Studii literare
Receptarea operei lui Virgil Mazilescu: obsesiile criticii
Autor: Andrei C. Șerban

Interdisciplinaritatea – o şansă de transfer a construcţiei identitare în romanele lui Petru Popescu şi Jeffrey Eugenides
Autor: Maria-Miruna CIOCOI-POP

Roberto Bolaño - 2666 și teoria minoratului
Autor: Ruxandra CESEREANU

Ficționalizarea eului reflectată în Alte Culori de Orhan Pamuk
Autor: Cristina STAN

La stratégie de l’(auto)ironie à travers l’écriture de Fouad Laroui
Autor: Irina-Roxana GEORGESCU

Mutații ale cosmogoniei eminesciene într-o lectură genetică a atelierului Scrisorii I. Filosofia hindusă și influențele vedice în vizionarismul lui Mihai Eminescu
Autor: Daiana GÂRDAN

„Postdouămiismul”. O promoție
Autor: Ovio OLARU

Emilian Galaicu-Păun – intertextualitate poetică între firesc și livresc
Autor: Maria-Lucia RUSU

Estetica absenței în poezia lui Iustin Panța
Autor: Sînziana ȘIPOȘ

Vasile Lovinescu. Hermeneutica basmelor lui Creangă
Autor: Marian Ovidiu Ionescu

Concepția lui Ioan Petru Culianu despre literatură
Autor: Ciprian Iulian TOROCZKAI

Științele limbii
Anglicisms in Romanian - a barrier to effective communication
Autor: Camelia FIRICĂ

Științele economice
Europa (U.E.) anul „60” Strategiile creșterii: între fragilitate și vigoare
Autor: Dan POPESCU

Eveniment
Eso es México...!
Autor: Crina MAREȘ