Acasă Articole RTR Catalogul Bibliotecii teologilor români din Budapesta (1890-1891)

Catalogul Bibliotecii teologilor români din Budapesta (1890-1891)

932
Rezumat

Catalogue of the Library of Romanian theologians from Budapest (1890-1891)

The content of this Catalogue raised some issues that may be developed, in this context, along three plans: the library, the old Romanian book, librarian Elie Dăianu. By our contribution, we wish to make a preliminary presentation of these elements mentioning that some of them do not represent anymore a historiographic novelty, yet they cannot be deciphered.

Librarian Elie Dăianu drew up the catalogue of the library of Romanian theologians from the General Seminary from Budapest in the school year 1890-1891, at that time he being a theological student, later on priest, protopope in Cluj, but also president of Committee of Historical Monuments. Department for Transylvania etc. The handwritten work is kept in Academy Library, Cluj-Napoca Branch. Some of the three elements intertwine, finally forming a complex of cultural circumstances. The way the author of the Catalogue remarked, the fund of library belonging to General Seminary from Budapest was initially formed from the library of Saint Barbara Seminary from Vienna. This reality is owed to the fact that in 1873 Romanian theological students, who studied in Vienna at the Seminary Saint Barbara, were transferred in Budapest, where it also got the library that they had used.

Keywords: Catalogue, Budapest, Vienna, Romanian book, Ilie Dăian

Bibliografie
  • Bianu, Ioan; Hodoş, Nerva. Bibliografia românească veche (Old Romanian Bibliography), Bucureşti, 1910. Comşa, Nicolae. Manuscrisele româneşti din Biblioteca Centrală de la Blaj (Romanian manuscripts in the Central Library of Blaj), Blaj, Tipografia “Lumina” Miron Roşu, 1944.
  • Dăianu, Ilie. Scrieri (Writings). Ediţie îngrijită, prefaţă, note şi bibliografie de Ilie Moise, Alba Iulia, Reîntregirea, 2010. Glodariu, Eugenia. Asociaţiile culturale ale tineretului studios roman din Monarhia Habsburgică 1860-1918 (Cultural associations of the youth novel Habsburg Monarchy 1860-1918), Cluj-Napoca, Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, 1998.
  • Păcuraru, Mircea. Dicţionarul teologilor români (Romanian Theological Dictionary), Bucureşti, Univers Enciclopedic, 1996, p. 144.
  • Radosav, Doru. Cărturarul sătmărean Moise Sora Novac şi revoluţia din 1848 (Moise Novac Sora Researcher from Satu Mare and the Revolution of 1848). http://dspace.bcucluj.ro/bitstream/123456789/25503/1/Radosav%20DoruCarturarul%20Moise%20Sora-1978.pdf
  • Sana, Silviu-Iulian. Cărţi liturgice şi de pietate în parohiile Eparhiei Greco-catolice de Oradea Mare (1850-1900) (Liturgical and Devotion Books in the Greek Catholic Diocese of Oradea Mare (1850-1900)). În: Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca, LII, Supliment, 2013, p. 107.
  • Sigmirean, Cornel. Istoria formării intelectualităţii româneşti din Transilvania şi Banat în epoca modernă (History of Formation of Transylvania and Banat Romanian intellectuals in modern times), Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2000.
DISTRIBUIȚI