Studii literare
O lecție de gramatică a lui Alexandru Papiu Ilarian. Revelația unui document inedit
Autor: Niculina IACOB, Ioan CHINDRIŞ

Cuprins
Informația bibliografică în paginile revistei Transilvania (1868-1919)
Autor: Alexandru NICOLAESCU

Imaginea monarhiei habsburgice în opera lui Gheorghe Şincai
Autor: Petre DIN

Circulația cărților româneşti vechi în însemnările de carte
Autor: Otilia URS

Cariera literaturii antiunioniste în Transilvania. Cazul lucrării lui Maxim Peloponeziacul, Carte sau Lumină (1699)
Autor: Laura STANCIU

Date despre şcolile de grăniceri ale Regimentului de la Orlat (1773-1851)
Autor: Alexandru BUCUR

Influenţe bizantine în literatura istorică românească medievală
Autor: Vasile MĂRCULEŢ, Theodora MĂRCULEȚ

Două ediții vieneze ale Mavrocordaților – adăugiri la BRV?
Autor: Lăcrămioara MANEA

Vasile Aaron, primul biograf român al unor autori clasici latini
Autor: Liliana POPA

Primul text dramatic tipărit în româneşte – Sibiu, 1797
Autor: Ioan-Nicolae POPA

Xilogravuri semnate de Stanciul Tipograf la Bucureşti (1780-1806)
Autor: Cornel TATAI-BALTĂ, Anca Elisabeta TATAY

Propuneri pentru cercetarea tipurilor de litere şi motivelor decorative în cartea românească veche
Autor: Eva MÂRZA

Cuvânt înainte
Autor: Eva MÂRZA, Ana Maria ROMAN-NEGOI

Bridges over the Váh River in the territory of the Nitra County in the first half of 18th century (according to Notitia hungariae historico-geographica by Matthias Bel)
Autor: Peter CHRASTINA, Katarína RÁCOVÁ, Vladimír BRŮNA*

Etienne Pasquier – personalitate marcantă a Renaşterii franceze
Autor: Elena DAMIAN

O analiză asupra evoluției Imperiului Habsburgic în perioada 1711-1780, pe baza informațiilor oferite de către William Coxe în lucrarea sa ,„History of the House of Austria” din 1807.
Autor: Ana Maria ROMAN NEGOI, Ioan Cristinel ROMAN NEGOI

„Transylvanica” la Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia (IV): cărţi de la Sibiu
Autor: Iacob MÂRZA

Imre Dániel – primul bibliotecar al Bibliotecii Batthyaneum – şi colecţia sa de cărţi
Autor: Andreea MÂRZA

Biblioteca „sfetnicului chesaro-crăiesc” Ioan Budai-Deleanu
Autor: Larisa-Elena FÎRTAT

Tipărituri din secolul al XVI-lea din biblioteca mănăstirii franciscane de la Lăzarea, aflate în colecţiile Bibliotecii Judeţene Mureş
Autor: Monica AVRAM, Bogdan FLORIN

Carte şi cultură europeană în Orăştie, la sfârşitul secolului al XVII-lea
Autor: Georgeta DEJU

Transilvania în cărţile spaniole din Biblioteca Batthyaneum (secolele XVII-XVIII)
Autor: Ştefan TRIF (STANCIU)

Formarea intelectualităţii din Turda în epoca modernă. Studenţi din Turda la marile universităţi europene în epoca modernă (1700-1830)
Autor: Răzvan Mihai NEAGU

Cuprins
Informația bibliografică în paginile revistei Transilvania (1868-1919)
Autor: Alexandru NICOLAESCU

Imaginea monarhiei habsburgice în opera lui Gheorghe Şincai
Autor: Petre DIN

Circulația cărților româneşti vechi în însemnările de carte
Autor: Otilia URS

Cariera literaturii antiunioniste în Transilvania. Cazul lucrării lui Maxim Peloponeziacul, Carte sau Lumină (1699)
Autor: Laura STANCIU

Date despre şcolile de grăniceri ale Regimentului de la Orlat (1773-1851)
Autor: Alexandru BUCUR

Influenţe bizantine în literatura istorică românească medievală
Autor: Vasile MĂRCULEŢ, Theodora MĂRCULEȚ

Două ediții vieneze ale Mavrocordaților – adăugiri la BRV?
Autor: Lăcrămioara MANEA

Vasile Aaron, primul biograf român al unor autori clasici latini
Autor: Liliana POPA

Primul text dramatic tipărit în româneşte – Sibiu, 1797
Autor: Ioan-Nicolae POPA

Xilogravuri semnate de Stanciul Tipograf la Bucureşti (1780-1806)
Autor: Cornel TATAI-BALTĂ, Anca Elisabeta TATAY

Propuneri pentru cercetarea tipurilor de litere şi motivelor decorative în cartea românească veche
Autor: Eva MÂRZA

Cuvânt înainte
Autor: Eva MÂRZA, Ana Maria ROMAN-NEGOI

Bridges over the Váh River in the territory of the Nitra County in the first half of 18th century (according to Notitia hungariae historico-geographica by Matthias Bel)
Autor: Peter CHRASTINA, Katarína RÁCOVÁ, Vladimír BRŮNA*

Etienne Pasquier – personalitate marcantă a Renaşterii franceze
Autor: Elena DAMIAN

O analiză asupra evoluției Imperiului Habsburgic în perioada 1711-1780, pe baza informațiilor oferite de către William Coxe în lucrarea sa ,„History of the House of Austria” din 1807.
Autor: Ana Maria ROMAN NEGOI, Ioan Cristinel ROMAN NEGOI

„Transylvanica” la Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia (IV): cărţi de la Sibiu
Autor: Iacob MÂRZA

Imre Dániel – primul bibliotecar al Bibliotecii Batthyaneum – şi colecţia sa de cărţi
Autor: Andreea MÂRZA

Biblioteca „sfetnicului chesaro-crăiesc” Ioan Budai-Deleanu
Autor: Larisa-Elena FÎRTAT

Tipărituri din secolul al XVI-lea din biblioteca mănăstirii franciscane de la Lăzarea, aflate în colecţiile Bibliotecii Judeţene Mureş
Autor: Monica AVRAM, Bogdan FLORIN

Carte şi cultură europeană în Orăştie, la sfârşitul secolului al XVII-lea
Autor: Georgeta DEJU

Transilvania în cărţile spaniole din Biblioteca Batthyaneum (secolele XVII-XVIII)
Autor: Ştefan TRIF (STANCIU)

Formarea intelectualităţii din Turda în epoca modernă. Studenţi din Turda la marile universităţi europene în epoca modernă (1700-1830)
Autor: Răzvan Mihai NEAGU