Teologie
Anton Adămuţ, Câtă înţelepciune ascund proverbele?
Autor: Anton ADĂMUŢ

Liviu Petcu, Sfântul Grigore al Nyssei despre Taina Pocăinţei şi Euharistiei ca trepte spre îndumnezeire
Autor: Liviu PETCU

Florin Crîşmăreanu, Nicolaus Cusanus şi doctrina analogiei (II)
Autor: Florin CRÎŞMĂREANU

Leonte Ivanov, Graniţele dintre culturi
Autor: Leonte IVANOV

Silviu Văcaru, Câteva consideraţii asupra comunităţilor catolice apărute în prima jumătate a secolului al XIX-lea în Moldova
Autor: Silviu VĂCARU

Peti Lehel, Câteva elemente ale schimbării perspectivei religioase: secularizarea, transnaţionalismul şi adoptarea sectelor în satele de ceangăi din Moldova
Autor: Peti LEHEL

Horia Bozdoghină, A fost Nicolae C. Paulescu un autentic creştin-ortodox?
Autor: Horia BOZDOGHINĂ

Claudia Bucura (Mercurean), Ipostaze caricaturale ale revistei satirice „Gura Satului“ (1867-1881; 1901-1903)
Autor: Claudia BUCURA (MERCUREAN)

Stefan Sienerth, „Mi-e teamă de poveşti neinventate“. Dosarul de securitate al lui Oskar Pastior (II)
Autor: Stefan SIENERTH

Dumitru Chioaru, B. Fundoianu / Benjamin Fondane – Spre o identitate mai cuprinzătoare sau Drumul fără întoarcere al lui Ulise
Autor: Dumitru CHIOAR

Adina-Simona Mitrofan, Elemente lexicale de origine franceză în romanul „Fecioarele despletite“ de Hortensia Papadat-Bengescu
Autor: Adina-Simona MITROFAN

Ovidiu Moceanu, Nuvelistica lui Fănuş Neagu
Autor: Ovidiu Moceanu, Nuvelistica lui Fănuş Neagu

Iulia Rădac, Elegiile de la „întretăierea drumurilor comerciale“
Autor: Iulia RĂDAC

Irina Georgescu, Rolul traducerilor în perioada 1960-1990
Autor: Irina GEORGESCU

Programul Colocviilor Revistei Transilvania (ediţia a VIII-a). Ediţie omagială Mircea Ivănescu
Autor: