Acasă Articole RTR CUVÂNT ÎNAINTE

CUVÂNT ÎNAINTE

898
Rezumat

Prezentul număr al Revistei Transilvania cuprinde lucrările Conferinţei naţionale Bibliologie şi Patrimoniu Cultural Naţional. Cartea românească veche în Imperiul Habsburgic (1691-1830), Ediţia a X-a, 24-25 noiembrie 2016, Alba Iulia.

Conferinţa a fost organizată de Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Facultatea de Istorie şi Filologie – Departamentul de Istorie, Arheologie şi Muzeologie cu sprijinul Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia-Centrul Naţional de Conservare şi Restaurare a Cărţii Vechi. Evenimentul a fost marcat de aniversarea a 10 ani de la organizarea la Alba Iulia, în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918”, a primei ediţii a conferinţei naţionale dedicate bibliologiei şi patrimoniului cultural naţional şi de finalizarea proiectului Cartea românească veche în Imperiul Habsburgic (1691-1830). Recuperarea unei identităţi culturale, Cod proiect PN-II-ID-PCE-2011-3-0314, Contract de finanţare nr. 84/05.10.2011, Perioada de derulare 2011-2016, finanţator UEFISCDI.

În călătoria ei ştiinţifică, Bibliologia şi Patrimoniul Cultural Naţional a avut alături Revista Transilvania, în paginile căreia au fost înregistrate rezultate şi contribuţii semnificative la dezvoltarea acestor domenii. Revista Transilvania, numerele 11-12/2010, 5-6/2012, 5-6/2013, 5-6/2014, 6-7/2015, 4-5/2016 au scos la lumină eforturile cercetătorilor români şi străini participanţi la manifestarea noastră anuală, care s-au aplecat cu constanţă şi pasiune asupra bogatului fond al patrimoniului cultural, al cărţii vechi cu preponderenţă.

S-au reunit la Alba Iulia cu prilejul celei de-a X-a ediţii, specialişti ai unor instituţii reprezentative din ţară: Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava, Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir” Cluj-Napoca, Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Biblioteca Batthyaneum-Filiala Bibliotecii Naţionale a României, Biblioteca Academiei Române-Cluj-Napoca, Muzeul Municipiului Bucureşti, Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia, Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva, Biblioteca Judeţeană Satu Mare, Biblioteca Universităţii “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea. Suntem onoraţi şi bucuroşi că textele cu care Domniile lor s-au prezentat la manifestarea noastră se regăsesc în acest număr special al Revistei Transilvania.

Organizatorii doresc să mulţumească tuturor colaboratorilor şi finanţatorilor pentru implicarea în organizarea Conferinţei şi publicarea acestui număr al Revistei Transilvania.

Bibliografie
DISTRIBUIȚI