Acasă Articole RTR Episcopul Ignatius Batthyány şi istoria Bisericii româneşti din Transilvania prin intermediul unor...

Episcopul Ignatius Batthyány şi istoria Bisericii româneşti din Transilvania prin intermediul unor documente din secolele XVIII-XIX

993
Rezumat

Bishop Ignatius Batthyány and the History of the Romanian Church in Transylvania in the 18th and 19th Century Documents

The present study attempts to highlight the inter-ecclesiastical relations in the 18th century Transylvania, and to recover two new documentary collections issued in the 18th and 19th centuries, currently stored in the Batthyaneum Library and the Roman Catholic Archdiocese Archives of Alba Iulia.

Ignatius Batthyány (1780-1798) is a Roman Catholic Bishop whose interest in the history and culture of the Romanian Church is generally known. The novelty of the present approach brings up the intellectual bishop’s effort to collect and systematize previous and contemporary documents of his age about the Romanians’ ecclesiastical history.

Unknown documents support the author of the study to retrace the institutional and personal relations between the Roman Catholic bishop of Alba Iulia Ignatiu Batthyány and two united Greek Catholic bishops of Blaj: Grigorie Maior (1773-1782) and Ioan Bob (1782-1830).

Key words: religious Reform, Counter-Reformation, Catholic Reformation, confessional identity, Union, culture, elite

Bibliografie

Biro Hendre, Doina, „Ignace Batthyany. Un destin consacré a l’eglise”, în vol. Batthyaneum Omagiu fondatorului Ignatius Sallestius de Batthyan (1741-1798), editor Doina Biro Hendre, Bucureşti, 2011, p. 2538.

Brusanowski, Paul, „Titulatura şi poziţia canonică a ierarhilor români din Alba Iulia”, în J. Marte, V. Ioniţă, I. Mârza, L. Stanciu, E. Chr. Suttner (ed.), Unirea românilor transilvăneni cu Biserica Romei. Vol. I. De la începuturi până în anul 1701, Bucureşti, 2010, p. 120139.

Dörner, Anton, Reformismul austriac şi administraţia din Transilvania în secolul al XVIII-lea, Cluj-Napoca, Editura Star, 2009.

Dumitran, Ana, „Titlul de vlădică şi semnificaţiile sale în lumea românească medieval”, în Mediaevalia Transilvanica, tom I/1997, nr. 1-2, p. 63-68.

Dumitran, Ana, „Vlădicia Bălgradului – episcopie sau mitropolie?”, în vol. Biserica Română Unită cu Roma Greco-Catolică – istorie şi spiritualitate. 150 de ani de la înfiinţarea Mitropoliei Române Unite cu Roma la Blaj, Blaj, 2003, p. 247-253.

Gyémánt, Ladislau, Mişcarea naţională a românilor din Transilvania între anii 1790 şi 1848, Bucureşti. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1986.

Lumperdean, Ioan, „Naţiune şi confesiune în secolul al XVIII-lea: opţiuni şi preocupări pentru reunificarea ecleziastică a românilor ardeleni”, în Nicolae Bocşan, Ioan Lumperdean, Ioan Aurel Pop, Ethnie et confession en Transylvanie (du XIII au XIX siècles), Cluj Napoca, Centrul de Studii Transilvane Fundaţia Culturală Română, 1996.

Lupaş, Ioan, „O încercare de reunire a Bisericilor române din Transilvania la 1793”, în Studii, conferinţe şi comunicări istorice, vol. I, Bucureşti, 1927, p. 389-390.

Lupşa, Ştefan, „Contribuţiuni la istoria încercării de reunire a bisericilor româneşti din Transilvania la 1798”, în vol. Omagiu lui Ioan Lupaş la împlinirea vârstei de 60 de ani. August 1940, Bucureşti 1943, p. 428-450.

Mârza, Andreea, „Figura bibliotecarului Transilvan în epoca Luminilor. Studiu de caz: Imre Dániel”, în vol. Laura Stanciu (ed.), Petru Maior şi prietenii, ed. Laura Stanciu, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2015, p.161-170.

Mircea, Gabriela, „New considerations on the Catalogue of Old Romanian Books collected at the Batthyaneum Library in Alba Iulia”, în vol. Batthyaneum: omagiu fondatorului Ignatius Sallestius de Batthyan (17411798), p. 43-72.

Stanciu, Laura, Între Răsărit şi Apus. Secvenţe din istoria Bisericii românilor ardeleni (prima jumătate a sec. al 18-lea), Cluj-Napoca, Argonaut, 2008.

Suttner, Ernst Christoph, Efectele supravegherii calvine asupra vieţii religioase a românilor din Principat şi avantajele sociale legate de deschiderea faţă de calvinism, în Johann Marte, Viorel Ioniţă, Iacob Mârza, Laura Stanciu şi Ernst Christoph Suttner (ed.), Die Union der Rumänen Siebenbürgens mit der Kirche von Rom /Unirea românilor transilvăneni cu Biserica Romei, Vol. I. Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2010, p. 34-49.

DISTRIBUIȚI