Acasă Articole RTR Adriana Carina Duban, Mizerie „cu blazon“: cazul Barbu Sălceanu

Adriana Carina Duban, Mizerie „cu blazon“: cazul Barbu Sălceanu

572
Rezumat

From Riches to ”Rags”: Barbu Sălceanu’s Case

The present study attempts to offer an in-depth analysis of Barbu Sălceanu’s destiny in the novel Diplomatul, tăbăcarul şi actriţa (The Consul, the Tanner, and the Actress) by Carol Ardeleanu, a Romanian forgotten writer of the interwar period.

I will undertake to present the main character of the novel, Consul Barbu Sălceanu, and his decay while he lived on the outskirts of Bucharest after having been a representative with plenipotentiary powers for our country in Europe.

The study also deals with the description of life in the slums seen as decayed environment where there is no hope of escape or for a better life.

Keywords: abjectness, outskirts, slums, blazonry, diplomacy

Bibliografie

Books

 • Ardeleanu, Carol, Diplomatul, tăbăcarul şi actriţa / The Consul, the Tanner, and the Actress, ediţie îngrijită şi prefaţată de Henri Zalis, Bucureşti, Editura Minerva, 1972.
 • Bădărău, George, Modernismul interbelic / Interwar Modernism, Iaşi, Institutul European, 2005.
 • Brăescu, Ion, Émile Zola / Émile Zola, Bucureşti, Editura Albatros, 1982.
 • Călinescu, G., Istoria literaturii române / History of Romanian Literature, compendiu, ediţie îngrijită de Marcel Duţă, Bucureşti, Editura Garamond, 1994.
 • Călinescu, G., Istoria literaturii române de la origini până în prezent / History of Romanian Literature from Origins Up to the Present, ediţia a II-a revizuită şi adăugită, ediţie şi prefaţă de Al. Piru, Bucureşti, Editura Minerva, 1982.
 • Crohmălniceanu, Ov. S., Literatura română între cele două războaie mondiale / Romanian Literature in the Interwar Period, ediţie revăzută, vol. I, Bucureşti, Editura Minerva, 1972.
 • Glodeanu, Gheorghe, Max Blecher şi noua estetică a romanului românesc interbelic / Max Blecher and the New Aesthetics of the Romanian Novel in the Interwar Period, Cluj-Napoca, Editura Limes, 2005.
 • Lovinescu, Eugen, Istoria literaturii române contemporane / History of Contemporary Romanian Literature, vol. III, Bucureşti, Editura Minerva, 1981.
 • Matei Muşat, Carmen, Romanul românesc interbelic. Dezbateri teoretice, polemici, opinii critice / The Romanian Interwar Novel. Theoretical Debates, Controversies, Critical Opinions, Bucureşti, Editura Humanitas, 1998.
 • Perpessicius, Menţiuni critice / Critical Approaches, vol. IV, Bucureşti, Fundaţia pentru literatură şi artă „Regele Carol II”, 1938.
 • Perpessicius, Opere 4, Menţiuni critice / Works 4, Critical Approaches, Bucureşti, Editura Minerva, 1971.
 • Perpessicius, Opere 5, Menţiuni critice / Works 5, Critical Approaches, Bucureşti, Editura Minerva, 1972.
 • Simion, Eugen (coordonator general), Dicţionarul general al literaturii române, A/B, / The General Dictionary of Romanian Literature, A/B, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 2004.
 • Zaciu, Mircea, Marian Papahagi, Aurel Sasu (coordonare şi revizuire ştiinţifică), Dicţionarul scriitorilor români, A-C, / Dictionary of Romanian Writers, A/C, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Române, 1995.

Articles:

 • Chiţan, Simona, Poveşti de mahala / Slum Stories, Sursa :„Evenimentul zilei” (”Day Event”), 12 ianuarie 2010, http://www.ora7. ro/ index.php? news=8497.
 • Constantinescu, Pompiliu, C. Ardeleanu: Casa cu fete / C. Ardeleanu: The ’Cathouse’ din Casa cu fete. Roman / The ’Cathouse’. Novel, Galaţi, Editura Porto-Franco. Muzeul Literaturii Române, s.a.
 • Keberle, Liliana, Un scriitor uitat – Carol Ardeleanu / A Forgotten Writer – Carol Ardeleanu, în „Ziarul Văii Jiului” (”Jiu Valley Newspaper”), Petroşani, 23 februarie 2009, http://www.zvj.ro/node/230.
 • Popescu, Raluca, Azilul de noapte / Night Asylum, Entertainment-Teatru / Entertainment-Theatre, 09 decembrie 2009, http://zdaf.ro/azilul-de-noapte.html.
DISTRIBUIȚI