Studii literare
George Neagoe, G. Călinescu. Retorica „democraţiei” şi a „democratizării” (1944-1946)
Autor: George NEAGOE

Stefan Sienerth, Maria Sass, Un discurs festiv şi consecinţele acestuia. Traducătoarea Hermine Pilder-Klein în vizorul Securităţii
Autor: Stefan SIENERTH & Maria SASS

Alex Goldiș, Legitimizing Mechanisms in Romanian Literary Histories
Autor: Alex GOLDIŞ

Mircea Păduraru, Practica „deschiderii cărţii” și provocarea reflexelor de înţelegere ale etnologiei autohtone (II). Schiţă etnografică a instanţelor participante la ritualul „deschiderii cărţii”
Autor: Mircea PĂDURARU

Andreea Teliban, La vie en prose
Autor: Andreea TELIBAN

Angelo Mitchievici, Banda desenată și arcanele ei
Autor: Angelo MITCHIEVICI

Oana Tinca, Eminescu şi metamorfozele goticului: „Strigoii”
Autor: Oana TINCA

Radu Drăgulescu, Imaginarul lingvistic coșbucian din perspectiva erosului idilic
Autor: Radu DRĂGULESCU

Istorie si studii culturale
Sorin Radu, Vespasian Erbiceanu (1865-1943): familia, educația și începutul carierei de magistrat – pledoarie pentru o monografie
Autor: Sorin RADU

Dan Popescu, Personalități ale gândirii economice universale. Medalion Jean Jaurès, partizanul păcii
Autor: Dan POPESCU

Camelia Grădinaru, Interpretări ale corporalității în cultura digitală
Autor: Camelia GRĂDINARU

Elena Tîrziman, Personalitati ale biblioteconomiei românești – 150 de ani de învățământ filologic şi biblioteconomic românesc
Autor: Elena Tîrziman

Liliana Maria Popa, Tipografia sibiană după 1800
Autor: Liliana Maria POPA

Ioan-Nicolae Popa, Scurtă privire asupra unei scrieri juridice de la începutul secolului al XIX-lea
Autor: Ioan-Nicolae POPA

Anca-Dorina Petresc-Cohîltir, Un manuscris Ardelean despre mănăstirea Prislop
Autor: Anca-Dorina PETRESC-COHÎLTIR

Recenzii
Iuliu-Marius Morariu, Transilvania epocii moderne văzută prin prisma schimbării identității confesionale
Autor: Iuliu-Marius MORARIU

Istorie si studii culturale
Sorin Radu, Vespasian Erbiceanu (1865-1943): familia, educația și începutul carierei de magistrat – pledoarie pentru o monografie
Autor: Sorin RADU

Dan Popescu, Personalități ale gândirii economice universale. Medalion Jean Jaurès, partizanul păcii
Autor: Dan POPESCU

Camelia Grădinaru, Interpretări ale corporalității în cultura digitală
Autor: Camelia GRĂDINARU

Elena Tîrziman, Personalitati ale biblioteconomiei românești – 150 de ani de învățământ filologic şi biblioteconomic românesc
Autor: Elena Tîrziman

Liliana Maria Popa, Tipografia sibiană după 1800
Autor: Liliana Maria POPA

Ioan-Nicolae Popa, Scurtă privire asupra unei scrieri juridice de la începutul secolului al XIX-lea
Autor: Ioan-Nicolae POPA

Anca-Dorina Petresc-Cohîltir, Un manuscris Ardelean despre mănăstirea Prislop
Autor: Anca-Dorina PETRESC-COHÎLTIR