Acasă Articole RTR Chestiunea jurnalelor feminine româneşti. Refuzul biografismului şi machismul criticilor

Chestiunea jurnalelor feminine româneşti. Refuzul biografismului şi machismul criticilor

1111
Rezumat

The subject of Romanian feminine diaries. The rejection of biographism and the machism of the critics 

The subject of the present work is the Romanian feminine diaristics. Amongst the problems in discussion we count the reception of the diaries within the Romanian literary critique and the criticism towards women’s literature. Both the journal writing and the women’s literature have been skeptically received by the most important literary critics. This work is pleading for the entering of feminine diaristic literature in an extended literary canon. The pleading for feminine diaristics is sustained not only by a type of writing which would be specifically feminine, but mostly by a selection of those diaries, whose imaginary is relatively homogenous.
Keywords: diary, diaristics, women’s literature, femininity, feminine diaristic literature, canon, imaginary

Bibliografie
 • Boia, Lucian, Pentru o istorie a imaginarului / For a history of the imaginaire, Bucureşti: Humanitas, 2006
 • Călinescu, G., Istoria literaturii române de la origini până în prezent / The history of Romanian literature from its origins to the present day, Bucureşti: Ed. Minerva, 1982
 • Călinescu, G., Istoria literaturii române. Compendiu / The history of Romanian literature. Compendium, Bucureşti: Ed. pentru literatură, 1968
 • Lovinescu, Eugen, Istoria literaturii române contemporane / The history of contemporary Romanian literature, vol I-III, Bucureşti: Ed. Minerva, 1981
 • Lovinescu, Eugen, Aqua forte, Bucureşti: Ed. Minerva, 1998
 • Manolescu, Nicolae, Istoria critică a literaturii române. 5 secole de literatură / The critical history of Romanian literature. 5 centuries of literature, Piteşti: Paralela 45, 2008
 • Mihăieş, Mircea, De veghe în oglindă / The catcher in the
  mirror, Bucureşti: Cartea Românească, 1988 Idem, Cărţile crude. Jurnalul intim şi sinuciderea / The cruel books. Private diary and suicide, Iaşi: Polirom, 2006
 • Negrici, Eugen, Expresivitatea involuntară / Involuntary expressivity, Bucureşti: Cartea Românească,1977
 • Idem, False concepte: literatura feminină / False concepts: feminine literature, in Dilema veche, 12-18 mai 2006
 • Idem, Iluziile literaturii române / The illusions of Romanian literature, Bucureşti: Cartea Românească, 2008
 • Simion, Eugen, Ficţiunea jurnalului intim / The fiction of the private diary, I., II., III., Bucureşti: Ed. Univers enciclopedic, 2005
 • Wunenburger, Jean-Jacques, Imaginarul / The imaginaire, Bucureşti: Editura Dacia, 2009
  Zaharia-Filipaş, Elena, Studii de literatură feminină / Studies of feminine literature, Bucureşti: Ed. Paideia, 2004
DISTRIBUIȚI