Acasă Articole RTR Ediţii ale operelor lui René Descartes în colecţiile Bibliotecii Academiei Române, Filiala...

Ediţii ale operelor lui René Descartes în colecţiile Bibliotecii Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca

746
Rezumat

Editions of the works of René Descartes in the collections of the Romanian Academy Library, Cluj-Napoca branch

The works of the French philosopher and scholar René Descartes (1596 – 1650), the one who revolutionized the sciences in his stime, have a well deserved place in the collections of the Romanian Academy Library, Cluj-Napoca branch. The numerous bibliophile editions printed in the XVIIth century by famous printers, such as the Elsevier family members especially caught our attention. Among the possessors of these editions are also some of the famous Transylvanian intellectuals, such as Timotei Cipariu, Ioan Vancea, Gheorghe Şincai, Mihail Halici, K. Vásárhelyi Péter, Szatmárnémeti Sámuel and Pataki Sámuel.

Keywords: René Descartes, French philosopher, bibliophile editions, library, Transylvania.

Bibliografie

Adam, Antoine; Lerminier, Georges; Morot-Sir, Edouard, Littérature française. Des origines à la fin du XVIIIe siècle (French Literature. From the Origins to the End of XVIIIth Century), vol. I, Paris, Larousse, 1967.

Bernal, J. D., Ştiinţa în istoria societăţii (Science in the History of Society), Bucureşti, Editura Politică, 1964.

Biographie universelle ancienne et moderne, ou, … (Universal Biography, old and modern, …), Vol. XI, A Paris, Chez L. G. Michaud, 1814.

Candrea, I.-Aurel; Adamescu, Gheorghe, Dicţionar enciclopedic ilustrat al limbii române din trecut şi de astăzi (Illustrated Encyclopedic Dictionary of the Romanian Language, from past and present), Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1931.

Ciorănescu, Alexandre, Bibliographie de la littérature française du dix-septième siècle (Bibliography of the French Literature of the Seventeenth Century), vol. II, Paris, Editions du Centre National de la Recherche Scientifique, 1966.

Damian, Elena, René Descartes în colecţiile Bibliotecii Academice Clujene (René Descartes in the Collections of the Romanian Academy Library of Cluj), în Biblioteca şi cercetarea, vol. XXI, Cluj-Napoca, 1988.

Descartes şi spiritul modern. René Descartes. Discurs asupra metodei de a ne conduce bine raţiunea şi de a căuta adevărul în ştiinţe (Descartes and Modern Scientific Thought. René Descartes. Discourse on the Method of Properly Guiding the Reason in the Search for Truth in the Sciences), traducere de Daniela Rovenţa-Frumuşani şi Alexandru Boboc, note, comentarii, bibliografie de Alexandru Boboc, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1990.

Flocon, Albert, Universul cărţilor. Studiu istoric de la origini până la sfârşitul secolului al XVIII-lea ( The Universe of Books…) Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1976.

Istoria generală a ştiinţei (General History of Science), vol. II, Ştiinţa modernă. De la 1450 la 1800 (Modern Science. From 1450 until 1800), publicată sub conducerea lui René Taton, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1971.

Jako, Zsigmond, Philobiblon transilvan. Studii (Transylvanian Philobiblon, Studies), Bucureşti, Editura Kriterion, 1977.

La Grande Encyclopédie. Inventaire raisonné des sciences, des lettres et des arts (The Great Encyclopedia…), par une société de savants et de gens de lettres, sous la direction de M. Berthelot, vol. I – XXXI, Paris, H. Lamirault et c-ie, Editeurs, 1885 – 1902, vol. XIV.

Lanson, Gustave, Histoire de la littérature française,… (History of French Literature), Paris, Librairie Hachette, 1951.

Larousse, Pierre, Grand Dictionnaire Universel du XIXe siècle français, historique, géographique, …,(The Universal Great Dictionary of XIXth French Century, …), vol. I – XV, + III vol. Suppléments, Paris, Administration du Grand Dictionnaire Universel, 1865 – 1890, vol. VI, Paris, 1876.

Littérature française (French Literature), vol. I. Publiée sous la direction de Joseph Bédier, Paul Hazard. Nouvelle édition refondue et augmentée sous la direction de Pierre Martino, Paris, Librairie Larousse, 1948.

Mic Dicţionar Enciclopedic (Short Encyclopedic Dictionary), Bucureşti, Editura Ştinţifică şi Enciclopedică, 1986.

Monok, István; Nemeth, Noémi; Tonk, Sándor, Erdélyi Könyvesházak. II Kolozsvár, in Erdélyi Könyvesházak. II Kolozsvár, Marosvásárhely, Nagyenyed, Szászváros, Székelyudvarhely (Transylvanian Libraries, II, Cluj, …), Szeged, Scriptum KFT, 1991.

Noica, Constantin, Viaţa şi filozofia lui René Descartes. René Descartes. Două tratate filozofice. Reguli de îndrumare a minţii. Meditaţii despre filozofia primă (Life and Philosophy of René Descartes. René Descartes. Two Philosophical Treaties. Rules of Guiding the Mind. Meditations on The First Philosophy), traduse de Constantin Noica, Bucureşti, Editura Humanitas, 1992.

Nouveau Petit Larousse (The New Little Larousse), Paris, Librairie Larousse, 1968.

Puiu, Sidonia; Daisa, Dora, Biblioteca lui Timotei Cipariu. Catalog (Timotei Cipariu´s Library. Catalogue), vol. I – V, Cluj-Napoca, Biblioteca Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române, 1990, vol. II.

Saulnier, V.-L., Literatura franceză (French Literature), vol. I, Bucureşti, Editura Albatros, 1973.

Sipos Gábor, A Kolozsvári Református Kollégium Konyvtára. A XVII. Századbán (The Library of the Reformed College of Cluj in the XVIIth century), Szeged, Scriptum KFT., 1991.

Török, István, A Koloszvári ev. Ref. collegium Története (The Histoy of the Evangelic Reformed College of Cluj), vol. I – III, Cluj, 1905, vol. III.

Ursuţiu, Maria, Din nou despre Biblioteca Halici (1674) – Addenda et corrigenda (Again about Halici Library (1674) – Addenda et corrigenda), în Biblioteca şi cercetarea, vol. XII, Cluj-Napoca, 1988.
http

DISTRIBUIȚI