu, G. Viața lui Mihai Eminescu [The Life of Mihai Eminescu] [1932]. In G. Călinescu, Opere. I. Viața lui Mihai Eminescu. Opera lui Mihai Eminescu (1) [Works. I. The Life of Mihai Eminescu. The Work of Mihai Eminescu (1)], edited by Nicolae Mecu, Ileana Mihăilă and Daciana Vlădoiu, introduction by Eugen Simion. Bucharest: Academia Română, Fundația Națională pentru Știință și Artă, Muzeul Național al Literaturii Române, 2016.

Călinescu, Matei. Titanul și geniul în poezia lui Mihai Eminescu [The Titan and the Genius in Mihai Eminescu’s Poetry]. Bucharest: Editura pentru literatură, 1964.

Carlo Rovelli. “Dante e Einstein nella tre-sfera” [Dante and Einstein in the Three-Sphere]. Arianna Editrice, October 20, 2010, https://www.ariannaeditrice.it/articolo.php?id_articolo=35230.

Codreanu, Theodor. Eminescu ‒ Dialectica stilului [Eminescu – The Dialectic of Style]. Bucharest: Editura Cartea Românească, 1984.

Coriolis, Gaspard-Gustave. Du Calcul de lʼeffet des machines [On the Calculation of the Effect of Machines]. Paris: Carilian-Goeury, Libraire, 1829.

Dobrogeanu-Gherea, C. “D-l Panu asupra criticii și literaturii” [Mr. Panu on Criticism and Literature] [1896]. In C. Dobrogeanu-Gherea, Opere complete [Complete Works], vol. 7, edited by Ion Popescu-Puțuri and Ștefan Voitec. Bucharest: Editura Politică, 1980.

Dobrogeanu-Gherea, C. “Eminescu” [Eminescu] [1887]. In C. Dobrogeanu-Gherea, Opere complete, vol. 6, edited by Ion Popescu-Puțuri and Ștefan Voitec. Bucharest: Editura Politică, 1979.

Dumitru, Teodora. “Geniul ca fenomen în ordinea naturii vs. geniul ca miracol” [Genius as a Phenomenon in the Order of the Nature vs. Genius as a Miracle]. Transilvania, no. 3 (2022).

Eminescu, Mihai. “Se-ncheie…” [A Series of Events is Coming to an End…]. Timpul, no. 1, January 1 (1883). In Mihai Eminescu. Opere. V. Publicistică [Works. V. Journalism], edited by D. Vatamaniuc, foreword by Eugen Simion. Bucharest: Editura Univers Enciclopedic, 2000.

Eminescu, Mihai. “Un roman” [A Romance]. In M. Eminescu. Opere. Vol. V. Poezii postume. Anexe. Note și variante. Exerciții & moloz. Addenda & Corrigenda. Apocrife. Mărturii [Works. Vol. V. Posthumous Poems. Annexes. Notes and Variants. Exercises & Rubble. Addenda & Corrigenda. Apocryphal. Confessions], edited by Perpessicius. Bucharest: Editura Academiei R.P.R., 1958.

Eminescu, Mihai. Codru și salon [Forest and Salon] [1877]. In Mihai Eminescu. Opere. I. Poezii (1866-1877) [Works. I. Poems (1866-1877)], edited by D. Murărașu, foreword by Eugen Simion. Bucharest: Academia Română, Fundația Națională pentru Știință și Artă, Muzeul Național al Literaturii Române, 2017.

Eminescu, Mihai. Luceafărul [The Evening Star/ Hyperion] [1883]. In Mihai Eminescu. Opere. II. Poezii (1878-1883) [Works. II. Poems (1878-1883)], edited by D. Murărașu. Bucharest: Academia Română, Fundația Națională pentru Știință și Artă, 2017.

Eminescu, Mihai. Opere. VII. Traduceri. Transcrieri. Note de curs. Note de lectură. Excerpte [Works. VII. Translations. Transcripts. Course Notes. Reading Notes. Excerpts], edited by D. Vatamaniuc, foreword by Eugen Simion. Bucharest: Editura Academiei Române, Univers Enciclopedic, 2003.

Gavrilă, Lucian. Viaţa – un experiment nesfârşit [Life – And Endless Experiment]. Bucharest: Albatros, 1995.

Grama, Alexandru. Mihail Eminescu. Studiu critic [Mihail Eminescu: Critical Study] [1891], edited by Ioan Chindriș and Niculina Iacob. Cluj-Napoca: Napoca Star, 2014.

Herbart, J.F. Psychologie als Wissenschaft [Psychology as a Science], vol. I-II [1824-1825]. In J.F. Herbart. Sämtliche Werke [Complete Works], vol. 6. edited by Karl Kehrbach. Langensalza: Druck und Verlag von Hermann Beyer & Söhne, 1892.

Herbart, J.F. Über die Möglichkeit und Nothwendigkeit Mathematik auf Psychologie Anzuwenden [On the Possibility and Necessity of Applying Mathematics to Psychology] [1822]. In J.F. Herbart. Sämtliche Werke [Complete Works], vol. 5, edited by Karl Kehrbach. Langensalza: Druck und Verlag von Hermann Beyer & Söhne, 1890.

Holban, Ion. “Eminescu ‒ poetul care apelează cel mai frecvent la știință” [Eminescu – the Poet Who Most Frequently Uses Science]. Fizica și tehnologiile moderne 17, no. 1-2 (2019).

  1. Glicsman. “De la Eminescu la Einstein. Știință și poezie” [From Einstein to Eminescu: Science and Poetry]. Adevărul literar și artistic, May 21 (1922).

Iovănel, Mihai. Istoria literaturii române contemporane: 1990-2020 [The History of Contemporary Romanian Literature: 1990-2020]. Iași: Editura Polirom, 2021.

Lovinescu, E. Istoria literaturii române contemporane, vol. I, Evoluția ideologiei literare [The History of Contemporary Romanian Literature, vol. I, The Evolution of the Literary Ideology] [1926]. In E. Lovinescu, Opere. I. Istoria literaturii române contemporane: Evoluția ideologiei literare, Evoluția criticei literare, Evoluția poeziei lirice [Works. I. The History of Contemporary Romanian Literature: The Evolution of Literary Ideology, The Evolution of Literary Criticism, The Evolution of Lyrical Poetry], edited by Nicolae Mecu, notes by Alexandra Ciocârlie, Alexandru Farcaș, Nicolae Mecu, and Daciana Vlădoiu, introduction by Eugen Simion. Bucharest: Academia Română, Fundația Națională pentru Știință și Artă, 2015.

Lovinescu, E. Memorii [Memoirs], vol. III. Bucharest: Editura „Adevărul” S.A., 1937.

Maiorescu, Titu. “Eminescu și poeziile lui” [Eminescu and His Poems] [1889]. In Titu Maiorescu, Opere. I. Critice [Works. I. Literary Criticism], edited by D. Vatamaniuc, introduction by Eugen Simion. Bucharest: Editura Fundației Naționale pentru Știință și Artă, Univers Enciclopedic, 2005.

Marcus, Solomon. “Orizont spiritual” [Spiritual Perspective]. Magazin, no. 26, July 1 (1989).

Mayer, Julius Robert. “Bemerkungen über die Kräfte der unbelebten Natur” [Remarks on the Forces of Inanimate Nature]. Annalen der Chemie und Pharmacie 42 (1842).

Noica, Constantin. Introducere la miracolul eminescian [Introduction to the Eminescu miracle], edited by Marin Diaconu and Gabriel Liiceanu. Bucharest: Editura Humanitas, 1992.

Onicescu, Octav. “Componentele ştiinţifice ale gândirii eminesciene” [The Scientific Elements of Eminescu’s Thinking]. Manuscriptum, no. 4 (1976).

Osiceanu, Petre. Eminescu și conceptele fundamentale ale fizicii moderne [Eminescu and the Fundamental Concepts of Modern Physics], 2010, independent electronic edition, http://www.icf.ro/individual/lab04/osiceanu/Eminescu_Studiu_Eedition.pdf.

Piru, Al. “Armonia eminesciană” [Eminescu’s Harmony]. Flacăra, no. 24 (1985).

Pop, Ioan-Aurel. “Declarație de pe 14 ianuarie 2022, cu ocazia Zilei Culturii Naționale” [Declaration on January 14, with the occasion of the National Culture’s Day], Agerpres, January 14, 2022, https://www.agerpres.ro/cultura/2022/01/14/ziua-culturii-nationale-ioan-aurel-pop-sa-ne-pretuim-valorile-cum-sunt-ele-in-concertul-intelectual-european–847080.

Presură, Cristian. “Cine a descoperit teoria relativității, Einstein sau Eminescu?” [Who Discovered the Theory of Relativity: Eminescu or Einstein?]. Hotnews, January 15, 2020, https://www.hotnews.ro/stiri-esential-23601164-cine-descoperit-teoria-relativitatii-einstein-sau-eminescu.htm.

Săhleanu, Victor. Arta rece și știința fierbinte [Cool Art, Hot Science]. Bucharest: Editura Cartea Românească, 1972.

Scărlătescu, Doru. “Eminescu și ispitele eminescologiei: omul de știință (I)” [Eminescu and the Temptations of Eminescology: The Scientist (I)]. In Studii eminescologice, vol. 19, edited by Viorica S. Constantinescu, Cornelia Viziteu, Lucia Cifor, and Livia Iacob. Cluj-Napoca: Clusium, 2017.

Scărlătescu, Doru. “Eminescu și ispitele eminescologiei: omul de știință (II)” [Eminescu and the Temptations of Eminescology: The Scientist (II)]. Studii eminescologice, vol. 20, edited by In Viorica S. Constantinescu, Cornelia Viziteu, Lucia Cifor, and Livia Iacob. Cluj-Napoca: Clusium, 2018.

Terian, Andrei. “Prophet, Martyr, Saint: Eminescuʼs Lateral Canonization,” in Great Immortality: Studies on European Cultural Sainthood, edited by Jón Karl Helgason and Marijan Dović, 294-312. Leiden–Boston: Brill, 2019.

Vatamaniuc, D. “Ştiinţele naturii în manuscrisele lui Eminescu şi în filosofia lui Blaga” [Natural Sciences in Eminescu’s Manuscripts and in Blaga’s Philosophy]. Steaua, no. 5-6-7, May, June, and July (1991).

DISTRIBUIȚI