Teologie
Valeriu Gherghel, Purgatoriul 28-33: Matelda
Autor: Valeriu GHERGHEL

Alexandru Muşina, „În căutarea timpului pierdut“. O analiză rizomatică
Autor: Alexandru MUŞINA

Ioan Stanomir, Umbra maestrului – recitindu-l pe Bulgakov
Autor: Ioan STANOMIR

Antonio Patraş, Eugen Lovinescu. Pentru reabilitarea modelului melodramatic în literatura modernă (I)
Autor: Antonio PATRAŞ

Ramona Matei, Mircea Eliade in Culianu’s ”reading”: religious hermeneutics and history (I)
Autor: Ramona MATEI

Lucian Vasile Bâgiu, „Avram Iancu“ de Lucian Blaga. Viziune tragică asupra eroului mitic în misterul istoric
Autor: Lucian Vasile BÂGIU

Dumitru Chioaru, Gherasim Luca – inventator al iubirii non-oedipiene şi al poeziei sonore
Autor: Dumitru CHIOARU

Alexandru Cistelecan, Amante devotate (I). Otilia Cazimir
Autor: Alexandru CISTELECAN

Daniela Popa, Confesivitate şi mimesis
Autor: Daniela POPA

Mihaela Vatamanu, Reînvierea trecutului în „elegiile“ lui Ştefan Bănulescu
Autor: Mihaela VATAMANU

Stefan Sienerth, „Confuzia ca mod de viaţă“. Dosarul de securitate al poetului Georg Hoprich (I)
Autor: Stefan SIENERTH

Alina Crihană, Ipostazele lectorului în scriitura autobiografică şi memorialistică posttotalitară
Autor: Alina CRIHANĂ

Rodica Ilie, Câteva însemnări teoretice despre „ars poetica“
Autor: Rodica ILIE

Claudia Bucura (Mercurean), Rolul presei satirice în reflectarea realităţilor social-istorice transilvănene din cea de-a doua jumătate a sec. al XIX-lea
Autor: Claudia BUCURA (MERCUREAN)

Bogdan Ioaniţiu Boşoteanu, Critica de artă din Transilvania reflectată în revista „Luceafărul“ (1902-1914)
Autor: Bogdan Ioaniţiu BOŞOTEANU

Diana-Adela Dinu, Reflecting on Ratzinger’s Concept of Europe
Autor: Diana-Adela Dinu

Ana Catană-Spenchiu, Eugen Coseriu şi dezvoltarea fenomenului traductologic
Autor: Ana CATANĂ-SPENCHIU

Dorel Morîndău, Dan Popescu – Amurgul lumilor paralele
Autor: Dorel MORÂNDĂU