Acasă Articole RTR Antim Ivireanul – un temperamental în amvon

Antim Ivireanul – un temperamental în amvon

515
Rezumat

Anthim of Iberia – a temperamental in the pulpit

The present article tries to configure a cultural portrait or Anthim of Iberia, the Metropolitan of the Wallachian
Church between 1708 and 1716, when he is killed by the Phanariot hospodar Nicholas Mavrocordatos. Antim was the
chief of the royal publishing press in Wallachia, and he made a cultural program from introducing the Romanian into
the church as official language. He is also the author of a collection of sermons, which are considered masterpieces of
sacred rhetoric in Romanian culture. In 1992 he was canonized by the Romanian Orthodox Church.
Keywords: Anthim of Iberia, Metropolitan of the Wallachian Church, collection of sermons, introducing the
Romanian into the church as official language, chief of the royal publishing press, Nicholas Mavrocordatos

Bibliografie

Antim Ivireanul, Opere / Works, ediție critică și studiu introductiv de Gabriel Ștrempel, Editura Minerva, București, 1972
*** Carte românească de învățătură / Romanian Book of Learning, ediție critică întocmită de Colectivul pentru vechiul drept romînesc al Aacdemiei RPR, condus de academician Andrei Rădulescu, Editura Aademiei Republicii Populare Romîne, București, 1961
G. Călinescu, Istoria literaturii române de la origini până în prezent / The History of Romanian Literature from Origins to the Present, ediția a II-a, revăzută și adugită, ediție și prefață de Al. Piru, Editura Minerva, București, 1985
Anton Maria Del Chiaro Fiorentino, Revoluțiile Valahiei / The Revolutions of Wallachia, după textul reeditat de N. Iorga, în românește de S. Cris-Cristian, cu o introducere de N. Iorga, Editura Viața Românească, Iași, 1929
Florin Faifer, Cordonul de argint. Eseuri / The Silver Cord. Essays, Editura Universității „Al. I. Cuza”, Iași, 1997
P.P. Panaitescu, Interpretări românești. Studii de istorie economică și socială / Romanian Interpretations. Economic and Social History Studies, ediția a II-a, postfață, note și comentarii de Ștefan S. Gorovei și Maria Magdalena Székely, Editura Enciclopedică, București, 1994

DISTRIBUIȚI