Free Porn
Acasă Articole RTR Ana Maria și Ioan Roman Negoi, O disertație despre reformismul iosefin în...

Ana Maria și Ioan Roman Negoi, O disertație despre reformismul iosefin în Transilvania publicată la Jena în a doua jumătate a secolului al XIX-lea

877
Rezumat

A dissertation on Josephine reformism in Transylvania published in Jena in the second half of the nineteenth century

The complexity of the reform policy of the Emperor Joseph II (b. 1741 – d. 1790) have stimulated numerous historiographical researches that attempted to capture the general features of the period. The reign of Joseph II meant, beyond the theoretical point of the political norm, a considerable effort, quantitatively and qualitatively speaking, in order to accomplish the implementation of tools to support this process. For these reasons, the work entitled “Die Reformen Kaiser Josef II. in Siebenbürgen” by Wilhelm Bruckner, a lawyer from Sibiu, can be a natural addition that comes to complete the perception regarding the directions, dimensions and long-term consequences of political reform act claimed by Joseph II in the second half of the nineteenth century in Transylvanian space. “Die Reformen Kaiser Josef II. in Siebenbürgen” represents the doctoral dissertation of the lawyer Wilhelm Bruckner, supported and published at the University of Jena in 1867. The work, published in the W. Ratz printing house is known in the historiography of Germany
and Romania.
Keywords: Joseph II, historical source, dissertation, book circulation, Romanian books, Transylvania, dr. Wilhelm Bruckner

Bibliografie
  • Benevolo, Leonardo, Oraşul în istoria Europei (The City in European history), Traducere de Mădălina Lascu, Iaşi, Editura Polirom, 2003
  • Brusanowski, Paul, Pagini de istorie bisericească a Sibiului medieval (Pages of ecclesiastical history in medieval Sibiu), Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2007
  • Bozac, Ileana, Pavel Teodor, Călătoria împăratului Iosif al II-lea în Transilvania la 1773 (The journey of Emperor Joseph II in Transylvania in 1773), Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane, 2006
  • Gorun, Gheorghe, Note la ultimatul ţăranilor adresat nobilimii în răscoala lui Horea (11 noiembrie 1784) (Notes to the ultimatum addressed to the nobility in the peasants revolt of Horea), în Sub semnul schimbării. Studii de istorie a
    românilor din Partium, (Under the sign of change. History studies about the romanians in Partium), Oradea, Ed. Logos ’94, 2002,
  • Meteş, Ştefan, Emigrări româneşti din Transilvania, în secolele XIII-XX. Cercetări de demografie istorică (Romanian emigration between the XIII-XX centuries in Transylvania. Research of historical demography), Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1971.
  • Neitzel, Elke, Josupeit, Die reformen Josephs II in Siebenbürgen (The reforms of Joseph II in Siebenbürgen), München, Dr. Rudolf Trofenik Verlag, 1986.
DISTRIBUIȚI