Call for papers: Mihai Iovănel, Istoria literaturii române contemporane (1990-2020)

 

CfP Transilvania (SCOPUS): Mihai Iovănel, Istoria literaturii române contemporane (1990-2020) (Iași: Polirom, 2021)

Revista Transilvania își propune să întâmpine apariția Istoriei literaturii române contemporane (1990-2020) scrisă de criticul și istoricul literar Mihai Iovănel și publicată de editura Polirom în 2021. Cu această ocazie, colectivul revistei propune cercetătorilor din țară și din străinătate o primire cât mai riguroasă a acestui volum și a efortului consistent pe care el îl face de a cartografia literatura română din perioada postcomunistă. Din moment ce Istoria… lui Mihai Iovănel chestionează o bună parte din metodele uzuale în istoriografia literară românească (lectura ideologică prin lentilele teoriei critice, perspectiva intersecțională, analiza transnațională a fenomenelor etc.), considerăm necesară și o sistematizare a argumentelor pro și contra care circulă deja în câmpul literar pe marginea elementelor metodologice, politice si axiologice prezente în carte.

Solicităm, astfel, de la cercetători de toate vârstele, studii solide, deopotrivă consonante sau polemice, cu privire la această apariție. Pe scurt, departe de a căuta să conteste necesitatea istoriilor literare naționale, revista Transilvania dorește să analizeze profesionist și organizat meritele și problemele inerente ale unui asemenea proiect de anvergură. Cum profesionalismul intervențiilor este esențial în cadrul acestui număr tematic, revista vă amintește formatul în care puteți propune articole spre publicare: revista acceptă exclusiv articole științifice (coerente academic, originale metodologic și alcătuite profesionist), recenzii științifice sau interviuri. Eseurile prea puțin orientate academic, recenziile libere sau recenziile-editorial nu fac parte din interesul publicației.

Astfel, în cadrul numărului tematic acceptăm următoarele tipuri de lucrări (în limba română sau într-o limbă de circulație internațională – engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă): articole de sinteză despre Istoria literaturii române contemporane (1990-2020) de Mihai Iovănel sau articole mai generale, teoretice și de istorie literară, despre poziția unei istorii literare în epoca studiilor transnaționale, dar cu referire la cartea lui Mihai Iovănel; recenzii academice despre Istoria literaturii române contemporane în limbile română, engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă (diversitate pe care vă rugăm să o urmăriți chiar, din moment ce articolele pot ajuta istorici și cercetători din alte culturi să ajungă la o descriere academică a studiului important propus de Iovănel); interviuri cu teoreticieni literari sau chiar autori de istorii literare care discută în principal și detaliat noua apariție semnată de Mihai Iovănel. Ne interesează pentru interviuri mai ales perspectiva criticilor literari care au propus studii de sinteză despre literatura română și modul în care văd ei această apariție.

Trasăm, în continuare, următoarele întrebări orientative la care, oricare ar fi intervenția autorilor, am dori să se răspundă măcar parțial prin numărul tematic:

  1. Ce înseamnă contemporaneitatea și ce presupune ea? Care este răspunsul la această dificilă întrebare pe care îl dă Istoria literaturii române contemporane (1990-2020)? Cum ilustrează cartea o modalitate de a face acum o istorie literară a contemporaneității?
  2. Dacă istoriografia tradițională este un gen umanist, ce devine această tradiție umanistă în cartea lui Iovănel, în contextul recent al post-umanului și post-istoriei?
  3. Cum ne raportăm la istoriile literare, studii fatalmente subiective, în epoca studiilor colective și a colectivelor de cercetare și, din nou, cum are loc această raportare practic în Istoria literaturii române contemporane (1990-2020)? Cum se integrează o istorie literară în general, și Istoria lui Iovănel în particular, în arealul de volume colective (Romanian Literature as World Literature, de exemplu) și lucrări de sinteză exhaustive propuse de institutele de cercetare (dicționare ale romanului românesc, dicționare generale ale literaturii, cronologii ale vieții literare românești)?
  4. Cum se plasează Istoria literaturii române contemporane (1990-2020) în relație cu a) istoriile literare publicate după 1989, b) cu istoriografia literară românească în ansamblul ei și c) cu foarte cunoscutele probleme și limitații ale acesteia, caracteristice modelului Călinescu.
  5. Ce înseamnă canonul literar în secolul XXI și cum este el organizat în Istoria literaturii române contemporane (1990-2020)? Cum ar trebui să se consolideze un dialog între cercetătorii și criticii de astăzi pentru ca scriitorii să poată fi discutați conform unui sistem coerent și actualizat de criterii? Ar trebui critica literară să fie mai responsabilă față de prezent? Cum tratează Iovănel ca istoric literar problematica prezentului și, nu mai puțin, beneficiile și riscurile „prezentismului”?
  6. Care este metodologia eficientă pentru conceperea unei istorii literare și care este formula metodologică a Istoriei literaturii române contemporane (1990-2020)? Ce probleme metodologice aduce o istorie literară națională în contextul studiilor transnaționale, world literature sau chiar și în cazul comparatismului tradițional?
  7. În ce măsură un proiect al unei istorii literare intră în conflict cu structura vieții literare, adesea împărțită în tabere / grupuri partizane? Care este receptarea din câmp a istoriei literare astăzi, prin social media, reviste literare, bloguri, vloguri etc.? Cum răspunde Istoria literaturii române contemporane (1990-2020) acestor provocări?
  8. Care este raportul echitabil de reprezentare în cadrul unei istorii pentru curente literare marginale / genuri literare marginalizate / minorități și cum duce acesta la regândirea ideii naționale în sine? La fel, care este poziția Istoriei literaturii române contemporane (1990-2020) în aceste privințe?
  9. În ce constă radicalitatea Istoriei literaturii române contemporane (1990-2020), dacă ea vi se pare vizibilă? Care ar fi punctele de vedere, interpretările, reevaluările (de opere, autori, direcții literare) cele mai incitante – sau mai convingătoare – ale cărții?
  10. În ce context mai larg al literaturii și culturii critice românești și/sau internaționale ați plasa Istoria literaturii române contemporane (1990-2020)? Care sunt partenerii de dialog – metodologic, teoretic, interpretativ, cultural – ai acestui proiect ambițios? În ce măsură cartea angajează, direct sau indirect, o audiență și care ar fi aceasta?

Așteptăm rezumatele dumneavoastră (în limba engleză, de aproximativ 500 de cuvinte) la revistatransilvania@muzeulastra.com până la data de 15 mai 2021, urmând ca articolele complete să fie predate până la 15 iunie 2021. Vă rugăm să puneți ca titlu al email-ului „Articol ILRC Iovanel 2021 Transilvania”.

Articolele vor urma procesul standard de peer review al revistei.

Acceptăm și lucrări ale studenților, masteranzilor și doctoranzilor. Recenziile academice pot avea între 10.000 și 20.000 de semne (cu spații). Articolele științifice care pleacă de la teme comune cu cartea vizată de CfP sau de la analiza unor aspecte tratate de aceasta pot avea între 20.000 și 50.000 de semne (cu spații).

Ghid pentru redactarea articolelor: https://revistatransilvania.ro/recomandari-pentru-autori/.