Acasă Articole RTR Semne ale sacrului în proiectele dramatice eminesciene

Semne ale sacrului în proiectele dramatice eminesciene

1051
Rezumat

Signs of the sacred in Eminescu’s theatrical projects

In the article entitled „Signs of the sacred in Eminescu’s theatrical projects” Daniel Paneş analyzes the most significant patterns and structures of the sacred as identified in three of Eminescu’s theatrical projects – „Decebal” (1873), „Bogdan-Dragoş: Decebal’s horn” (1879) and „Alexandru Lăpuşneanu” (1880). In what regards the main understading of the concept of the sacred, the study is founded on Rudolf Otto’s authoritative study „The Sacred”; in what concerns the imagological point of view, it observes mainly Jean-Jacques Wunenburger’s influential study, „The philosophy of images”.
Keywords: Romanian literature, great classics, Mihai Eminescu, Romantic plays, sacred

Bibliografie
 • Călinescu, G. Istoria literaturii române de la origini până în prezent / The history of Romanian literature from its origins to present day, Fundaţia regală pentru literatură şi artă, Bucureşti, 1941, ediţie facsimil, Ed. Semne, Bucureşti, 2003
 • Călinescu, G. Opere XII, Opera lui Mihai Eminescu (1) / Works, XII. Mihai Eminescu’s Works (1), Editura pentru Literatură, Bucureşti, 1969
 • Călinescu, G. Opere XIII, Opera lui Mihai Eminescu (2) / Works, XIII. Mihai Eminescu’s Works (2), Editura Minerva, 1970
 • Chevalier, Jean şi Gheerbrant, Alain. Dicţionar de simboluri / Dictionary of Symbols, vol. 1 (A-D), vol 2 (EO), Editura Artemis, Bucureşti, 1994-1995 Costache, Iulian. Eminescu. Negocierea unei imagini / Eminescu. The negotiation of an image, Editura Cartea
  Românească, 2008
 • Durand, Gilbert. Aventurile imaginii. Imaginaţia simbolică. Imaginarul. / The adventures of the image. Symbolic imagination. The imaginaire, Ed. Nemira, Bucureşti, 1999
 • Eliade, Mircea. Sacrul şi profanul / The sacred and the profane, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2007
 • Eminescu, M. Opere IV. Teatru / Works IV. The plays. Crit. ed. by Aurelia Rusu, introd. study by George Munteanu, Editura Minerva, Bucureşti, 1978;
 • Evseev, Ivan. Dicţionar de simboluri şi arhetipuri culturale / Dictionary of symbols and cultural archaetypes, Ed. Amarcord, Timişoara, 1994;
 • Jung, C. G. Imaginea omului şi imaginea lui Dumnezeu / The image of the man and the image of God, Ed. Teora,Bucureşti, 1997
 • Murăraşu, D. Mihai Eminescu. Viaţa şi opera / Mihai Eminescu. Life and work, Ed. Eminescu, Bucureşti, 1983
 • Nietzsche, Friedrich. Opere complete / Complete works, II, Ed. Hestia, Timişoara, 1998
 • Otto, Rudolf. Sacrul / The sacred, Cluj-Napoca,Editura Dacia, 1996
 • Perpesicius. Eminesciana, Editura Junimea, Iaşi,1983
 • Petrescu, Ioana Em. Eminescu. Modele cosmologice şi viziune poetică / Eminescu. Cosmological models and poetic vision, Editura Minerva, Bucureşti, 1978
 • Wunenburger, Jean-Jacques. Filosofia imaginilor / Thephilosophy of images, Polirom, Iaşi, 2004
DISTRIBUIȚI