Acasă Articole RTR Contribuţii privind susţinerea cursurilor pentru adulţi în cadrul Despărţământului Alba Iulia al...

Contribuţii privind susţinerea cursurilor pentru adulţi în cadrul Despărţământului Alba Iulia al Astrei între anii 1934 – 1946

948
Rezumat

Contributions to support courses for adults in Alba Iulia Partition of Astra between 1934 – 1946

The courses organized for illiterate peasant and schools were two specific forms of activity of the Association, especially in the period 1902-1946. Through these tools specific activities undertaken by partitions its associations organized, aimed at raising cultural and educational-social Romanians in rural areas as a result of work by the priests of the Orthodox and Greek Catholics, teachers in rural communities concerned and the Association lecturers.

In Alba Iulia county Partitions of Astra after 1888, courses for illiterate and later schools for adults, especially after 19351936, were specific forms of cultural and educational whereby local elite was able to come into a concrete way to support the Romanian people, especially during the two terms of the management of Alba Iulia Astra exercised by Professor Eugen Hulea. Through these courses, villagers Romanian, but also those who were active in workers’ centers in different factories, deep in reading, writing and arithmetic, using priests, until 1918, then as a result of state involvement in these forms education for people with the help of teachers, and teachers after 1924.

Keywords: associations organized Astra, Alba Iulia, partition, local elite schools, adult, educational politics and custom curriculum, professor Eugen Hulea, Transylvania.

Bibliografie

România, Direcţia Judeţeană Sibiu a Arhivelor Naţionale ale Statului (în continuare: D.J.S.A.N.), Fond ,,Astra” Acte, dos. 2 / 1909, dos. 236/1933; dos. 958/1936; doc. 2046/1946 (Romania, Sibiu County Department of National Archives of the State, Fond ,,Astra” Documents).

Matei, Pamfil, Asociaţiunea transilvană pentru literatura română şi cultura poporului roman (Astra) şi rolul ei în cultura naţională (1861- 1950), (Transylvanian Association for Romanian literature and culture of the Roman (Astra) and its role in the national culture (1861- 1950), Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1986, 354 p. + il.

Idem, Asociaţiunea în lumina documentelor (1861 – 1950). Noi contribuţii, (Associations organized in the light of documents (1861-1950). New contributions), Sibiu, Editura Universităţii ,,Lucian Blaga”, 2005, 360 p.

Moga, Valer, Astra şi Societatea (1918-1930), (Astra and Society 1918-1930), Cluj-Napoca, Cluj University Press, 2003, p. 583.

Idem, Despărţământul Alba Iulia al Astrei (1918 – 1948), (Alba Iulia Partition of Astra between 1918 – 1948). În Apulum, XXXI, 1994, p. 440 – 491.

Nicola, Roxana, Gabriela Despărţămintele Astrei în comitatele Hunedoara şi Zarand (1873 – 1918), (Partitions of Astra in Hunedoara and Zarand counties between 1873 – 1918) Sibiu, TehnoMedia, 2009, 60 p.

Josan, Nicolae Înfiinţarea şi activitatea Despărţământului Alba Iulia al Astrei până la 1900, (The begining establishment and work of the Alba Iulia Partition of Astra to 1900). În Apulum, XVII-XXX, 1993, p. 377 – 415.

National Museum of Union in Alba Iulia, Fond ,,Documents”, inventory no. 4192/4: 7; inventory. no. 4195/8 – 13; inventory no. 4195/16; inventory no. 4196/7, 14, 15, 16.

Transylvania, L, no. 1 – 2, 1919, p. 69; Ibidem, LI, no. 5 – 9, 1920, p. 629; Ibidem,70, no. 4, 1939, p. 288-290; Ibidem, 56, no. 9-10, 1925, p. 457; Ibidem, 69, no. 2, 1938, p. 122; Ibidem, 68, no. 4, 1937, p. 279, 303; Ibidem, 69, no. 2, 1938, p. 122-124; Ibidem, 70, no. 5-6, 1939, p. 351; Transylvania, 73, Supplement to 73 year, the administrative number, 1942, p. 22-23; Ibidem, 74, supplement to year 74, administrative number, 1943, p. 29; Ibidem, 75, 75 year supplement, administrative number, 1944, p. 29-31.

Breazu, Ion, De ziua ,,Astrei”, (The day of Astra). În Transylvania 68, no. 3, 1937, p. 149-158.

Idem, Străbăţând despărţămintele, (Acrossing the Partitions of Astra). În Transylvania, 70, no. 1, 1939, p. 50-55.

Preda, Gheorghe, Activitatea ,,Astrei” în 25 de ani de la Unire (1918 – 1943) (Activity and history of Astra. In 25 years after unification between 1918-1943), Sibiu, Astra Publishing, 1944, p. 198.

Popa, Ioan, Dimensiuni etno-identitare şi national-politice în spaţiul şcolar sud-transilvănean, (Dimensions ethno-national identity and politics in South Transylvanian school space), Cluj Napoca, Argonaut, 2013, p. 37, 93 -97.

Voicu, Sebastian, Problema culturalizării maselor (The problem enlightenment of the masses). În Transylvania 59, no. January 1928, p. 1-6.

DISTRIBUIȚI