Studii literare
Daniela Preda, „Ora de aur” – despre dependență, tristețe și vindecare
Autor: Daniela PREDA

Sunhild Galter, Porträt einer Lehrerin in Judith Schalanskys “Der Hals der Giraffe”
Autor: Sunhild GALTER

Violeta Marinescu, Proza modernă japoneză. Între tradiție și influențe europene
Autor: Violeta MARINESCU

Sânziana Șipoș, Promoție vs. generație poetică: ipoteze, contradicții, definiri
Autor: Sânziana ȘIPOȘ

Andrei C. Șerban, Conceptul de „generație” în critica și istoriografia literară internațională a secolului 20
Autor: Andrei C. ȘERBAN

Iulia Câmpeanu, Adoptarea și adaptarea unei teorii: studiile postcoloniale în spațiul literaturii și culturii române actuale
Autor: Iulia CÂMPEANU

Ciprian Iulian Toroczkai, Cât ai întins coarda, domnule Lodge? Scriitorul și provocările catolicismului în secolul 20
Autor: Ciprian Iulian TOROCZKAI

Ruxandra Cesereanu, Herta Müller – Traume și abuzuri ale Securității. Memoria Rezistenței
Autor: Ruxandra CESEREANU

Istorie si studii culturale
Gabriel Grosu, Peter Kopecký, Criza refugiaților sirieni sau reorganizarea priorităților securității Europei?
Autor: Gabriel GROSU, Peter KOPECKÝ

Dragoș Dragoman, Bernard Lewis și revirimentul islamului
Autor: Dragoș DRAGOMAN

Gheorghe Anghel, Evenimentul religios între mediatizare si desacralizare: Moaștele Sfântului Andrei în România (octombrie 2011)
Autor: Diac. Gheorghe ANGHEL

Lavinia Betea & Arthur Lakatos, Frați vitregi în lagărul socialist. Percepțiile comuniștilor maghiari despre primii ani ai regimului Ceaușescu
Autor: Lavinia BETEA, Artur LAKATOS

Sorin Radu, Lumea rurală și comunismul în Europa de Est: problematici, interpretări și perspective de cercetare (Partea I)
Autor: Sorin RADU

Stiintele comunicarii
Minodora Sălcudean, „Hate speech” în mediul online românesc. Massmedia ca releu, dar și ca factor responsabil în limitarea discursului urii
Autor: Minodora SĂLCUDEAN

Monica Borș, Uzanțe și legi lingvistice. Un caz particular: doamna președintă
Autor: Monica BORȘ

Economie
Mihaela Bunea, Considerații privind relațiile economice dintre China și SUA în contextul global actual
Autor: Mihaela BUNEA

Istorie si studii culturale
Gabriel Grosu, Peter Kopecký, Criza refugiaților sirieni sau reorganizarea priorităților securității Europei?
Autor: Gabriel GROSU, Peter KOPECKÝ

Dragoș Dragoman, Bernard Lewis și revirimentul islamului
Autor: Dragoș DRAGOMAN

Gheorghe Anghel, Evenimentul religios între mediatizare si desacralizare: Moaștele Sfântului Andrei în România (octombrie 2011)
Autor: Diac. Gheorghe ANGHEL

Lavinia Betea & Arthur Lakatos, Frați vitregi în lagărul socialist. Percepțiile comuniștilor maghiari despre primii ani ai regimului Ceaușescu
Autor: Lavinia BETEA, Artur LAKATOS

Sorin Radu, Lumea rurală și comunismul în Europa de Est: problematici, interpretări și perspective de cercetare (Partea I)
Autor: Sorin RADU

Economie
Mihaela Bunea, Considerații privind relațiile economice dintre China și SUA în contextul global actual
Autor: Mihaela BUNEA