Acasă Articole RTR Ciprian Toroczkai, Sci-Fi(cțiunea) postmodernistă: romanul „Hesperus” al lui Ioan Petru Culianu /

Ciprian Toroczkai, Sci-Fi(cțiunea) postmodernistă: romanul „Hesperus” al lui Ioan Petru Culianu /

1803
Rezumat

Postmodern Sci-Fi: Ioan Petru Culianu’s “Hesperus”

This study examines the presence of postmodern and Sci-Fi elements in Ioan Petru Culianu’s micro-novel Hesperus. It fully represents Culianu’ originality, as it breaks both with the literature of his Romanian generation and with Eliade’s literature. On the one hand, it illustrates a genre rarely approached by his generation – namely, the Sci-Fi; on the other, it follows a postmodern structure which neither Culianu’s, nor Mircea Eliade’s contemporaries (one of his models) have not observed in their literary works. Thus, at least a part of Culianu’s literature must be placed within the category of postmodernism, Hesperus being one of the most eloquent evidences in that regard.

Keywords: postmodern fiction, Sci-Fi, utopia, virtual worlds, distorted time, transhumanity, Ioan Petru Culianu.

Bibliografie

*** Dialoguri întrerupte: Corespondența Mircea Eliade–Ioan Petru Culianu, ed. a II-a, Polirom, Iaşi, 2013

 • Andruşcă (Matei), Anca Ramona, „Imaginea „Statului- Politist” în literatura lui Ioan Petru Culianu”,http://www.bursedoctorale.ro/public/documente/conferinte/1332583519_articol_ART_CONF_ANDRUSCA_LIT_IULIE2010.pdf
 • Anton, Ted, Eros, magie și asasinarea profesorului Culianu, ed. a II-a, Polirom, Iaşi, 2005
 • Bellow, Saul, Ravelstein, trad. Antoaneta Ralian, Polirom, Iaşi, 2008
 • Bomher, Noemi, „Femininity in the Work of Ioan Petru Culianu”, în Cultural and Linguistic Communication 2 (2012), nr. 2, p. 153-161. 55 transilvania 1/2016 56
 • Borbely, Ștefan, „The Literary Pursuit of a Historian of Religions: The Case of Ioan Petru Culianu”, în Journal of Romanian Literary Studies (2013), nr. 3, p. 13-20.
 • Bordaş, Liviu, „Ioan Petru Culianu, Mircea Eliade, and Felix Culpa. With the I.P. Culianu – M.L. Ricketts Correspondence”, în Mihaela Grigor (ed.), Mircea Eliade between the history of Religions and the Fall into History, Presa Universitară Clujeană, ClujNapoca,
  2014, p. 67-178.
 • Călinescu, Matei, Despre Ioan P. Culianu și Mircea Eliade: amintiri, lecturi, reflecții, Polirom, Iaşi, 2002
 • Culianu, Ioan Petru, Arborele gnozei. Mitologia gnostică de la creștinismul timpuriu la nihilismul modern, Bucureşti, Nemira, 1999
 • Culianu, Ioan Petru, Arta fugii. Povestiri, Iaşi, Polirom, 2002
 • Culianu, Ioan Petru, Călătorii in lumea de dincolo, Bucureşti, Nemira, 1994, 1999; Iaşi, Polirom, 2003
 • Culianu, Ioan Petru, Dicţionarul religiilor, Bucureşti, Humanitas, 1993, 1996; Iaşi, Polirom, 2007
 • Culianu, Ioan Petru, Eros și magie în Renaștere. 1484, Bucureşti, Nemira, 1994, 1999; Iaşi, Polirom, 2003
 • Culianu, Ioan Petru, Experienţe ale extazului, Bucureşti,  Nemira, 1997; Iaşi, Polirom, 2004
 • Culianu, Ioan Petru, Gnozele dualiste ale Occidentului.  Istorie si mituri, Bucureşti, Nemira, 1995; Iaşi, Polirom, 2002
 • Culianu, Ioan Petru, Hesperus, Bucureşti, Univers, 1992;Bucureşti, Nemira, 1998; Iaşi, Polirom, 2003
  Culianu, Ioan Petru, Iocari serio. Știinţa și arta în gîndirea Renașterii, Iaşi, Polirom, 2003
 • Culianu, Ioan Petru, Iter in silvis I. Eseuri despre gnoză și alte studii, Iaşi, Polirom, 2012
 • Culianu, Ioan Petru, Iter in silvis II. Gnoză și magie, Iaşi, Polirom, 2013 Culianu, Ioan Petru, Jocul de smarald, Iaşi, Polirom, 2005, 2011
 • Culianu, Ioan Petru, Jocurile minţii. Istoria ideilor, teoria culturii, epistemologie, Iaşi, Polirom, 2002
  Culianu, Ioan Petru, Mircea Eliade, Bucureşti, Nemira,1995, 1998; Iaşi, Polirom, 2004
 • Culianu, Ioan Petru, Păcatul împotriva spiritului. Scrieri politice, Bucureşti, Nemira, 1999; Iaşi, Polirom, 2005,2013
 • Culianu, Ioan Petru, Pergamentul diafan. Povestiri, Bucureşti, Nemira, 1994
 • Culianu, Ioan Petru, Pergamentul diafan. Ultimele povestiri, Bucureşti, Nemira, 1996; Iaşi, Polirom, 2002
 • Culianu, Ioan Petru, Psihanodia, Bucureşti, Nemira, 1997, Iaşi, Polirom, 2006
  Culianu, Ioan Petru, Religie și putere, Bucureşti, Nemira,  1996; Iaşi, Polirom, 2005
 • Culianu, Ioan Petru, Studii românești I. Fantasmele nihilismului. Secretul Doctorului Eliade, Bucureşti, Nemira, 2000; Iaşi, Polirom, 2006
 • Culianu, Ioan Petru, Studii românești II. Soarele și Luna. Otrăvurile admirației, Iaşi, Polirom, 2009
 • Culianu, Ioan Petru, Tozgrec, Iaşi, Polirom, 2010
 • Culianu, Ioan Petru, Cult, magie, erezii. Articole din enciclopedii ale religiilor, Iaşi, Polirom, 2003
 • David, Dorin, De la Eliade la Culianu, Eikon, Cluj, 2010
 • De Martino, Marcello, Mircea Eliade esoterico. Ioan Petru Culianu e i „non detti”, Settimo Sigillo, Roma, 2008
 • Dumbravă, Daniela, „Il Carteggio Ugo Bianchi & Ioan Petru Culianu: fonte per la storiografia italian della storia delle religioni”, în Archaeus 15 (2011), nr. 3, p. 451-470.
 • Dumbravă, Daniela, „The Unplubished Correspondence between Ugo Bianchi and Ioan Petru Culianu”, în Archaeus 14 (2010), nr. 3, p. 93-120
 • Galațchi, Simona, Etapele unei inițieri: o abordare jungiană și psihanalitică a literaturii lui Ioan Petru Culianu, Ed. Muzeul Național al Literaturii Române, Bucureşti, 2013.
 • Gavriluță, Nicu, Culianu, jocurile minții și lumile multidimensionale, Polirom, Iaşi, 2000
 • Antohi, Sorin (ed.), Ioan Petru Culianu. Omul și opera, Polirom, Iaşi, 2003
 • Gorshunova, Olga, „Terra Incognita of Ioan Culianu”, în Ètnografičeskoe obozrenie, 2008, n° 6, p. 94-110 (în rusă)
 • Kitchin, Rob şi Kneale, James, „Science fiction or futurefact? Exploring imaginative geographies of the new millennium”, în Progress in Human Geography 25 (2001), nr. 1, p. 19–35.
 • McHale, Brian, Ficțiunea postmodernistă, trad. Dan H. Popescu, Polirom, Iaşi, 2009;
  Oişteanu, Andrei, „Mircea Eliade and Ioan Petru Culianu on Narcotics and Religion”, în Archaeus 14 (2010), nr. 3, p. 121-140
 • Oişteanu, Andrei, Religie, politică și mit. Texte despre Mircea Eliade și Ioan Petru Culianu, Polirom, Iaşi, 2007; ed. a II-a 2014
 • Patapievici, Horia-Roman, Ultimul Culianu, Humanitas, Bucureşti, 2010
 • Pîrjol, Florina, „Actualitatea lui Culianu”, în Dilemateca, august 2010, p. 53.
 • Popescu, Raul, „Ioan Petru Culianu şi lumile sale ficționale”, în Steaua 59 (2013), nr. 7-8, p. 22-24.
 • Scholes, Robert, Structural Fabulation: An Essay on Fiction of the Future, Notre Dame University Press, Notre Dame, London, 1981;
 • Spătaru, Emilia, „Lucian Blaga si Ioan Petru Culianu în context european”, http://www.philippide.ro/distorsionari_2008/553-556%20SPATARU%20Emilia.pdf
 • Suvin, Darko, Metamorphoses of Science Fiction: On the Poetics and History of a Literary Genre, Yale University Press, New Haven, London, 1979;
 • Zolla, Elemire, Ioan Petru Culianu, Alberto Tallone Editore, 1994.
DISTRIBUIȚI