Acasă Articole RTR „Autenticitatea” și identitatea națională: Câteva sensuri și nonsensuri interbelice românești

„Autenticitatea” și identitatea națională: Câteva sensuri și nonsensuri interbelice românești

1871
Rezumat

”Authenticity”and National Identity in the Interwar Romanian Culture: From Meaningful to Meaningless Discourses 

An insightful debate of the interwar period, in the Romanian as well as in the cultural European space, took place around the many-sided concept of ”authenticity”. Literary criticism has generally taken into account its psychological and narrative dimensions, emphasizing on such notions as intuition, involuntary memory, unconscious, stream of consciousness, interior monologue. This paper is focused on the non-, or more-than-literary aspects, such as the cultural, the ethnological, and the political, also massively present in the interwar cultural journalism. „Authenticity” seems more and more rooted in the issue of collective, i.e. national, identity, which gives rise to a large spectrum of discourses, from the philosophically informed to the theoretically naive or politically aggressive, from Mircea Eliade and Lucian Blaga to Emil Cioran or Constantin Noica. The hollow space within this ”auratic” concept was unveiled by such critics as the young N. Steinhardt or Eugen Ionescu, in its very heyday.

Keywords: identity, authenticity, nationalism, deconstructionism

Bibliografie
 • Acterian 1933: Arșavir Acterian, O boală nouă: autenticitatea, „Axa”, 30 aprilie 1933, nr. 11.
 • Adorno 1973: Theodor W. Adorno, The Jargon of Authenticity, Translated by Knut Tarnowski and Frederic Will, Evanston, Northwetern University Press.
 • Blaga 1937: Lucian Blaga, Elogiul satului românesc, București, Editura Cartea Românească, .
 • Blaga 1944: Lucian Blaga, Trilogia culturii, București, Editura Fundația Regală pentru Literatură și Artă.
 • Călinescu 1936: G. Călinescu, Cronica literară, în „Adevărul literar și artistic”, 24 mai 1936, nr. 807.
 • Cioran 1933: Emil Cioran, Revenirea la elementar, „Vremea”, 25 decembrie 1933, nr. 318.
 • Comarnescu 1994: Petru Comarnescu, Jurnal (1931-1937), Iași, Editura Institutul European.
 • Costin-Deleanu 1933: Paul Costin-Deleanu, Structura spirituală a curentului 48-ist, „Floarea de Foc”, 25 martie 1933, nr. 1.
 • Crainic 1940: Nichifor Crainic, În Germania academică, „Gândirea”, decembrie 1940, nr. 10.
 • Eliade 1933: Mircea Eliade, O convertire la românism, „Cuvântul”, 22 septembrie 1933, nr. 3012.
 • Eliade 1934: Mircea Eliade, Oceanografie, cu un desen inedit de Marcel Iancu, București, Editura Cultura Poporului.
 • Eliade 1999-2000: „Dosarul” Eliade, vol. II-III, Cuvânt înainte şi culegere de texte de Mircea Handoca, București, Editura Curtea Veche.
 • Ilovici 1934: Mihail Ilovici, Negativismul tinerei generații, București, Editura Gruparea Intelectuală Litere.
 • Ionescu 1933: Eugen Ionescu, Originalitate și pașoptism, „Floarea de foc”, 25 martie 1933, nr. 1.
 • Ionescu 1991: Eugen Ionescu, Nu, Bucureşti, Editura Humanitas.
 • Jebeleanu 1933: Eugen Jebeleanu, Săptămâna literară, „România literară”, 8 aprilie 1933, nr. 60.
 • Marin 1997: Vasile Marin, Crez de generație, Cuvânt înainte de Corneliu Zelea Codreanu, Prefață de Nae Ionescu, biografia lui Vasile Marin de Mihail Polihroniade, Ediție îngrijită și postfață de Radu-Dan Vlad, București, Editura Magadahanda.
 • Noica 1940: Constantin Noica, Elogiul vieții, „Universul literar”, 21 septembrie 1940, nr. 39.
 • Petrescu 1936: Camil Petrescu, Teze și antiteze, București, Editura Cultura națională
 • Polihroniade 1933: M. Polihroniade, Convertirea d-lui Mircea Eliade la românism (nesemnat), „Axa”, 19 septembrie 1933, nr. 18.
 • Ralea 1924: Mihai Ralea, Europeism și tradiționalism, „Viața românească”, 1924, nr. 3.
 • Schifirneț 2007: Constantin Schifirneț, Formele fără fond, un brand românesc, București, Editura comunicare.ro.
 • Steinhardt 2008: N. Steinhardt (Antisthius), În genul… tinerilor, Ediție îngrijită, note, studiu introductiv, referințe critice și indici de George Ardeleanu, repere biobibliografice de Virgil Bulat, Iași, Editura Polirom.
 • Streinu 1968: Vladimir Streinu, Pagini de critică literară, vol. I Marginalia, eseuri, București, Editura Pentru Literatură.
 • Vojen 1933: Ioan Victor Vojen, Eroarea intelectualilor, „Axa, 6 septembrie 1933”, nr. 17.
 • Vulcănescu 1996: Mircea Vulcănescu, Dimensiunea românească a existenţei, Vol. III Către fiinţa spiritualităţii românești, Selecţia textelor, note și comentarii de Marin Diaconu și Zaharia Balica, București, Editura Eminescu.
DISTRIBUIȚI