Acasă Articole RTR Analiza sensurilor conotative şi denotative ale albinei în cadrul fitonimiei româneşti

Analiza sensurilor conotative şi denotative ale albinei în cadrul fitonimiei româneşti

911
Rezumat

Analysis of connotative and denotative meanings of the bee in the Romanian phytonimy

Many Romanian phytonyms are directly involving the bee, an insect with deep cosmological implications and direct contributions in Romanian mythology. In most cases the term „bee” is associated to melliferous (honey-bearing) and scented plants. In the folk culture this insect represents the embodiment of good, it is a reliable friend and a hardworking being. Our work aims an inventory, an interpretation and a statistic on the ethnobotany Romanian lexemes implying the term „bee”.

Keywords: bee, phytonym, connotation, denotation, linguistics

Bibliografie

Bejan, Dumitru, Nume româneşti de plante / Romanian plant names, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1991.

Bidu-Vrănceanu, A., Călăraşu, C., Ionescu Ruxăndoiu, L., Mancaş, M., Pană Dindelegan, G., Dicţionar de Ştiinţe ale Limbii / Dictionary of Sciences of Language, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1997; Bucureşti, Editura Nemira, 2001, reeditat în 2005.

Borş, Monica, Mitologii nominale în proza lui Mircea Eliade / Nominal mythologies in Mircea Eliade’s prose, Iaşi, Institutul European, 2015.

Borza, Al. Dicţionar etnobotanic / Ethnobotanical Dictionary, Bucureşti, Editura Academiei R.S.R., 1968.

Butură, V., Enciclopedie de etnobotanică românească / Encyclopedia of Romanian Ethnobotany, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1979.

Butură, V., Enciclopedie de etnobotanică românească II. Credinţe şi obiceiuri despre plante / Encyclopedia of Romanian Ethnobotany II, Paris, 1988.

Candrea, I. A., Adamescu, Gh., Dicţionarul enciclopedic ilustrat „Cartea românească” / Ilustrated Encyclopedic Dictionary, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1932.

Chivu, Gheorghe, Dictionarium Valachico-Latinum. Primul dicţionar al limbii române / Dictionarium Valachico-Latinum. First dictionary of Romanian language, studiu introductiv, ediţie, indici şi glosar de Gh. Chivu, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2008.

Chivu, Gheorghe, Nume de plante în Dictionarium valachico-latinum / Plant names in Dictionarium Valachico-Latinum, în Limba română. Controverse, delimitări, noi ipoteze, Actele celui de al 9-lea Colocviu al Catedrei de limba română, I, Editura Universităţii din Bucureşti, 2010, p. 333-340.

Chivu, Gheorghe, Nume de plante în texte româneşti vechi / Plant names in Romanian old texts,

http://onomasticafelecan.ro/iconn2/proceedings/9_04_Chivu_Gheorghe_ICONN_2.pdf, accesat la 9 octombrie 2016.

Ciorănescu, Alexandru, Dicţionarul etimologic al limbii române / Etymological Dictionary of Romanian language, Bucureşti, 2002.

Dicţionarul etimologic al limbii române / Etymological Dictionary of Romanian language, I (A-B), Bucureşti, Editura Academiei Române, 2010.

Dicţionarul etimologic al limbii române / Etymological Dictionary of Romanian language, II (C-cizmă), Bucureşti, Editura Academiei Române, 2015.

Dicţionarul limbii române / Dictionary of Romanian language, (în XIX volume), Bucureşti, Editura Academiei Române, 2010.

Dicţionarul limbii române / Dictionary of Romanian language, (în XIX volume), Bucureşti, Editura Academiei Române, 2010.

Drăgulescu, Constantin, Dicţionar de fitonime româneşti / Dictionary of Romanian phytonyms, Sibiu, Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, 2014.

Drăgulescu, Constantin, Dicţionarul explicativ al fitonimelor româneşti / Explanatory Dictionary of Romanian phytonyms, Sibiu, Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, 2010.

Drăgulescu, Constantin, Radu Drăgulescu, Contribuţii la cunoaşterea limbii geto-dacilor. Denumirile dacice de plante / Contributions to Geto-Dacian language. Dacian plant names, Sibiu, Editura Universităţii „Lucian Blaga”, 2000.

Drăgulescu, Constantin, Drăgulescu, Radu, Consideraţii asupra unor lexeme daco-geto-trace Considerations on some Dacian-Getic-Tracian lexemes, Sibiu, Editura Universităţii „Lucian Blaga”, 2014.

Eliade, Mircea, Istoria credinţelor şi ideilor religioase / A history of religious ideas, vol I, Chişinău, Editura Universitas, 1994.

Gledhill, David, The Names of Plants, fourth edition, Cambridge University Press, 2008.

Gorovei, A., Credinţe şi superstiţii ale poporului roman / Beliefs and superstitions of the Romanian people, Bucureşti, Editura Vestala, 2103.

Hasdeu, B.P., Etymologicum Magnum Romaniae, Bucureşti, 1894.

Marian, Simion Florea, Botanica poporană română / Romanian folk botany, vol. I Suceava, Editura Muşatinii, 2008, vol. II-III, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2010.

Niculiţă-Voronca, Elena, Datinile şi credinţele poporului român. Adunate şi aşezate în ordine mitologică / The customs and beliefs of the Romanian people, 2 vol., Bucureşti, Editura Saeculum Vizual, 2008.

Oişteanu, Andrei, Ordine şi Haos. Mit şi magie în cultura tradiţională românească / Order and Chaos. Myth and magic in Romanian folk culture, Iaşi, Editura Polirom, 2013.

Oişteanu, Andrei, Ordine şi Haos. Mit şi magie în cultura tradiţională românească / Order and Chaos. Myth and magic in Romanian folk culture, Iaşi, Editura Polirom, 2013.

Pamfile, Tudor, Mitologia poporului roman / Mythology of the Romanian people, 2 vol., Bucureşti, Editura Vestala, 2008.

Valerica Sporiş, Note pe marginea naturii adjectivului din perspectiva relaţiei cu substantivul, verbul şi adverbul / Notes on the nature of the adjective from the perspectives of its relations with the noun, the verb and the adverb, http://www.upm.ro/facultati_departamente/stiinte_litere/conferinte/situl_integrare_europeana/Lucrari2/Valerica%20Sporis.pdf.

Terian, Simina, Premise pentru o poetică a textemelor / Premises for a poetics of textemes, in EITM5, Târgu Mureş

http://www.upm.ro/facultati_departamente/stiinte_litere/conferinte/situl_integrare_europeana/Lucrari5/IETM5_ Part41.pdf.

Terian, Simina-Maria, Textemele româneşti. O abordare din perspectiva lingvisticii integrale / Romanian textemes. An aproach from the perspectives of the integral linguistics, Iaşi, Institutul European, 2015.

Vulcănescu, Romulus, Mitologie română / Romanian mythology, Bucureşti, Editura Academiei, 1987.

Vinereanu, M., Dicţionarul etimologic al limbii române pe baza cercetărilor de indo-europenistică / Etymological Dictionary of Romanian Language on basis of Indo-European studies, Bucureşti, Editura Alcor Edimpex, ed. a 2-a, 2009.

DISTRIBUIȚI