Acasă Articole RTR Decorative art in the middle Neolithic. The ceramics of the Piskolt Group¹

Decorative art in the middle Neolithic. The ceramics of the Piskolt Group¹

2942
Rezumat

Decorative art in the middle Neolithic. The ceramics of the Piskolt Group

Based upon the finds found in the 16 archaeological objects (14 rubbish pits and two graves withouth skeletons), from Pişcolt-Lutărie settlemet, which were excavated between 1970-95, the present paper gives an insight into the decorative art of the Pişcolt Group, whose variety and colourfulness gives testimony to the superior workmanship that in some cases even bore with artistic value.

Keywords: Middle Neolithic, Painted Pottery Culture, Piscolt Group, Alföld Linear Pottery, neolithic decorative art.

Bibliografie
 • Almássy 2004: Almássy K, Nyíregyháza – Nagyszállás. In: Kisfaludi, J. (Eds.) Régészeti Kutatások Magyarországon (Archaeological Investigations in Hungary), 2004. Budapest, 254.
 • Astaloş, Gindele 2004: Astaloş C, Gindele R Baba Novac-Centrul satului, în Cronica Cercetărilor Arheologice (Archaeological Excavations in Romania), în România, 2004, 47.
  Astaloş C. – Virag C. 2007: Astaloş C, Virag C, Descoperiri funerare neolitice din judeţul Satu-Mare, (Neolithic funerary finds from Satu-Mare County), StComSM, XXIII-XXIV/1, 73-94.
 • Băcueţ-Crişan 2004: Băcueţi-Crişan S, Burial rites in the Neolithic in Northwest Romania. (Neolit temetkezési szokások Északnyugat-Románia területén), JAMÉ, XLVI. 2004, 71-84.
 • Băcueţ-Crişan S. 2008: Băcueţi-Crişan S, Descoperiri ale grupului Pişcolt, în judeţul Sălaj. (Discoveries belonging of the Pişcolt group in Sălaj county) ActaMP, XXX, 2008, 11-52.
 • Băcueţ-Crişan, Virag 2007: Băcueţi-Crişan S, Virag C, Plastica antropomorfă neolitică din Nord-vestul României. (Neolithic human (feminine) figurines from Northwet Romania), Fontes Historiae Studia in Honorem Demetrii Protase, Complexul Muzeal Bistiţa Năsăud, 2007, 43-59.
 • Ciarnău, Lazarovici 1985: Ciarbău I, Lazarovici Gh. Descoperiri neolitice pe Valea Ierului, Crisia, XV, (Neolitische Entdeckungen im Ierului- Tal). 1985, 15-25.
 • Comşa E, 1963: Comşa E, K voprosu o periodizatii neoliticeskih kultur na severo-zapede RNR, Dacia,VII, 1963, 477-484.
 • Comşa E, 1973: Comşa E, Quelques problemes concernant la civilization de Ciumeşti, ActaArchCarp, XIII, 1973, 39-49.
 • Comşa Nánási 1971: Comşa E, Nánási Z, Mormîntul neolitic descoperit la Săcueni. (Le tombeau Néolitique de Săcueini). SCIV. 4. 22. 1971, 633-636.
 • Comşa, Nánási 1972: Comşa E, Nánási Z, Date privitoare la ceramica pictată din epoca neolitică din Crişana. (QueLques données concernant la céramique peinte de L’ epoque neolitique mise au jour dans la Region de Crişana). SCIV, 23, 1, 1972, 3-18.
 • Domboróczki 1997: Domboróczky L, Füzesabony-Gubakút. Újkőkori falu a Kr. e. VI. évezredből, (Füzesabony-Gubakút. A Neolithic village from the VIIth milenium B.C) in: Raczky Pál-Kovács Tibor-Anders Alexandra (Eds.): Utak a múltba. Az M3-as autópálya régészeti leltmentései. (Path into the past. Rescue excavations on the M3 Motorway Budapest), 1997, 19, 27, 162-164.
 • Domboróczki 2012: Domboróczky L, A neolitizáció problémaköre Kelet- Magyaroszág területén. Régi és új adatok (Előzetes). (The problem of the Neolitihization in North-Eastern Hungary old theories and new perspectives). Őskoros Kutatók IV. Összejövetelének Konferanicakötete, Debrecen, 2005, március 22-24, Debrecen, 2012, 53-86.
 • Domboróczki 2013: Domboróczky L, Neolithic Cult Objects and Their Symbolism Moments in Time Papers Presented to Pál Raczky on His 60th Birthday, in: Alexandra Anders, Gabriella Kulcsár (Eds.) 2013, Budapest, 487-502.
 • Eőry 2006-2007: Eöry J, Növényi anyagok felhasználása a neolitikus kerámia díszítésben. (Use of plants in the ornamentation of Neolithic pottery). Ősrégészeti Levelek (Archaeological Newsletters) 8-9, 2006-2007, 62-65.
 • Goldman, Szenánszky 1994: Golodman Gy, Szenánszky J, Die neolitische Esztár- Gruppe in Ostungarn. Jósa András Múzeum Évkönyve, 36, 225 – 230.
 • Hágó 2011: Hágó A.N. Descoperiri din neoliticul dezvoltat şi târziu din zona Careiului (jud. Satu-Mare). (Middle and Late Neolithic researches from Carei area (county SatuMare) MARISIA, XXIX, 2009, 15-48.
 • Hágó 2013: Hágó A.N. Archeological researches at Piskolt-Lutărie between 1970-77 (Satu-Mare County, Ro) in Procedings of the 1st International Conference for Doctoral Students, IPC, 2013, 411-416.
 • Hágó, Németi 2013: Hágó A. N, Németi J, Archeological researches at Pişcolt-Lutărie between 1986-89 (Satu-Mare County, Ro), Acta Terea Septemcastrensis, 2013, 21-36.
  Hágó 2014a: Hágó A. N, Middle Neolithic burials in Pişcolt and Szatmár group in northwest Romania and north-eastern Hungary, (in press).
 • Hágó 2014b: Hágó A. N, Cultic and miscallenous clay finds from Pişcolt-Lutărie (in press).
  Ignat 1973: Ignat D, Repertoriul descoperirilor neolitice din Bihor. (Le repertoir des dècouvertes nèolitiques du dèpartament de Bihor), Crisia, III, 1973, 7- 35.
 • Ignat 1974: Ignat D, Ceramica neolitică pictată de pe valea Crişului Repede. (Die bemalte neolitische Keramik aus dem Tal Crişul Repede), Crisia, IV, 1974, 121-134.
 • Ignat 1987: Ignat D, Le céramique néolitique peinte du Nord-Uest de la Roumanie, în: La civilisation de Cucuteni en contexte europée, Iaşi – Piatra Neamţ, 1987, 43-52.
 • Iercoşan 1992-1993: Iercoşan N, Săpături în aşezarea neolitică de la Căpleni (jud. Satu- Mare). Fouilles archèologiques dans l’agglomèration Nèolitique de Căpleni (Dèp. Satu-Mare), StComSM, IX-X, 1992-1993, 7- 22.
 • Jakab 2008: Jakab A. Laskod – Akasztóhegytől Keletre. In: Kisfaludi, J. (Szerk.) Régészeti Kutatások Magyarországon, Archaeological Investigations in Hungary 2007. Budapest, 243.
 • Jakucs 2010: Jakucs J A középső neolit festett kerámia kutatása ÉK-Magyarországon, ÉNy-Romániában, K-Szlovákiában és Kárpátalján. Új eredmények és problémák. Diplomamunka, Szegedi Tudományegyetem, Szeged. (Middle Neolithic paited pottery in NE Hungary, NW Romania, E Slovakia and in Karpathian Ukraine. New results and problems. 2010.
 • Jakucs, Kovács 2012: Jakucs J, S. Kovács J, Északkelet-magyarországi és északnyugat- romániai középső neolit festett kerámiák festékanyagának azonosítása Fourier-transzformációs Infravörös Spektrofotometriai (FTIR) módszerrel. (Identification of Middle Neolithic ceramics paintings from nort-eastern Hungary and north-western Romania by the means of Fourier Transformation Infrared Spectroscopy FTIR) In: Kreiter Attila – Pető Ákos – Tugya Beáta (szerk) Környezet – Ember – Kultúra A természettudományok és a régészet párbeszéde Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Örökségvédelmi Központ 2010. október 6 – 8-án megrendezett konferenciájának tanulmánykötete, (Enviroment-Human- Culture. Dialogue between applied sciences and archaeology. Proceedings of the conference held between 6th and 8th october 2010 by the National Heritage Protection centre of the Hungarian National Museum) 2012, 307-216.
 • Kalicz 2006: Kalicz N, Die Bedeutung der schwarzen Gefäßbemalung der Lengyel-Kultur aus Aszód (Kom. Pest,Ungarn). Analele Banatului 14(1), 2006, 135 – 157.
 • Kalicz, Makkay 1977: Kalicz N, Makkay J, Die Linienbandkeramik in der Grossen Ungarischen Tiefebene. Studia Archaeologica, 7, Budapest.
 • Kalmar 1979-81: Kalmar Z, Unele de piatră şlefuită descoperită la Oarţa de Sus. (The polished stone tools discovered at Oarţa de Sus (Maramures District), Marmatia, 5-6, 1979-81, 107-114.
 • Korek 1987: Korek J, Szegvár – Tűzköves. A settlement of the Tisza culture. In: Tálas, L., Raczky, P. (Eds.) The Late Neolithic of the Tisza Region. A survey of recent excavations and their findings: Hódmezővásárhely – Gorzsa, Szegvár – Tűzköves, Öcsöd – Kováshalom, Vésztő – Mágor, Berettyóújfalu – Herpály. Budapest – Szolnok, 47 – 60.
 • Kozłowski, Nowak 2010: Kozłowski J. K, Marek N, From Körös/Criş to the early Estern Linear Complex: multidirectional transition in the north- eastern fringe of the Carpathian-Basin, Neolitization of the Carpathian Basin: Northernmost Distribution of the Starčevo/Körös culture (J. K. Kozłowski and Pál Raczky), Kraków-Budapest, 2010, 65-90.
 • Lazarovici 1980: Lazarovici Gh, Câteva probleme privind sfârşitul neoliticului timpuriu din nord-vestul României. (Einige Fragen zum des Ende des Frühneolithikums aus Nord-West-Rumänien), Actamn, XVII, 1980, 13-30.
 • Lazarovici, Németi 1983: Lazarovici Gh, Németi J, Neoliticul dezvoltat din nord- vestul României (Sălajul, Sătmarul, Clujul), (Die Entwickelte Jungsteinzeit im Nordwestern Rumänien), Sălaj, Satu-Mare und Cluj. AMP, VII, 1983, 17-60.
 • Lazarovici, Micle 2001: Lazarovici Gh, Micle D, Introducere în arheologie Informatizată (Introduction dans l’archéologie informatisée), Universitatea de Vest Timişoara, Bibliotecha Historica Archaeologica Universitatis Timisiensis III. 2001.
 • Lazarovici, Lazarovici 2006: Lazarovici Gh, Lazarovici M, Arhitectura neoliticului şi epocii cuprului din România, (Neo-eneolithical arhitecture in Romania) 1, 2006 Iași.
 • Luca, Iercoşan 1998: Luca S.A. Iercoşan N, Noi descoperiri de artă plastică antropomorfă preistorică din zona Careiului, (Nouvelles découvertes de plastique anthropomorphe dans la zone de Carei Analele Banatului. (S.N.) VI. 1. 1998, 153-166.
 • Luca, Diaconescu, Suciu 2011: Luca S.A, Diaconescu D, Suciu I. C. A ceramic import from Neolithic discovered at Miercurea Sibiului-Petriş, Sibiu County Acta Musei Brukenthal, VI. 1, 2011, 23-34.
 • Makkay 2003: Makkay J, Kőkori régiségek a vállaji határban. (Stone age artefacts discovered at Vállaj) A Jósa András Múzeum Kiadványai, 50, Nyíregyháza.
 • Makkay, Starnini 2008: Makkay J, Stranini E, The excavations of Early Neolitihic sites of the Körös culture in the Körös Valley, Hungary: The final report. Vol. II: The pottery assemblages and Vol. III: The small finds, Budapest, 2008, 95-98.
 • Maxim 1999: Maxim Z, Neo Eneoliticul din Transilvania. (The Neo-eneolithic from Transilvania) Bibliotheca Musei Napocensis, 19, 1999, Cluj Napoca.
 • Maxim 2003: Maxim Z, Descoperiri neo-eneolitice de la Bicaz-Igoaie,(Neo-eneolithic discoveries in Bicaz-Igoaie) Marmatia 7, 1, 2003, 7-17.
 • Nagy 1886: Nagy S, Bihar vármegye földrajza. Nagyvárad 1886.
 • Nagy 1998: Nagy E. Gy. Az Alföldi vonaldíszes kerámia kultúrájának kialakulása. (Die herausbildung der Alfölder Linearbandkeramik) I-II, DMÉ, 1995–1996, 1998 53–150.
 • Nagy 1999: Nagy E. Gy. Középső neolit idolok Hajdú-Bihar megyéből. (Idole der Linearbandkeramik-Kultur im Komitat Hajdú-Bihar), DMÉ, 1997-1998, 31-48.
 • Németi 1986-87: Németi J, Descoperiri din neoliticul târziu în Valea Crasnei, Entdeckungen aus der späten jungsteinzeit in der zone von Carei (Kreis Satu-Mare), StComSM, VII-VIII, 1986-1987, 15-61.
 • Németi 1997: Németi J, Câteva consideraţii asupra colecţiei Kovács. (Some appreciations about the Kovács collection). StComSM, XIV, 1997, 63-68.
 • Németi 1999: Németi J, Repertoriul arheologic al zonei Careiului. (Archaeological repertiory of Carei area), Bibliotecha Thracologica XXVIII, Bucureşti, 1999.
 • Németi 2014: Németi J, Középső neolitikumi emberábrázolással díszített edénytöredék a Kaplony-Kálmánd melletti út mentén feltárt hulladékgödörből (Middle neolithic potsherd with aplied human figurine discovered in a manege pit from Kaplony- Kálmand village road) in press.
 • Németi Gindele 1997: Németi J, Gindele R, Beitrage zur Gesichte des Careigegend im 2-4 Jahrhundert n. Chr. in „Romanii şi barbarii la frontierele Daciei romane”, Zalău, 1997, 599-703.
 • Păunescu 1963: Păunescu A, Perjitki tardenoajkoj kulturi v drevnev neolite v Ciumeşti, in Dacia, NS, VII, 1963, 467-475.
 • Pothusniak 1997: Pothusniak M, A multilevel settlment on Mala Hora at Munkachevo/Munkács-Kishegy, JAMÉ, XLI., 1997, 9-20.
 • Pothusniak M. 1998: Pothusniak M, Some results of research on the Middle Neolithic layer from a multilevel settlement near the village of Zastavne/Zápszony-Kovadomb in the Carpathian Ukraine, JAM, XXXVII-XVIII (1995-96), 1997, 35-50.
 • Raczky 1987: Raczky P, Öcsöd – Kováshalom. A settlement of the Tisza culture. In: Tálas, L., Raczky, P. (Eds.) The LateNeolithic of the Tisza Region. A survey of recent excavations and their findings: Hódmezővásárhely – Gorzsa, Szegvár – Tűzköves, Öcsöd – Kováshalom, Vésztő – Mágor, Berettyóújfalu – Herpály. Budapest – Szolnok, 61 – 83.
 • Raczky, Kovács 2008: Raczky P, S. Kovács J, Festékanyag- és szervesedénybevonat -elemzések alföldi késő neolitikus díszkerámiákon. (Az első vizsgálati eredmények) – (Analysis of pigments nad organic coatings on the Late Neolithic fi ne wares of the Great Hungarian Plain. – Preliminary results). In: Bende, L., Lőrinczy, G. (Szerk.)Medinától Etéig. Régészeti Tanulmányok Csalog József Születésének 100. Évfordulójára. Szentes, 135 – 140.
 • Šiška 1989: Šiška S, Kúltura s vychodnou lineárnu keramikou na Slovensku, Bratislava, 1989.
 • Virag 2004: Virag C, Aşezările grupului neolitic Pişcolt în nord-vestul României. (The Settlements of the Neolithic Pişcolt-Group in Northwestern Romania), Satu- Mare, StCom, XVI-XXI/1, 2004, 13-26.
 • Virag 2004a: Virag C, Un complex neolitic de la Halmeu – Vamă, (Neolithic feature at Halmeu- Vamă în Studii de Istorie veche şi arheologie, Biblioheca Archaeologica et Historica Corvinensis – I, Muzeul „Castelului Corvinilor”, Omagiu profesorului Sabin Adrian Luca, Hunedoara, 2004, 25-45.
 • Virag 2004b: Virag C, Cercetări arheologioce la Urziceni-Vamă. (Archeological findings in the site of Urziceni). XXVI, 2004, 41-76.
 • Virag 2005: Virag C, Problematici ale neoliticului din nordvestul Romanei și zonele invecinate. (Questions of Neolithic Period of NW Romania and neighbouring area) StComSM, XXII/1 2004-2005, 13 – 25.
 • Virag 2007: Virag C, Materiale ceramic neolitice de la Blaja-Grind Cehal, (Maтepiaл нeoнiтичнoгo пepioдy – Бдaжa- Гpiпд Чexaл), in relaţii româno-ucrainene. Istorie şi contemporanitate. Coord. Viorel Ciubotă – Toader Nicoară – Mikola Vegheş – Liuba Horvath. Editura Presa Universitară Clujeană – Editura Muzeului Sătmărean, Cluj-Napoca, 2007, 27-42.
 • Virag 2008: Virag C, A Kovács gyűjtemény újkőkori és rézkori kerámiaanyaga, (Neolithic and Aeneolithic pottery material of the Kovács Collection), JAMÉ, L, 2008, 91-124.
 • Virag 2011: Virag C, Aşezarea neolitică de la Nyíregyháza-Oros, 24 Lh. Die neolitische Siedlung von Nyíregyháza-Oros, 24 Lh. StComSM, XXVII/1, 2011, 23- 34.
 • Vizdal 1973: Vizdal J. Zemplin v Mladšej dobe kamenney, Košice, 1973.
 • Vlassa 1971: Vlassa N, Contribuţii la problema racordării cronologiei relative a neoliticului Transilvaniei la cronologia absolută a Orientului Apropiat (I).(Contribution au problémedu raccordoment de la chronologie reletive du nèolitique de la Transilvania à la chronologie absolute du Prosche-Orient (I). Apulum, IX, 21-63.
DISTRIBUIȚI