Acasă Articole RTR Adriana Bărbat, Istoriile din „Prinţul Ghica“

Adriana Bărbat, Istoriile din „Prinţul Ghica“

780
Rezumat

Eminescian poetic lexicology (I): „poetic tongue” and „poetic language”

The analysis follows the stages of development occurred within the theoretical frame of DLPE project (The Dictionary of Eminescu’s Poetic Language), undertaken at “Alexandru Ioan Cuza” University of Iaşi by a research team from the Interdisciplinary Department of Socio-Humanistic Sciences. Our inquiry directs chiefly toward lax notions such as poetic sign and poetic significance, as they represent the actual DLPE minimal unities. Moreover, we take into consideration the subtle glide of the foregoing theory from a perspective oriented by semantic traits and lexical fields to a vision anchored by innovative
concepts such as imagistic field or diffuse semantic sphere. A presumptive mixture of iconic levels (handwriting icons, verbal icons, imaginary icons), the concept of poetic sign – within Mihai Eminescu’s particular frame of mind – evinces its broad complexity only when Perpessicius’ edition of complete works (and variants) and the poet’s own notebooks are collated. The gradual changes of method and cross-breedings of approaches during DLPE history compelled us to turn the original project to its sources, namely Dumitru Irimia’s book, Limbajul poetic eminescian (1979), and Tudor Vianu’s dictionary of Eminescu’s poetic figures. A careful reading of Irimia’s prefatory lines should revive the researcher’s 19th century frame of thinking, centred mainly on psychological assumptions; in any case, these anachronistic instances also go together with the new trend to re-stage Eminescu’s mind by drilling the manuscript pages.
Keywords: Semantic field, Semantic sphere, Imagistic field, Semantic cluster, Conceptual blending, Framing, Sign topology

Bibliografie
 • *** Dicționarul limbii române literare contemporane, 4 vol., Editura Academiei R.S.R., București, 1955-1957

 • Both Ioana, Eminescu explicat fratelui meu, Editura ART, Bucureşti, 2012

 • Bulgăr, Gheorghe, De la cuvânt la metaforă în variantele liricii eminesciene, Editura Junimea, Iași, 1975

 • Bulgăr, Gheorghe, Eminescu: coordonate istorice şi stilistice ale operei, Editura Junimea, Iași, 1980

 • Bulgăr, Gheorghe, Momentul Eminescu în evoluţia limbii române literare, Editura Minerva, București, 1971

 • Cimpoi, Mihai, Mihai Eminescu. Dicționar enciclopedic, Editura Gunivras, Chișinău, 2012

 • Constantinescu, Viorica S., Dicţionar de cultură poetică. Eminescu, Editura Universitas XXI, Iași, 2010

 • Coşeriu, Eugen, Sistem, normă, vorbire, în Teoria limbajului şi lingvistică generală. Cinci studii, Editura enciclopedică, Bucureşti, 2004

 • Eminescu, Mihai, Fragmentarium, ediţie după manuscrise cu variante, note, addenda şi indici de Magdalena Vatamaniuc, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1981

 • Fauconnier, Gilles & Turner, Mark, Conceptual Integration Networks, Cognitive Science,22(2),1998,133-187, http://www.cogsci.ucsd.edu/~faucon/BEIJING/CIN.pdf

 • Gregori, Ilina, Ştim noi cine a fost Eminescu? Fapte, enigme, ipoteze, Editura ART, Bucureşti, 2008

 • Irimia, Dumitru (coord.) Dicționarul limbajului poetic eminescian. Semne și sensuri poetice, I. Arte, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2005, II. Elemente primordiale, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2007

 • Irimia, Dumitru (coord.), Concordanțele prozei antume, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2009

 • Irimia, Dumitru (coord.), Dicționarul limbajului poetic eminescian. Concordanțele poeziilor antume, 2 vol., Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu”, Editura Axa, Botoșani, 2002

 • Irimia, Dumitru (coord.), Dicționarul limbajului poetic eminescian. Concordanțele poeziilor postume, 4 vol., Editura Universității Alexandru Ioan Cuza, Iași, 2006

 • Irimia, Dumitru, Limbajul poetic eminescian, Editura Junimea, Iași, 1979

 • Marcus, Solomon, Un nou dicţionar Eminescu, în „Romania literară”, nr. 4, 2007

 • Marian, Rodica, Șerban, Felicia, Dicţionarul „Luceafărului” eminescian și textul integral al poemului, Editura Clusium, Cluj-Napoca, 2000

 • Rosetti, Alexandru, Gheție, Ion, Studii de istoria limbii române literare. Secolul al XIX-lea, vol. II, Editura pentru literatură, București, 1969

 • Seche, Luiza, Lexicul artistic eminescian în lumina statistică, Editura Academiei R.S.R., București, 1974

 • Steiner,George, După Babel. Aspecte ale limbii şi traducerii, traducere de Valentin Negoiţă şi Ştefan Avădanei, prefaţă de Ştefan Avădanei, Univers, Bucureşti, 1983

 • Stockwell, Peter, Cognitive Poetics. An Introduction, Routledge, London& New York, 2002

 • Tudor Vianu (coord), Dicționarul limbii poetice a lui Eminescu, Editura Academiei R.S.R., București, 1968

DISTRIBUIȚI