Acasă Articole RTR Emilian Galaicu-Păun – intertextualitate poetică între firesc și livresc

Emilian Galaicu-Păun – intertextualitate poetică între firesc și livresc

1131
Rezumat

Emilian Galaicu-Păun – Poetic Intertextuality between Natural and Bookish

The Moldavian/Bessarabian “generation 80” emerged under different historical and political conditions as compared with the Romanian one; nevertheless, it shares some characteristics similar to the Romanian model in what regards the sociolinguistic, imagological, rhetorical aspects. It did not appear as a declared opposition to a particular generation, but was born out of a normal reaction to recovery after a prolonged cultural convalescence and, of course, to synchronization by transfer with new experiences and experiments from Romanian and Western culture and literature. This “intersection” between the two axes of the generations 80 (the Romanian and the Moldavian ones) is illustrated by the intertextual poetry of Emilian Galaicu-Păun, displaying an interesting disclosure of the intertextualization process, the creation of the poem as a scriptural agent, by drawing the relative effects of the distances between the performer and performance.

Keywords: Emilian Galaicu-Păun, Moldavian/Bessarabian literature, generation 80, postmodernism, imaginary

Bibliografie

Antologii și volume autor

Galaicu-Păun, Emilian, Lumina proprie, Literatură Artistică, Chișinău, 1986.
Galaicu-Păun, Emilian, Abece-Dor, Literatură Artistică, Chișinău, 1989.
Galaicu-Păun, Emilian, Levitații deasupra hăului, Hyperion, Chișinău, 1991.
Galaicu-Păun, Emilian, Cel bătut îl duce pe Cel nebătut, Dacia, Cluj-Napoca, 1994.
Galaicu-Păun, Emilian, Yin Time (neantologie), Litera, 2004. Galaicu-Păun, Emilian, a-z.best, Editura Arc, Chișinău, 2012.
Galaicu-Păun, Emilian, Arme grăitoare, Editura Cartier, Chișinău, 2015.
Leahu, Nicolae, Poezie (Colecție de antologii,Literatura din Basarabia în secolul XX), Editura ARC, Chișinău, 2004.
Lungu, Eugen (coord.), Portret de grup. O altă imagine a poeziei basarabene. Antologie a poeziei generației optzeci. Selecție (în colaborare) și studiu introductive, Editura Arc, Chișinău, 1995;
reed. Portret de grup. După 20 de ani. Antologie. Selecție și studiu introductive, Editura Cartier, Chișinău, 2015.

Referințe critice generale (selectiv):

Călinescu, Matei Cinci fețe ale modernității / Five Faces of Modernity, (1977), Editura Univers, București, 1985, (trad.), Ediția I; Ediția II revăzută și adăugită, Editura Polirom, Iași, 2005.
Cărtărescu, Mircea, Postmodernismul românesc / Romanian Postmodernism, Editura Humanitas, București, 1999.
Cârstea, Cristina, Galaicu-Păun, Emilian, Literatura însăși e o singurătate activă / Literature itself is an active solitude, în Basarabia, 1999, nr. 7-12. Chiper, Grigore, Poezia optzecistă basarabeană / Moldavian Literature of the Generation 80, Iași, 2013, Editura Tipo Moldova.
Cimpoi, Mihai, O istorie deschisă a literaturii române din Basarabia / An Open History of the Romanian Literature in Moldova, Editura Arc, 1996.
Ciobanu, Mircea V., Universul spart al poeziei lui Emilian Galaicu-Păun / The Broken Universe of Emilian Galaicu-Păun’s Poetry, în Revista „Semn”, nr. 2, 1995, Diaconu, Mircea A., Biblioteca de poezie postbelică. Experiențe & existențe poetice / The Postwar Poetry Library. Experiences and Poetic Existences, Editura Universității Suceava, 2016. Dorian, Gellu, Pomelnicele lui Emilian Galaicu-Păun / Emilian Galaicu-Păun’s Memorial Lists, Evenimentul, 9 ianuarie, 1992.
Galaicu-Păun, Emilian, Autodescrierea II / Self-Description II, Semn, nr. 3-4, 1998.
Galaicu-Păun, Emilian, Capcoadă / Headtotoes. În Contrafort, 1999, nr. 6-9. Leahu, Nicolae, Poezia generației 80, / Poetry of the Generation 80 Editura Cartier, Chișinău, 2015.
Manolache, Gheorghe, Regula lui doi / The Rule of Two, Editura Universității „Lucian Blaga”, Sibiu, 2004.
Manolescu, Nicolae, Literatura română postbelică – Lista lui Manolescu, I Poezia / Postwar Romanian Literature. Manolescu’s List. I. Poetry, Editura Aula, Brașov, (f.a.). Mincu, Marin, O panoramă critică a poeziei românești din secolul al XX-lea / A Critical Panorama of 20th Century Romanian Literature, Editura Pontica, Constanţa, 2007.
Mușina, Al., Poezia de după poezie-(ultimul deceniu) / Poetry After Poetry (The Last Decade), Editura Cartier, 1999.
Mușina, Al., Poezia: teze, ipoteze, explorări / Poetry: Theses, Antitheses, Explorations, Editura Aula, Brașov, 2008.
Parpală Afană, Emilia, Postmodernismul poetic românesc, / Romanian Poetic Postmodernism Editura Universitaria, Craiova, 2011.
Simion, Eugen, Scriitori români de azi / Romanian Writers of Today, IV, Editura Cartea Românească, București, 1989.
Simuț, Ion, Simptomele actualității literare / Symptoms of Literary Actuality, Biblioteca Revista Familia, Oradea, 2007.
Sollers, Ph., Niveaux sémantiques d’un texte moderne, / Semantic Levels of a Modern Text, în TEL QUEL, Théorie d’ensemble, Seuil, Paris, 1968.
Țeposu, Radu G., Istoria tragică & grotescă a întunecatului deceniu literar nouă / The Tragic and Grotesque History of the Dar Ninth Literary Decade (1993), Editura Eminescu, București, Ediția a II-a, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2002, Ediția a III-a, Editura Cartea Românească, 2006.
Țurcanu, Lucia, Despre ce grăiesc armele? / About What Do Weapons Speak?, în Revista Vatra, februarie 2010.

DISTRIBUIȚI