Studii literare
Die Tagebuchliteratur zwischen Zustimmung und Ablehnung
Autor: Adela DINU

Poezia lui Eugen Cioclea între antilirism și anticolofilie
Autor: Maria-Lucia RUSU

„Conversând despre Ionescu” - Desăvârșirea tehnicii prozastice
Autor: Roxana COTRUȘ

Estetica absenței în poezia lui Iustin Panța (II)
Autor: Sînziana ȘIPOȘ

Poezia lui Virgil Mazilescu și imaginarul medieval vegetal
Autor: Andrei ȘERBAN

Trăirea simbolică - piatră unghiulară a metafizicii lovinesciene
Autor: Ovidiu Marin IONESCU

Patru sau unu?
Autor: Daniel COMAN

Pisica lui Schrodinger în anvangarda literară românească. Poezia lui M. Blecher în diverse grile de lectură (I)
Autor: Vlad POJOGA

Mitul lui Orfeu și istoria poeziei
Autor: Dumitru CHIOARU

De la close reading la distant reading. Mutații ale studiilor comparatiste
Autor: Alexandru VĂSIEȘ

Roberto Bolano - fenomenul feminicid din romanul 2666
Autor: Ruxandra CESEREANU

Hugh Kenner. Nimic nu e exterior literaturii
Autor: Radu VANCU

Științe socio-umane
Michel Foucault: Mâini trândave. Temperament magnific
Autor: Viorella MANOLACHE

Crâmpeie de umanitate: Ghetoul transnistrean văzut prin ochii Soniei Palty
Autor: Gabriela ȘANDRU

Arte vizuale
Interferențe artă-televiziune. Rute de expresivitate artistică în televiziune
Autor: Mihaela ILEA

Feminismul socialist în filmul de actualitate: ideologie, estetică, receptarea critică
Autor: Ruxandra CESEREANU