Free Porn
Acasă Articole RTR Cristian Popescu și convergențele cu generația ‘80. Poezia „totului“

Cristian Popescu și convergențele cu generația ‘80. Poezia „totului“

1199
Rezumat

Cristian Popescu and the Convergences with the Generation of The Eighties. Poetry of “Wholeness”

Cristian Popescu became, since he was still alive, a writer accepted as an icon, a significant mark on the war flag of the Nineties literary movement, and he is percepted like this at this very moment. To establish his place in the history of contemporary Romanian literature requires, nevertheless, an objective (re)discussion, beyond any parti pris and beyond the generationist trenches. In The Critical History of the Romanian Literature, Nicolae Manolescu includes Cristian Popescu within the Generation of the Eighties. The present approach aims at pointing to how close is Cristian Popescu, in fact, to the „programme” of the members of that Generation. For this purpose, it is appropriate to realize a comparative analysis of the main ideas of both implicit and explicit elements of poetics. Thus it would become obvious that we may speak of certain convergences of thought in conceiving the poetry as a phenomenon in the terms of art/ poetry of the „wholeness”.

Keywords: The Generation of the Eighties, The Generation of the Nineties, Total Art, Poetics, Poetry of „Wholeness”, The New Syncretism

Bibliografie

Bertens, Hans, The Idea of the Postmodern. A History, Routledge, London, 1995.

Cazimir, Ștefan, I.L. Caragiale faţă cu kitschul (I. L. Caragiale Facing the Kitsch). București, Editura Humanitas, Ediţia a doua, revăzută (1988 ed. I), 2012.

Călinescu, Alexandru, Caragiale sau vârsta modernă a literaturii (Caragiale or The Modern Age of Literature). Iași, Institutul European, Ediţia a doua revăzută (1976, ed. I), Prefaţă de Ion Vlad, Colecţia „Eseuri de ieri și de azi“, 2000.

Crăciun, Gheorghe, Competiția continuă. Generația ‚80 în texte teoretice (The Competition Goes On. The Generation of the Eighties in Theoretical Texts). Pitești, Editura Paralela 45, ediția a II-a, 1999.

Eagleton, Terry, Literary Theory: An Introduction, second edition, Blackwell, Oxford, 1996 (1983).

Grigorescu, Dan, Jocul cu oglinzile. Însemnări despre literatura și arta postmodernă (The Play with the Mirrors. Notes on Postmodern Literature and Art), Editura Universal Dalsi, București, 2000.

Lefter, Ion Bogdan, Postmodernism. Din dosarul unei „bătălii“ culturale (Postmodernism. From the Dossier of a Cultural “Battle”). Pitești, Editura Paralela 45, Colecţia Destin, Ediţia a II-a, adăugită, 2002.

Lefter, Ion Bogdan, Flashback 1985: Începuturile „noii poezii“ (Flashback 1985: The Beginnings of “The New Poetry”). Pitești, Editura Paralela 45, 2005.

Manolescu, Nicolae, Istoria critică a literaturii române. 5 secole de literatură (The Critical History of Romanian Literature. Five Centuries of Literature) Pitești, Editura Paralela 45.

Pârvulescu, Ioana, Lumea ca ziar. A patra putere: Caragiale. Cu 248 de reproduceri inedite (The World As a Newspaper. The Fourth Power: Caragiale. With 248 Unedited Reproductions). București, Editura Humanitas, 2011.

Popescu, Cristian, Al treilea apel către prietenii mei tineri scriitori (The Third Appeal To My Fellow Young Writers). În: Luceafărul, nr. 18 (66)/199.

Popescu, Cristian. În Nouăzeci, nr. 9/1993.

Popescu, Cristian, Arta Popescu (The Art Called Popescu), București, Societatea „Adevărul“ S.A., 1994.

Spiridon, Monica, „Cum poţi să fii român?“. Variaţiuni pe teme identitare (“How Anybody Can Be A Romanian?”. Variations On Identitary Topics). Fundaţia-Editura Scrisul Românesc, Colecţia „Hermes“, Craiova, 2006.

Țeposu, Radu G., Istoria tragică & grotescă a întunecatului deceniu literar nouă (The Tragic and Grotesque History of the Gloomy Literary Ninth Decade). București, Cartea Românească, Ediţia a III-a, Prefaţă de Al. Cistelecan, 2006.

Vancu, Radu, Mistica poeziei. Lecturi în literatura contemporană (The Mystics of Poetry. Readings in Contemporary Literature). Editura Muzeul Literaturii Române, București, 2013.

 

 

DISTRIBUIȚI