Acasă Articole RTR Ana Selejan, O dinastie tipografică sibiană (sec. XVIII-XIX) / 46

Ana Selejan, O dinastie tipografică sibiană (sec. XVIII-XIX) / 46

890
Rezumat

A Typographic Dynasty from Sibiu (18th-19th Centuries)

Between 1784 and 1880, the printer Petru Bart from Sibiu and his heirs created a real typographic dynasty, feeding the Romanian book market from Transylvania with general information texts (school books, religious books, legal books etc.) but also with pleasure texts (popular novel and authors who wrote in the “a la populaire” manner: Ioan Barac, Vasile Aaron, Anton Pann), contributing thus to the spiritual emancipation of the readers.
Keywords: printing in Sibiu, Petru Bart, “popular” authors, popular novel

Bibliografie
 • *** Cărţi populare (Popular (Folk) Books). Bucureşti: Editura Albatros, 1973.
 • Bianu, Ion; Hodoş, Nerva; Simonescu, Dan, Bibliografia românească veche 1508-1830 (Old Romanian Bibliography) [BRV], vol. 2. Bucureşti: Socec & Co., 1905.
 • Cartojan, Nicolae, Cărţile populare în literatura românească (The Popular [Folk] Books in Romanian Literature), 2 vol. Bucureşti: Editura Enciclopedică română, 1974.
 • Dunăreanu, Elena; Popa, Aurelia, Cartea românească sibiană (Romanian Books Printed in Sibiu). Sibiu, 1979.
 • Moraru, Mihai; Velculescu, Cătălina, Bibliografia analitică a cărţilor populare laice (The Analytical Bibliography of Lay Folk Books). Partea a II-a. Bucureşti: Editura
  Academiei RSR, 1978.
 • Papadima, Ovidiu, Ipostaze ale iluminismului românesc (Aspects of Romanian Enlightenment). Bucureşti: Minerva, 1975.
 • Poenaru, Daniela, Contribuţii la Bibliografia românească veche (Contributions to the Old Romanian Bibliography), Târgovişte, 1973.
 • Popa, Liliana, Oameni şi cărţi în Sibiul de altădată (People and Books in Old City of Sibiu). Hermannstadt/Sibiu: Schiller Verlag/Editura Schiller, 2010.
 • Popp, Vasilie, Disertaţie despre tipografiile româneşti în Transilvanian şi învecinatele ţări de la începutul lor ôănă la vremile noastre Sibiu, 1838 (Dissertation About the Romanian Typographies in Transylvania and Neighboring
  Countries since the Beginning Till Our Days). Sibiu: la Gheorghie de Klozius, 1838
DISTRIBUIȚI