Acasă Articole RTR Registre magice şi contexte religioase ale performării sărbătorii populare. I. Boboteaza, între...

Registre magice şi contexte religioase ale performării sărbătorii populare. I. Boboteaza, între „sfinţirea apei de leac“ şi „visatul drăguţului“. Practici şi obiceiuri din satele sălăjene

935
Rezumat

Magical valences and religious context in the performance of traditional celebration.
St. John’s baptizing – between “blessing the medicine water” and “dreaming one’s soulmate”.Practices and customs in Salaj County villages

This article is based upon ethnographical field research (perfeormed in the last years in Salaj villages) on St. Jon’s baptizing celebration and on the ways this celebration is perceived by the traditional community. The study demonstrates – both theoretically, by appealing to specialty literature and also concretely, by relaying certain field data (testimonies of those interviewed) – that St. Jon’s baptizing is a complex celebration to generate many customs and beliefs religiously and magically situated at the confluence of two spiritual valences. All customs performed on this celebration, and also their respective beliefs, are based on the fact that this celebration is perceived, within the collective imaginary of the traditional community as a time of debut in which ritual acts can be efficient.
Keywords: Celebration, magic, religion, ritual, erotic magic, holy water, traditional community

Bibliografie
 • Bodiu, Aurel, Fast şi nefast în categoria timpului ţărănesc, în Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei. Satul tradiţional de ieri, de azi şi de mâine/ Fortunate and unfortunate in the category of traditional time lapse, Transilvanian Ethnographical Museum Annual. Yesterday’s, Today’s and Tomorrow’s Traditional village, Editura Alma Mater, Cluj Napoca, 2002.
 • Burghele, Camelia, Repere de cultură tradiţională sălăjeană/Salaj County traditional landmarks, Editura Limes, Zalău, 2005.
 • Coatu, Nicoleta, Eros, magie, speranţă/Eros, magic, hope, Editura Rosetti Educational, Bucureşti, 2004.
 • Constantinescu, Nicolae, Moarte şi re-naştere (naşterea din nou) din perspectivă antropologică şi teologică/ Death and Re-birth from an anthropological and theological view, în Creştinismul popular între teologie şi etnologie/ Popular Christianity between theology and analogy, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2007.
 • Eliade, Mircea, Sacrul şi profanul/ Sacred and profane, Editura Humanitas, Bucureşti, 1992.
 • Evseev, Ivan, Enciclopedia semnelor şi simbolurilor culturale/ Encyclopedia of cultural signs and symbols, Editura Amarcord, Timişoara, 1999.
 • Fărcaş, Olimpia, Aflarea “orândei” şi practici magice de “aducerea” feciorilor. Judeţul Sălaj/ Reading one’s fortune and magical practices to “lure” the lads. Sălaj County, în “Revista Bistriţei”, XVI / 2002, Bistriţa Năsăud, 2002.
 • Ghinoiu, Ion, Obiceiuri populare de peste an. Dicţionar/Traditional customs over the year. Dictionary, Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 1997.
 • Neaga, Gavril, Două obiceiuri arhaice în satele Halmăşd şi Drighiu: vergelul şi ţuraleisa/Two archaic customs in the villages of Halmăşd and Drighiu: „vergelul” and „ţuraleisa”, în “Acta Musei Porolissensis”, XI / 1987,Zalău, 1987.
 • Şişeştean, Gheorghe, Forme tradiţionale de viaţă ţărănească. O cercetare etno-sociologică a zonei Sălajului / Traditional ways of village life. An ethno-sociological research of Salaj Conty area, Editura CCVTCP, Zalău (an nespecificat).
 • Toşa, Ioan, Munteanu, Simona, Calendarul ţăranului român de la sfârşitul secolului al XIX-lea/Romanian peasant’s calendar at the end of the XIX-th century, Editura Mediamira, Cluj Napoca, 2003.
DISTRIBUIȚI