Teologie
Antologie. Mediul literar și artistic al școlii Gustiene
Autor:

Studii literare
Zoltán Rostás, Ionuț Butoi, Frontiere incerte. Mediul literar și artistic al școlii gustiene
Autor: Zoltán ROSTÁS, Ionuț BUTOI

Paul Cernat, Autenticitate și realism monografic. Scriitorii români interbelici și școala Gusti
Autor: Paul CERNAT

Ionuț Butoi, Nu doar despre modă. Despre contributiile mai putin cunoscute ale lui Mircea Vulcănescu
Autor: Ionuț BUTOI

Theodor Constantiniu, Constantin Brailoiu și dimensiunea sociologică a etnomuzicologiei
Autor: Theodor CONSTANTINIU

Sanda Golopenția, Literatura experienței de teren: Harry Brauner
Autor: Sanda GOLOPENȚIA

Ioana Popescu, Documentarea vizuală monografică, de la „Tipuri” la Țărani
Autor: Ioana POPESCU

Istorie si studii culturale
Alina Juravle, Reflecții recente despre sociologia istorică a lui H.H. Stahl
Autor: Alina JURAVLE

Stiintele comunicarii
Dragoș Sdrobiș, Schițe pentru o „Știință a prezentului”
Autor: Dragoș SDROBIȘ

Recenzii
Cosmina Timoce-Mocanu, Note la un epistolar fragmentar: Henri H. Stahl – „Epistolar monografist”
Autor: Cosmina TIMOCE-MOCANU

Alina Branda, Ionuț Butoi,„Mircea Vulcănescu. O Microistorie a interbelicului românesc”
Autor: Alina BRANDA

Șerban Văetiși, Spre un corpus al istorieiproblemelor sociale ale orașului
Autor: Șerban VĂETIȘI

Maria Larionescu, Stefan Czarnowski,„Scrisori catre Henri Hubert șiMarcel Mauss” (1905-1937
Autor: Maria LARIONESCU

Aurica Stan, „Deznădăjduita muieren-au fost ca mine“. Femei, onoareși păcat în Valahia secolului alXIX-lea
Autor: Aurica STAN

Gabriela-Cătălina Dobrescu, „Jurnal politic 1939 – 1950”
Autor: Gabriela-Cătălina DOBRESCU

Istorie si studii culturale
Alina Juravle, Reflecții recente despre sociologia istorică a lui H.H. Stahl
Autor: Alina JURAVLE