Acasă Articole RTR Circulaţia cărţilor vechi de Blaj. Un periplu zonal: exemplare şi însemnări edite...

Circulaţia cărţilor vechi de Blaj. Un periplu zonal: exemplare şi însemnări edite şi inedite din judeţul Alba (I)

1117
Rezumat

The circulation of old books from the Blaj Printing House. a regional journey: copies and edited and inedited notes from the Alba County

The first part of the present study contains detailed bibliographic references concerning the debut and the temporal progress of the research conducted on old printings of Blaj, Alba county, as part of the more general research regarding the presence of old Romanian books (emitted by other old typographic centers such as: Târgovişte, Bucureşti, Bălgrad – Alba Iulia, Braşov, Sebeş, Iaşi, Buzău, Râmnic, Buda, Neamţ etc.) in the same region.

The present historiographic journey is extremely useful in the relevation of the present state of the research on the old books of Blaj as it is the basis of several interpretations concerning the circulation of certain copies, their vintage price, the means of acquisition and distribution etc. The third part of the present study and also the most consistent one is comprised of a necessary and very useful documentary Annex which reunites different notes from the old books of Blaj under study annoted with comentaries that encompass 37 old Blaj editions, in 104 actual copies.

Keywords: the history of printing, old Romanian books, the Printing House of Blaj, book circulation, book edition, book copy, book notes, XVIIIth century, XIXth century

Bibliografie
 • Botezan, Ioana. Activitatea tipografică a lui Timotei Cipariu între anii 1835-1865/ The Typographic Activity of Timotei Cipariu between 1835 and 1865, în Acta Musei Napocensis, XVI, 1979, p. 669-689.
 • Drăghiţă, Zevedei. Timotei Cipariu (1805-1887) – Bibliofilul/ Timotei Cipariu (1805-1887) – The Bibliophile, în Terra Sebus, 2, 2010, p. 389-398.
 • Dreghiciu, Doina. Cartea românească veche de pe Valea Sebeşului (Catalog)/ Old Romanian Books from the Sebeş Valley (Catalogue), I, în Apulum, XIX, 1981, p. 487-498; în Apulum, XX, 1982, p. 491-505 (II).
 • Dreghiciu, Doina. Timotei Cipariu, donator de carte românească veche/ Timotei Cipariu/ Donor of Old Romanian Books, în Apulum, XXVI, 1989, p. 499-505.
 • Dreghiciu, Doina. Însemnări de pe tipărituri româneşti vechi în colecţii de carte ale Judeţului Alba, referitoare la cărturari ai Blajului (1770-1872)/ Adnotations from Old Romanian Printings in Book Collection from the Alba County, referring to Scholars from Blaj, în Apulum, XXXIII, 1996, p. 57-63.
 • Fleşer, Gheorghe – Rustoiu, Ioana – Dumitran, Ana. Biserici româneşti de zid din Judeţul Alba (I). Protopopiatul Ortodox Sebeş/ Romanian Stone Churches from the Alba County (I). The Orthodox Archbishopric of Sebeş, Alba Iulia, Editura Altip, 2005.
 • Haţegan, Lucia – Lupan, Doina. Cartea românească veche în biblioteca Muzeului Unirii din Alba Iulia/ Old Romanian Books from the Library of the Museum of the Union from Alba Iulia (V), în Apulum, XVII, 1979, p. 385-440.
 • Josan, Nicolae – Fleşer, Gheorghe – Dumitran, Ana. Oameni şi fapte din trecutul Judeţului Alba în memoria urmaşilor/ People from the Alba County and Their Deeds as Remembered by Their Descendants, Alba Iulia, 1996.
 • Mârza, Eva – Dreghiciu, Doina. Catalogul tipăriturilor româneşti blăjene din Judeţul Alba. I. Lucrare de atestat 19811985/ The Catalogue of Old Romanian Printings from the Alba County. I. Certification papier 1981-1985, 1985, ms.
 • Mârza, Eva – Dreghiciu, Doina. Cartea românească veche în Judeţul Alba. Sec. XVI-XVII. Catalog/ Old Romanian Books in the Alba County. Sec. XVI-XVII. Catalogue, Alba Iulia, Editura Episcopiei Ortodoxe Române a Alba Iuliei, 1989.
 • Mârza, Eva – Dreghiciu, Doina – Mircea, Gabriela. Pietre pentru zidirea românităţii moderne. Vechile tipărituri blăjene de la Muzeul Naţional al Unirii din Alba Iulia (1747-1830). La 260 de ani de la debutul activităţii imprimeriei din Blaj. Rememorare şi expoziţie temporară de carte. Catalog/ Stones for Building Modern Romanity. Old Printings From Blaj Located at the National Union Museum From Alba Iulia (1747-1830). 260 after the Debut of the Printing House of Blaj. Rememoration and Temporary Book Exhibit, Alba Iulia (de fapt Braşov), Editura Haco Internaţional, 2007.
 • Mârza, Eva – Rus, Anton. Bibliografia cărţilor blăjene de la începuturile tipografiei până la anul 1948/ The Bibiliography of the Books From Blaj From the Debut of the Printing House Until 1948, Blaj, Editura Buna Vestire, 2004.
 • Mârza, Iacob. „Memoriale Jacobi Aaron” (deceniul 7 al secolului al XVIII-lea): semnificaţii culturale şi politice/ „Memoriale Jacobi Aaron” (7th Decade of the XVIIIth Century): Cultural and Political Semnifications, în Cercetarea şi perspectivele digitalizării.. Eds. Ana Maria Negoi, Eva Mârza/ Research and the Perspectives of Digitization. Eds. Ana Maria Negoi, Eva Mârza, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2009, p. 240252.
 • Mârza, Iacob. Cultură şi naţiune la românii ardeleni în secolul al XVIII-lea: Ioan Iacob Aaron (? – 1788)/ Cultural and National Spirit at Romanians in Transylvania in the XVIIIth Century: Ioan Iacob Aaron (? – 1788), în 240 de ani de la moartea marelui arhiereu şi luptător naţional Ioan Inochentie Micu-Klein. 1768-208. Coord. Ioan Chindriş şi Ciprian Ghişa/ 240 Years From the Death of the Great Bishop and National Fighter Ioan Inochentie Micu-Klein. 1768-2008. Oradea, Editura Episcop Vasile Aftenie, 2009, p. 114132.
 • Mircea, Gabriela. Vechi tipărituri blăjene la bicentenarul Bibliei din 1795. Catalogul expoziţiei temporare din noiembrie 1995. Sala Unirii/ Old Printings From Blaj at the Bible Bicentennial from 1795. The Catalogue of the Temporary Exhibit From November 1995. Union Hall. Alba Iulia, 1995.
 • Mircea, Gabriela. Lucrători tipografi în medalion: Ştefan Huzsi (sau Hoszu), meşter al vechii oficine din Blaj (m. 1817)/ Medalion of a Printing House Worker: Ştefan Huzsi (or Hoszu), Master of the Old Blaj Officine (d. 1817), în Revista română de istorie a cărţii, III-IV, 2006/2007, nr. 3/4, p. 115-121.
 • Mircea, Gabriela. Cărţi vechi de Blaj din Judeţul Alba şi de la sudul Dunării. Excurs bibliografic/ Old Books of Blaj in the Alba County and From the South of the Danube River. Bibliographical Excursus, 2016, ms.
 • Mircea, Gabriela – Dreghiciu, Doina. Cărţi vechi şi moderne de la Mănăstirea Râmeţ: provenienţă, însemnări circulaţie/ Old and Modern Books From the Râmeţ Monastery: Origins, Adnotations, Circulation, în Patrimonium apulense, IX, 2009, p. 303-320.
 • Răduţiu, Aurel. Negustori şi meşteşugari din Blaj în Urbariul din 1772/ Tradesmen and Artisans From Blaj in the 1772 Urbarium, în Revista arhivelor, IX, nr. 1, 1966, p. 295306.
 • Rustoiu, Ioana Gabriela. Inventare de bunuri ale parohiilor protopopiatului ortodox Sebeş (1854-1872)/ Inventory of Goods From the Parishes of the Sebeş Orthodox Decanary (1854-1872), în Patrimonium apulense, IV, 2004, p. 271-309.
DISTRIBUIȚI