Teologie
Stefan Siennerth, „Mi-e teamă de poveşti neinventate“. Dosarul de securitate al lui Oskar Pastior (Partea a III-a)
Autor: Stefan SIENERTH

Speranţa Milancovici, Benjamin Fundoianu /Benjamin Fondane şi lumea filmului
Autor: Speranţa Sofia MILANCOVICI

Lucian Bâgiu, Mihail Sebastian – „De două mii de ani“: labirintul conştiinţei individuale
Autor: Lucian Vasile BÂGIU

Ana Maria Bunduc (Fomin), Contribuţia lui Mircea Eliade la conturarea unei viziuni transreligioase asupra lumii
Autor: Ana Maria BUNDUC (FOMIN)

Adriana Carina Duban, Mizerie „cu blazon“: cazul Barbu Sălceanu
Autor: Adriana Carina DUBAN

Mihai Ignat, „Conversând despre Ionescu“: digitaţii pentru capodoperă
Autor: Mihai IGNAT

Marina Vraciu, „De la mlaştinile baltice pînă la continentul ţintuit în cow-boys“. Întîlniri cu Iosif Brodski
Autor: Marina VRACIU

Rodica Ilie, Avangarda şi dinamica periferiilor culturale
Autor: Rodica ILIE

Cristina-Emanuela Dascălu, The dialectic between subject and landscape Salman Rushdie’s „Midnight’s Children“
Autor: Cristina-Emanuela DASCĂLU

Ovidiu Simion, Erotikon Euromorphotikon. Eutopia.
Autor: Ovidiu SIMION

Ioana Constantin, Über Treue und Untreue in der Übersetzung. Von den „Belles Infideles“ zum feministischen Paradigma
Autor: Ioana CONSTANTIN

Leonte Ivanov, Odiseea postumă a familiei Cantemir
Autor: Leonte IVANOV

Vlad Sofronie, Die Beziehungen zwischen Byzanz und den lateinischen Fürstentümern aus dem Orient im 12. Jahrhundert in der Interpretation des höfischen Zeremoniells
Autor: Vlad SOFRONIE

Liviu Petcu, Noţiunea de θέωσις (îndumnezeire) după Sfântul Grigorie de Nyssa
Autor: Liviu PETCU

Simona Maria Cursaru-Herlea, Consideraţii privind căldările de lut de la Capidava. Problematica conservării şi restaurării acestora
Autor: Simona Maria CURSARU-HERLEA

Valentin Mureşan, Pictorul sibian Constantin Ilea
Autor: Valentin MUREȘAN