Acasă Articole RTR Familia transnațională – reprezentare și practici

Familia transnațională – reprezentare și practici

1292
Rezumat

The Transnational Family – Representation and Practices

The aim of this study is to investigate the main (re)structures of the kinship in the Romanian society under the impact of external migration after 1989. One of the findings of the study shows that in the Romanian traditional society, preserving kinship cohesion meant a series of obligations and liabilities that were often transmitted from one generation to another without being questioned. They basically constituted and maintained the channel of communication between family members. The members of transnational families have absorbed these traditional structures, weaving over new formulas to adapt family practices (Morgan: 2011) to the specificity of transnational living, reformulating at the same time the traditional rules of kinship and adapting them to the new way of living. The study is based on materials derived from a qualitative research in two communities – one in Romania and one abroad.

Keywords: family, family practices, transnational, kinship

Bibliografie

Albu, I. Dreptul familiei/Family Law. Bucureşti, Editura Didactică și Pedagogică, 1975.

Anghel, G. R. Migraţia şi problemele ei: perspectiva transnaţională ca o nouă modalitate de analiză a etnicităţii şi schimbării sociale în România / Migration: the Transnational Perspective as a New Modality of Analyzing Ethnicity and Social Change in Romania, în Working Papers, Cluj-Napoca, Editura ISPMN, 2008.

Bacaci, A.; Dumitrache, V.-C.; Hageanu, C. Dreptul familiei / Family Law. București, Ediția a 3-a, Editura ALL Beck, 2002.

Bryceson, D. F.; Vuorela, U. Transnational Families in the Twenty-firts Centrury. În D. F Bryceson, U. Vuorela (eds.) The Transnational Family: New European Frontiers and Global Networks. New York, Berg, 2002, p. 3-30.

Constantinescu, I. M. L. Biserica şi instituţia căsătoriei / The Church and the Institution of Marriage. Condiţiile administrării căsătoriei. Studiu juridico-canonic. București, Editura Christiana, 2010.

Constantinescu, N. Relaţiile de rudenie în societăţile tradiţionale / Kinship Relationships in Traditional Societies. București, Editura Academiei, 1987.

Costa–Foru, X. Cercetare monografică a familiei. Contribuţie metodologică / Family Monographic Research. Methodological Input. București, Editura Fundaţia Regele Mihai I, 1945.

Ducu, Viorela. Strategii ale maternităţii transnaţionale: cazul femeilor din România/Strategies of Transnational Motherhood: the Case of Romanian Women. Cluj-Napoca, Argonaut, 2013.

Fuller-Iglesias, H. R. “The view from back home: interpersonal dynamics of transnational Mexican families”. Journal of Ethnic and Migration Studies, 41 (11)/2015: 1703-1724, http://dx.doi.org/10.1080/1369183X.2015.1022518 , accesat în 14.10.2016.

Goulbourne, Harry; Reynolds Tracy; Solomos, John; Zontini, Elisabetta. Transnational Families. Ethnicities, identities and social capital. Londra, Routledge, 2011.

Herrera Lima, F. Transnational Families: Institutions of transnational social space. În: Ludger Pries (ed.) New Transnational Social Spaces. International migration and transnational companies in the early twenty-first century, 2001, p. 77-93.

Hossu, Iulia-Elena. Relațiile de înrudire. Căsătoria – atitudini, practici și dinamici / Kindred Relations. Marriage: Attitudes, Practices and Dynamics, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2018.

Hossu, Iulia-Elena; Viorela Ducu. Departe și totuși aproape: fragmente din viața familiilor transnaționale / Near and yet far away: Fragments from the Life of Transnational Families, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2017.

Ducu, Viorela; Hossu, Iulia. ”Bi-national Couples with a Romanian Partner in the European Context”, în Viorela, Ducu; Áron Telegdi-Csetri (editori). În Managing Difference in Eastern-European Transnational Families. Frankfurt, Peter Lang, 2016, p. 131-148.

Iluţ, P., Băban, A., Cioflica, V.  Familia monoparentală în România şi fenomene conexe / Single Parent Family in Romania and Related Phenomena. Cluj-Napoca, Editura Universitară Clujeană, 2009.

Kligman, G. Nunta mortului: ritual, poetică și cultură populară în Transilvania / The Wedding of the Dead: Ritual, Poetics, and Popular Culture in Transylvania. Iaşi, Polirom, 1998.

Mauss, M. Eseu despre dar / Essay on the Gift. Trad.. Silvia Lupescu. Iaşi, Polirom, prima ediție 1923, 1997.

Mihăilescu, V.  “Familie, case şi migraţiune” / “Family, Home, and Migration”. În Sinteza, 25.12.2015. http://revistasinteza.ro/familie-case-si-migratie/ [Accesat ianuarie 2019].

Morgan, D. H. J. Rethinking Family Practices. Londra, Palgrave Macmillan, 2011.

Nedelcu, Mihaela; Wyss, Malika. Doing family through ICT-mediated ordinary co-presence: Transnational communication practices of Romanian migrants în Switzerland, în Global Networks, 16(2)/2016, p. 202-218.

Parutis, V. ““Home” for Now or “Home” for Good?: East European Migrants’ Experiences of Accommodation in London”. Home Cultures 8(3)/2011, p. 265-296.

Popescu, T. R. Tratat de dreptul familiei / Family Law. București, Editura Didactică și Pedagogică, 1965.

Robila, M. Eastern European Immigrant Families. Londra, Routledge, 2010.

Salih, R. Shifting Meanings of Home: Consumption and Identity in Moroccan Women’s Transnational Practices between Italy and Morocco. În: Al-Ali, Nadje, Koser, Khalid (eds): New Approaches to Migration. Transnational Communities and the Transformation of Home. London: Routledge, 2002, p. 51-67. (Routledge Research in Transnationalism).

Scurtu, Vasile. Termenii de înrudire în limba română / Kinship Terms in Romanian. București, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1966.

Stahl, H. H. „Rudenie spirituală din Năşie, la Drăguş” / „Spiritual Kinship at Drăguș”, în Sociologie românească, vol.1/1936, no. 7-9: 25-36.

Statistics:

Recensământului 2011: http://www.insse.ro/cms/files/publicatii/pliante%20statistice/08-Recensamintele%20despre%20religie_n.pdf (accesat la 1 februarie 2019).

Legislation:

Cod civil, disponibil online la adresa: https://legeaz.net/noul-cod-civil/

BP469/2016. Propunere legislativă privind consolidarea statului prin susţinerea creşterii demografice, iniţiator Puşcaş Iacob.  Accesat în octombrie 2018 [http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=1&idp=20079].

DISTRIBUIȚI