Teologie
Traducerea Mineielor în limba vorbită a poporului – etape ale unei deveniri culturale şi spirituale româneşti
Autor: Ciprian Ioan STREZA

Studii literare
Romanul social românesc între conformism și autonomie. O analiză cantitativă a evoluției subgenului între 1965 și 1989
Autor: Denisa BUD

La granița dintre literatura națională și internațională. Rolul „Școlii de la Tîrgoviște” în dinamizarea câmpului literar postbelic
Autor: Mia BILIGAN

Comunitatea din scrisori. Corespondența cenaclului Viața românească
Autor: Maricica MUNTEANU

Cronică de teatru și ideologie (1918-1920)
Autor: Alina Gabriela MIHALACHE

Horia Petra-Petrescu și construcția conștiinței naționale prin Teatru – Memoria conferințelor publice
Autor: Constantin NECULA

„Exaltarea unui naufragiat”. Marginalii la un dicționar de termeni cioranieni
Autor: Simona CONSTANTINOVICI

Guillermo Cabrera Infante, Trei tigri triști: Obsesia literaturii
Autor: Rodica GRIGORE

Mortem terribilem. Moartea gotică
Autor: Mihaela GRANCEA

Istorie & Antropologie
Nașterea științei moderne
Autor: Dragoș DRAGOMAN

Științele limbii
From Traditional Linguistics to Computational Linguistics. The Relevance of Digital Corpuses in Education
Autor: Marius OPINCARIU