Acasă Articole RTR Camelia Teodora Bunea, Gheorghe Crãciun şi proza experimentului negativ controlat. În căutarea...

Camelia Teodora Bunea, Gheorghe Crãciun şi proza experimentului negativ controlat. În căutarea virtuţii

602
Rezumat

Gheorghe Crăciun and the Prose of the Controlled Negative Experiment. Searching the Virtue

This paper will try an argumentative approach to the idea that, beyond the experimental part of Gheorghe Craciun’s writings, there may be another valuable dimension to its prose: that of an implied morality that includes a desire to (re) define and (re)order some moral concepts that were lost due to/ in the communist period.

Keywords: virtue, ethics, conservative purpose of liberal education, Russell Kirk.

Bibliografie
  • Gheorghe Crăciun, Viciile lumii postmoderne / The Vices of the Postmodern World, Tracus Arte, București, 2009.
  • Caius Dobrescu, ,,Tradiția plăcerii (de a gândi): Gheorghe Crăciun și continuitatea intelectuală dintre critica literară a generației ‘60 și creația literară a generației ‘80” / „The Tradition of the Pleasure (of Thinking): Gheorghe Crăciun and the Intellectual Continuity Between the Literary Criticism of the Generation 60 and the Literary Creation of Generation 80”, in Trupul şi litera. Explorări critice în biografia şi opera lui Gheorghe Crăciun / The Body and the Letter. Critical Explorations in the Biography and the Work of Gheorghe Crăciun, coordonat de Andrei Bodiu și Georgeta Moarcăs, Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2012.
  • Rodica Ilie, „Gheorghe Crăciun, vocația scrisului și limitele teoriei literaturii” / „Gheorghe Crăciun. The Vocation of Writing and the Limits of Literary Theory”, in Trupul şi litera. Explorări critice în biografia şi opera lui Gheorghe Crăciun / The Body and the Letter. Critical Explorations in the Biography and the Work of Gheorghe Crăciun, coordonat de Andrei Bodiu și Georgeta Moarcăs, Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2012.
  • Adrian Lăcătuș, „Sensul experimentului în literatura lui Gheorghe Crăciun” / „The Meaning of the Experiment in the Literature of Gheorghe Crăciun”, in Trupul şi litera. Explorări critice în biografia şi opera lui Gheorghe Crăciun / The Body and the Letter. Critical Explorations in the Biography and the Work of Gheorghe Crăciun, coordonat de Andrei Bodiu și Georgeta Moarcăs, Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2012.
  • Russell Kirk, Imaginația morală / Moral Imagination, Baroque Books and Arts, București, 2014.
  • Andrei Bodiu, Rodica Ilie, Adrian Lăcătuș (coord.), Dilemele identității. Forme de legitimare a literaturii în discursul cultural european al secolului XX / The Dilemmas of Identity. Forms of Legitimating the Literature in the European Cultural Discourse of the 20th Century, Editura Universităţii Transilvania, Brașov, 2011.
DISTRIBUIȚI