Calls for Papers

CfP Dosar Revista Transilvania (SCOPUS):

Teoria, istoria și critica literară în studii recente: nr. 7, 2019

Coordonatori: Ștefan Baghiu, Vlad Pojoga

Teodora Dumitru, Modernitatea politică și literară în gândirea lui E. Lovinescu

(București: Editura Muzeul Literaturii Române, 2016)

Revista Transilvania (indexată SCOPUS din 2009) și-a propus mereu să aducă în atenția cercetătorilor din domeniile umaniste cărțile și studiile esențiale apărute în spațiul românesc sau internațional. Astfel, în 2019 revista pornește seria de dosare intitulate Teoria, istoria și critica literară în studii recente. Colegiul de redacție vă propune ca subiect de cercetare în cadrul dosarului din nr.7/2019 modernitatea politică și literară românească, pornind de la volumul semnat de Teodora Dumitru în 2016, Modernitatea politică și literară în gândirea lui E. Lovinescu (București: Editura Muzeului Național al Literaturii Române).

Volumul poate fi găsit integral pe profilul de Academia.edu al Teodorei Dumitru: https://csde.academia.edu/TeodoraDumitru

Sugerăm câteva posibile direcții de cercetare. Menționăm că ele sunt pur orientative, orice subiect conex poate fi integrat:

1) articole despre raportarea criticii literare și culturale la fenomene literare și culturale ale modernității și la modernism, plecând de la modelul propus de Teodora Dumitru; 2) articole științifice despre autori ai modernismului care pleacă de la receptarea lor de către E. Lovinescu; 3) articole științifice despre câteva dintre subiectele centrale pe care le vizează studiul Teodorei Dumitru: “modernismul în critica occidentală ante- și interbelică”, “Modernismul românesc prelovinescian”, “Modernismul în concepția lui E. Lovinescu”; 4) Recenzii la cartea Teodorei Dumitru; 5) Recenzii la mai multe studii apărute recent care pun într-o altă lumină critica literară românească din secolul al XIX-lea și din prima jumătate a secolului XX; 6) Recenzii care comentează sau studii care completează/ se situează polemic față de volumul Teodora Dumitru, Rețeaua modernităților. Paul de Man – Matei Călinescu – Antoine Compagnon (București: Editura Muzeul Literaturii Române, 2016)

Acceptăm și lucrări ale studenților, masteranzilor și doctoranzilor. Recenziile academice pot avea între 10.000 și 15.000 de semne (cu spații). Articolele științifice care pleacă de la teme comune cu cartea vizată de CfP pot avea între 20.000 și 40.000 de semne (cu spații). Detalii despre normele de redactare puteți găsi la https://revistatransilvania.ro/recomandari-pentru-autori/

Articolele pot fi trimise până la data de 20 iunie 2019, pe oricare din următoarele adrese, cu formula (CfPDumitru2019) în titlul e-mailului:


 

Avataruri ale anticomunismului în cinematografia românească contemporană

Dosar coordonat de Daniel Iftene

 

După 1989, cinematografia românească a funcționat ca unul dintre principalele instrumente de construcție a discursului anticomunist, dominant pe scena publică a acestei perioade și care pare să fi atins un nou vârf în ultimii câțiva ani. Deși pare un lucru bine cunoscut și care a fost rostogolit până la a deveni una dintre marile prejudecăți care planează asupra filmului românesc, complexitatea proceselor care au generat această stare de fapt abia a început să fie investigată.

Căderea comunismului a declanșat în spațiul cultural local transformări semnificative nu numai din perspectiva reprezentărilor eliberate de constrângerile cenzurii ideologice. Reforma instituțiilor publice și a politicilor culturale, restructurarea industriei cinematografice și trecerea la economia de piață, racordarea la practicile de producție europene nu pot fi rupte de reconfigurarea memoriei comunitare, rediscutarea și rescrierea canonului cinematografic și asumarea unei perspective critice asupra trecutului comunist prin atacuri directe sau prin explorarea fostelor tabuuri ale filmului românesc.

Dosarul pe care îl propunem e o încercare de a găsi perspective noi asupra evoluției anticomunismului românesc în ultimii 30 de ani, având ca posibile puncte de plecare:

Rescrierea canonului (revizionismul est-etic, dezbaterea modernism-postmodernism etc.)

Restructurarea industriei cinematografice

Reprezentări critice ale comunismului în post-comunism

Imaginarul anti-comunist în cinema

Anti-comunism și anti-democrație

Europenizare și capitalism

Memorie comunitară

Biografia și istoria orală;

Rememorarea traumei

 

Acceptăm și lucrări ale studenților, masteranzilor și doctoranzilor. Recenziile academice pot avea între 10.000 și 15.000 de semne (cu spații). Articolele științifice care pleacă de la temele enumerate mai sus sau se subscriu temei generale anunțate în CfP pot fi în limbile engleză, română sau franceză și pot avea între 20.000 și 40.000 de semne (cu spații). Detalii despre normele de redactare puteți găsi la https://revistatransilvania.ro/recomandari-pentru-autori/

Articolele și recenziile pot fi trimise până în 15 septembrie 2019, pe următoarea adresă:

daniel.iftene@ubbcluj.ro