Acasă Articole RTR Consideraţii şi contribuţii privind începuturile şi evoluţia protopopiatului greco-catolic de Turda între...

Consideraţii şi contribuţii privind începuturile şi evoluţia protopopiatului greco-catolic de Turda între 1700-1830

1189
Rezumat

Considerations and contributions regarding the beginnings and the evolution of the greek-catholic archpriest parish district of Turda between 1700-1830

The issue of the Greek-Catholic archpriest parish district and archpriests of Turda is a less tackled topic both in general as in the local historiography. The present paper has the purpose of bring new information and interpretations on this topic, as well as recovering a forgotten part of the confessional history of the town of Turda. The Greek-Catholic archpriest parish district of Turda is one of the oldest presbyterial units of the Romanian United Church. Its emergence coincides with unification moment of a part from the Transylvania’s Romanian believers withe Rome. Thus, at the synod of 14th of September 1700, the archpriest Pascu from Turda was signing, together with the 28 priests subordinated to him, the documents that consented to the religious union with Rome. This way came into existence the Greek-Catholic archpriest parish district of Turda, which along history has been an important landmark in the evolution of the Romanian community from this region. The Greek-Catholic archpriests of Turda were remarkable personalities of the local community and beyond, bringing their valuable contribution to its development. The distinguished united clerics had a thorough specialized training acquired at the schools of Blaj.

Keywords: Greek-Catholic Church, Turda, Archpriest, Romanian community, Transylvania

Bibliografie

Beju, Ioan N.; Hitchins, Keith, Biserica Ortodoxă Română în secolul XVIII. Conscripţii. Statistici [The Romanian Orthodox Church in the XVIIIth century. Census. Statistics], Sibiu, Editura Urbana, 1991,

Bogdan-Duică, Gheorghe, Statistica românilor din Transilvania în 1733 [The Statistics of Romanians from Transylvania in 1733] în Convorbiri Literare, anul XXX, 12/1896, vol. II, pp. 626-642.

Bunea, Augustin, Statistica românilor din Transilvania în anul 1750, făcută de vicarul episcopesc Petru Aron [The Statistics of Romanians from Transylvania in 1750 made by vicar Petru Aron] în Transilvania, anul XXX, IX/1901, pp. 237-292.

Bunea, Augustin, Din istoria românilor. Episcopul Ioan Inocenţiu Klein (1728-1751) [From the History of Romanians. Bishop Ioan Inocenţiu Klein (1728-1751)], ed. II, realizată prin confruntarea cu manuscrisul original de Ioan Chindriş şi Niculina Iacob, Cluj-Napoca, Editura Napoca Star, 2012, 480 p.

Chindriş, Ioan; Iacob, Niculina, Petru Pavel Aron [Petru Pavel Aron], Blaj, Editura ASTRA, 2007, 477 p.

Ciobanu, Virgil, Statistica românilor ardeleni din anii 17601762 [The Statistics of Romanians from Transylvania in the years 1760-1762] în Anuarul Institutului de Istorie Naţională, III/1924-1925, Cluj, 1926, pp. 616-700.

Ciorba, Tiberiu Alexandru, Procesul canonic al primului episcop greco-catolic de Oradea Moise Dragoşi (1777-1787) [The Canonical Trial of the Firts Greek-Catholic Bishop of Oradea Moise Dragoşi (1777-1787)] în Crisia, XLVI, 2016, pp. 117-121.

Comşa, Nicolae; Seiceanu, Teodor, Dacălii Blajului [The Teachers of Blaj], Bucureşti, Editura Demiurg, 1994, 237 p.

Dumitran, Daniel, Un timp al reformelor. Biserica Română Unită din Transilvania sub conducerea episcopului Ioan Bob (1782-1830) [A Time of Reforms. Romanian Church United in Transylvania under the Leadership of Bishop Ioan Bob (17821830)], Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2007, 444 p.

Dumitran, Daniel; Dumitran, Ana; Laslo FloreanAdrian (editori), ,,…virturi decreti tollerantiae beneficia clero Graeci restituenda…’’. Biserica Românescă din Transilvania în izvoarele statistice ale anului 1767 [,,…virturi decreti tollerantiae beneficia clero Graeci restituenda…’’. Romanian Church from Transylvania in the Statistical Sources of the year 1767], Alba Iulia, Editura Altip, 2009, 316 p.

Feneşan, Costin, Izvoare de demografie istorică [Sources of Historical Demography], vol. I secolul al XVIII-lea Transilvania, Bucureşti, 1986, 435 p.

Gheorghiu, Florin. Parohii greco-catolice turdene. Istorie şi actualitate (1700-2011)[ Greek-Catholic Parishes from Turda. History and Present (1700-2011)], Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2011, 173 p.

Ghişa, Ciprian, Episcopia Greco-Catolică de Făgăraş în timpul păstoririi lui Ioan Lemeni (1832-1850), vol. I Biserica Greco-Catolică din Transilvania după 150 de ani de la unirea cu Roma [The Greek-Catholic Bishopric of Făgăraş during the Pastorship of Ioan Lemeni (1832-1850) vol. I The GreekCatholic Church from Transylvania 150 years after the Union with Rome], Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2008, 370 p.

Magdău, Petru, Un manuscris al lui Ştefan Moldovan: ,,Schiţe istorice despre starea bisericească a Districtului Gr[eco]Cat[olic] a[l] Mediaşului în anul 1852’’ [A manuscript of Stephen Moldovan: Historical Sketches about Ecclesiastical Condition of the Greek-Catholic District of Mediaş in 1852] în Anuarul Institutului de Istorie George Bariţiu din Cluj-Napoca, XLVII/2008, pp. 523-553.

Mârza, Iacob, Şcoală şi naţiune. Şcolile din Blaj în epoca renaşterii naţionale [School and nation. Blaj Schools in the Era of National Revival], Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1987, 239 p.

Micu-Moldovan, Ioan, Acte sinodali ale baserecei romane de Alb’a Julia şi Fagarasiu [Synodal Acts of the Romanian Church from Alba Iulia and Fărăraş], tomu I, Blasiu, 1869, 196 p.

Micu-Moldovan, Ioan, Acte sinodali ale baserecei române de Alb’a Iulia şi Fagarasiu [Synodal Acts of the Romanian Church from Alba Iulia and Fărăraş], tomu II, Blasiu, 1872, 124 p.

Miron, Greta Monica, ,,Scoale-te, du-te, propovedueşte…’’Biserica Greco-Catolică din Transilvania. Cler şi Enoriaşi (1697-1782) [,,Arise, Go, Preach…’’ GreekCatholic Church from Transylvania. Clergy and parishioners (1697-1782)], Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2004, 600 p.

Miron, Greta Monica, Biserica Greco-catolică din comitatul Cluj în secolul al XVIII-lea [Greek-Catholic Church from Cluj County in the XVIIIth century], Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2007, 383 p.

Neagu, Răzvan Mihai, Formarea intelectualităţii din Turda în epoca modernă. Studenţi din Turda la marile universităţi europene în epoca modernă (1700-1830) [The Formation of the Intellectuals from Turda in the Modern Age. Students from Turda at the Great European Universities during the Modern Age (1700-1830)] în Transilvania, 6-7/2015, pp. 144-152.

Neagu, Răzvan Mihai, Formarea intelectualităţii din Turda. Studenţi din Turda la marile universităţi europene 13771918 [The Formation of the Intelligentsia from Turda. Students from Turda at the Great European Universities 1377-1918], Cluj-Napoca, Editura Mega, 2015, 273 p.

Oros, Ioan, Modalităţi de creştere a colecţiilor bibliotecilor parohiale practicate la Blaj (1747-1876). Cazul Ţării Silvaniei [Methods to increase parish libraries collections practiced at Blaj (1747-1876). The case of Silvania Land] în Annales Universitatis Apulensis, Series Historica, 11/I, 2007, pp. 84113.

Oros, Ioan, Schiţă de istorie a bibliotecilor din Ţara Silvaniei (sec. XVII-XIX) din perspectivă paratextolografică [History sketch of the Silvania Land’s libraries (XVIIth-XIXth centuries) from paratextolographic perspective] în Apulum XLIV/2007, pp. 441-459.

Pall, Francisc, Inochentiu Micu-Klein. Exilul la Roma 1745-1768 [Inochentiu Micu-Klein. The Exile in Rome 17451768], vol. I, Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane, Fundaţia Culturală Română, 1997, 242 p.

Pall, Francisc, Inochentiu Micu-Klein. Exilul la Roma 1745-1768 [Inochentiu Micu-Klein. The Exile in Rome 1745-1768], vol. II, partea întâi, Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane, Fundaţia Culturală Română, 1997, 403 p.

Porumb, Marius, Biserica Arhiepiscopală din Feleac, Ctitoria lui Ştefan cel Mare [The Archiepiscopal Church of Feleac, the Foundation of Ştefan cel Mare], Cluj-Napoca, Editura Renaşterea, 2003, 80 p.

Prodan, David, Supplex Libellus Valachorum, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1998, 622 p.

Schematismus Venerabilis Cleri Graeci Ritus Catholicorum Dioeceseos Fogarasiensis in Transilvania pro anno a Christo Nato M.DCCC.XXX.V ab Unione cum Ecclesia Romana C.XXX.VIII, Blasii

Szabó, Miklós; Szögi László, Erdélyi Peregrinusok. Erdélyi diákok európai egyetemken 1701-1849 [Transylvanian Peregrines. Students from Transylvania at the European Universities 1701-1849], Târgu- Mureş, Mentor Kiadó, 1998, 610 p.

Şematismul veneratului cler al Archidiecesei Metropolitane Greco-Catolice Romane de Alba Iulia şi Făgăraş, pre anul Domnului 1900 de la Sânta Unire 200, Blaj, Tipografia Seminarului Archidiecesan, 804 p.

Togan, Nicolae, Românii din Transilvania la 1733. Conscripţia episcopului Ioan In. Klein de Sadu [The Romanians from Transylvania at 1733. The Census made by the Bishop Ioan In. Klein of Sadu], Sibiu, Tiparul Tipografiei Archidiecesane, 1898, 45 p.

Togan, Nicolae, Statistica românilor din Transilvania în 1733 [The Statistics of Romanians from Transylvania in 1733] în Transilvania, anul XXIX, IX-X/1898, pp. 169-213.

Zecheru, Alexandra Dana, Figuri de protopopi grecocatolici albaiulieni de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea [Figures of Greek-Catholic Archpriests from Alba Iulia at the end of the XIXth century and the beginnings of the XXth century ] în Apulum, XLIII/2, 2006, pp. 285-292.

DISTRIBUIȚI