Teologie
Monica Borș, Nume proprii, creativitate lexicală şi canale de desene animate
Autor: Monica BORŞ

Ioan Alexandru Tofan, Ontologia miracolului sau despre felul frumos de a fi al lumii
Autor: Ioan Alexandru TOFAN

Studii literare
Angelo Mitchievici, Farmecul decadent al burgheziei
Autor: Angelo MITCHIEVICI

Antonio Patraș, Recitind „Jurnalul parizian“
Autor: Antonio PATRAŞ

Nicoleta Cliveț, Eugen Simion – între certitudinile guelfului și melancoliile ghibelinului
Autor: Nicoleta CLIVEŢ

Maria-Lucia Rusu, Literatura fantasmatică la Ioan Petru Culianu
Autor: Maria Lucia RUSU

Ovidiu Moceanu, Ediţii eminesciene. Criteriul „restitutio“
Autor: Ovidiu MOCEANU

Daniel Coman, Deconstrucția ironică eminesciană
Autor: Daniel COMAN

Alina Bako, Ideologie și conștiință de sine. Perspective
Autor: Alina BAKO

Rodica Grigore, Alejo Carpentier, „Concert baroc“. Muzică şi literatură
Autor: Rodica GRIGORE

Dragoș Varga, Mircea Eliade. Capcanele biografiei
Autor: Dragoş VARGA

Radu Vancu, Dylan Thomas. Veriga-lipsă între oraculari și confesivi
Autor: Radu VANCU

Istorie si studii culturale
Mircea Păduraru, Practica „deschiderii cărţii” și provocarea reflexelor de înțelegere ale etnologiei autohtone (III).
Autor: Mircea PĂDURARU

Radu Drăgulescu, Literatura religioasă din Transilvania în sec. al XVII-lea. Aspecte ale dezvoltării limbii române literare
Autor: Radu DRĂGULESCU

Adrian Simion, Abordări și terminologie – o analiză a conceptului „naționalism“ și a unora dintre implicațiile sale
Autor: Adrian SIMION

Petru-Alin Rădac, Zeno Pinter: „Roșcani. Biserica monument istoric“
Autor: Petru-Alin RĂDAC

Stiintele comunicarii
Minodora Sălcudean, Jurnalismul online în România - o perspectivă diacronică
Autor: Minodora SĂLCUDEAN

Raluca Mureșan, Despre delictul de opinie
Autor: Raluca MUREŞAN

Istorie si studii culturale
Mircea Păduraru, Practica „deschiderii cărţii” și provocarea reflexelor de înțelegere ale etnologiei autohtone (III).
Autor: Mircea PĂDURARU

Radu Drăgulescu, Literatura religioasă din Transilvania în sec. al XVII-lea. Aspecte ale dezvoltării limbii române literare
Autor: Radu DRĂGULESCU

Adrian Simion, Abordări și terminologie – o analiză a conceptului „naționalism“ și a unora dintre implicațiile sale
Autor: Adrian SIMION

Petru-Alin Rădac, Zeno Pinter: „Roșcani. Biserica monument istoric“
Autor: Petru-Alin RĂDAC