Acasă Articole RTR Colecţia de carte chirilică românească – tipărituri şi manuscrise – de la...

Colecţia de carte chirilică românească – tipărituri şi manuscrise – de la un muzeu etnogafic sătesc de pe Valea Arieşului – Contribuţii la Bibliografia românească veche –

1512
Rezumat

Romanian Cyrillic book collection – prints and manuscripts – from an ethnographic village museum from Arieş Valley. Contributions to Old Romanian Bibliography

Lupşa, a village in the upper Arieş valley, hosts a very interesting etnographic museum, the fruit of the local teacher Pamfil Albu’s livelong labour. The museum’s exhibits are illustrative for the life, occupations and traditions of the people living in this area of the Stone Fortress, the Apuseni Mountains. Also, very importantly, the museum hosts a small old Romanian book collection from the 17th and 19th centuries. This collection, having never undergone a systematic study before, makes the object of the present communication. By this, we aim to shed a well-deserved light upon this little cultural and historic treasure and to allow the 23 titles of the collection to become part of the larger informational and research network.

Keywords: Lupşa, etnographic museum, Pamfil Albu, old Romanian book collection

Bibliografie

Andriescu, Bogdan şi Borş, Silviu, Cartea românească veche în colecţiile Bibliotecii Judeţene ASTRA Sibiu, 1801-1830.

Andrieş, Sabin, Pamfil Albu (1908-1990). Creatorul muzeului etnografic din Lupşa, în Antologia monografică „Lupşa – Aur şi oameni. O comună din Ţara Moţilor”, vol. II, Editura Pastel, Braşov, 2006.

Bianu, Ion, Hodoş, Nerva şi Simonescu, Dan, Bibliografia românească veche, volumele I-IV, Bucureşti, 1903-1944.

*** Cartea românească veche în Imperiul Habsburgic (16911830). Recuperarea unei identităţi culturale, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2016.

*** Istoria României în date, Editura Enciclopedică Română, Bucureşti, 1972.

Lupu, Daniela, Tiparul şi cartea românească în epoca domniilor fanariote, Editura Muzeului municipiului Bucureşti, 2014.

Păcurariu Mircea, Listele cronologice ale ierarhilor Bisericii Ortodoxe Române, Editura Institutului biblic şi de misiune ortodoxă, Bucureşti, 1975.

Poenaru, Daniela, Contribuţii la Bibliografia românească veche, Târgovişte, 1943.

Râpă-Buicliu, Dan, Bibliografia românească veche, Additamenta I (1536-1830), Galaţi, Editura Alma, 2000.

*** Repertoriul tipografilor, gravorilor, patronilor, editorilor cărţilor româneşti (1508-1830), Ediţia a II-a, revăzută şi adăugită. Coordonatori: Eva Mârza, Florin Bogdan, Editura Astra Museum, Techno Media, Sibiu, 2013.

Tatai-Baltă, Cornel, Gravorii în lemn de la Blaj (17501830), Editura Eventus, Blaj, 1995.

Tatai, Anca Elisabeta, Din istoria şi arta cărţii româneşti vechi: Gravura de la Buda (1780-1830), Editura Mega, ClujNapoca, 2011.

Tatai, Anca Elisabeta, Tatai-Baltă, Cornel, Xilogravura din cartea românească veche tipărită la Bucureşti (1582-1830), Editura Mega, Cluj-Napoca, 2015.

Tatai, Anca Elisabeta, Xilogravura de la Sibiu (Sfârşitul secolului al XVIII-lea – începutul secolului al XIX-lea, Editura „Altip”, Alba Iulia, 2007.

DISTRIBUIȚI