Acasă Articole RTR Byzanz’ Einfluβ auf die Walachei (1359-1418)

Byzanz’ Einfluβ auf die Walachei (1359-1418)

1259
Rezumat

The Byzantian Influence on the Romanian Country (1359-1418)

The following paper is presenting the wat how the Romanian Country took the ideology and the institutions from the Byzantian pathway and adapted it to its own needs. The principality from the southern part of the Danube didn’t follow the example of the Serbians and Bulgarians and the title of the Romanian principals is trying only to legitimate the power in the space where they were ruling. The integration of the Romanian conties among the European monarhies was made unde the leaven of the Byzantian Empire. Through the retrieval of the titles, symbols and dignities of the Byzantian empire the Romanian county tried to strengthen up its inside power. The empirial model from Constantinople was felt even in arts where the architecture and the mural painting is copying the Byzatian way.
Keywords: Valahia, Byzantium, Mircea, Nicolae Alexandru, Vladislav-Vlaicu, Curtea de Argeş, autocrat

Bibliografie
 • Sources
 • Documenta Romaniae Historica, seria D., I., Bucureşti,
  1978.
 • Documente privind Istoria României, B. Ţara Românească
  veac.XIII-XV / Documents Regarding Romania’s History,
  Bucureşti, 1951-1955.
 • Fontes Historiae Daco-Romanae, IV., Bucureşti, 1982.
 • Hurmuzaki, Documente privitoare la istoria românilor /
  Documents Regarding Romania’s History, vol. I., Bucureşti,
  1915.
 • Specialized Studies
 • Barnea, Ion, Arta creştină în România / Christian Art
  in Romania, vol. I., Bucureşti, 1979-1981.
 • Brătianu, Gheorghe, Sfatul Domnesc si adunările
  Stărilor în Principatele române / The Royal Council and the
  Gatherings of the States in the Romanian Principalities,
  Bucureşti, 1995.
 • Brezeanu, Stelian, Din nou asupra începuturilor
  instituţiei de despot / Still Regarding the Beginnings of the
  Despot’s Institution, în: A.U.B., seria istorie 21, 1972, nr.
  1, p. 21-32.
 • Brezeanu, Stelian, Domn a toată Ţara Românească.
  Originea şi semnificaţia unei formule medievale de cancelarie, în:
  Revista istorică / King of the Whole Romanian Country.
  Origin and Meaning of a Medieval Diplomatic Phrase, I.,
  1990, nr. 2, p. 151-164.
 • Brezeanu, Stelian, Modèle européen et realité locale dans
  la foundation des Principautes Roumaines; în: Ėtudes
  Byzantines et post-byzantines, vol. III., Bucureşti, 1997, p.
  23-41. Brezeanu, Stelian, Între două modele politice:
  fondarea Ţării Româneşti / Between Two Political Models: the
  Foundation of the Romanian Country, în: Stelian Brezeanu,
  Imperiu universal şi monarhie naţională in Europa creştină /
  Universal Empire and National Monarchy in Christian
  Europe, Bucureşti, 2005, p. 171-201.
 • Chihaia, Pavel, Ţara Românească între Bizanţ şi
  Occident / Romanian Country between Byzantium and
  Western Europe, Iaşi, 1995.
 • Constantinescu, Nicolae, Vladislav I., Bucureşti,
  1979.
 • Georgescu, Valentin Alexandru, Bizanţul şi instituţiile
  româneşti până la mijlocul secolului al-XVIII-lea / Byzantium
  and Romanian Institutions until the half of the XVIIIth
  Century, Bucureşti, 1980.
 • Giurescu, Constantin C., Contribuţiuni la studiul
  marilor dregători în sec.XIV şi XV / Contributions at the
  Study Regarding the High Clerks in the XIVth and th XVth
  Centuries, Bucureşti, 1926.
 • Giurescu, Dinu C., Ţara Românească în secolele XIV.-
  XV / Romanian Country in the XIVth and the XVth
  Centuries, Bucureşti, 1973.
 • Obolensky, Dimitri, Un commonwealth medieval:
  Bizanţul / A Medieval Commonwealth: Byzantium,
  Bucureşti, 2002.
 • Panaitescu, P.P., Mircea cel Bătrân, Bucureşti, 2000.
 • Papacostea, Şerban, Geneza statului in evul mediu
  românesc / The Genesis of the State in Romanian Middle
  Ages, Cluj-Napoca, 1988.
DISTRIBUIȚI