Teologie
Bogdan Creţu, Bestiarul lui Cantemir: de la cunoaşterea religioasă la raţionalism
Autor: Bogdan CREŢU

Ioan Derşidan, Sibianul Horia Petra-Petrescu la Leipzig. Prima teză de doctorat despre I.L.. Caragiale
Autor: Ioan DERȘIDAN

Antonio Patraş, „O dragoste florentină“. Poveste fără sfârşit
Autor: Antonio PATRAȘ

Andra Popa, Dan Botta. Poetul, dramaturgul, traducătorul
Autor: Andra POPA

Lucian Bâgiu, Ţaratul vlaho-bulgar al Asăneştilor în „Greul pământului“, „mit valah în devenire“ de Valeriu Anania
Autor: Lucian Vasile BÂGIU

Mariana Pasincovschi, Paul Goma. Romanul „Astra“: Lizibilitate literară şi semnificaţie estetică. Introducere
Autor: Mariana PASINCOVSCHI

Cosmin Ciotloş, Creanga de sub picioare
Autor: Cosmin CIOTLOŞ

Irina Georgescu, La critique littéraire roumaine des années 1960-1970 et sa relation avec la critique littéraire occidentale
Autor: Irina GEORGESCU

Diana Radu, Scriitorii şi puterea totalitară. Indicii în opere autobiografice şi de ficţiune
Autor: Diana RADU

Stefan Sienerth, „Mi-e teamă de poveşti neinventate“. Dosarul de „Securitate“ al lui Oskar Pastior
Autor: Stefan SIENERTH

Oana Elena Strugaru, The mirror of Exile. Autobiography as estrangement in the works of Andrei Codrescu
Autor: Oana Elena STRUGARU

Roxana Patraş, Algernon Charles Swinburne şi plăcerea nobilă de a lăuda
Autor: Roxana PATRAȘ

Irina Durnea, Le corps entre la vie et la mort dans „Le sang des autres” de Simone de Beauvoir
Autor: Irina DURNEA

Rodica Grigore, Alejo Carpentier. Dimensiunile realităţii şi naraţiunea muzicală
Autor: Rodica GRIGORE

Valeriu Gherghel, Principiul risipei quodlibetale
Autor: Valeriu GHERGHEL

Florin Crîşmăreanu, Nicolaus Cusanus şi doctrina analogiei
Autor: Florin CRÎŞMĂREANU

Dorin-Ioan Rus, Travel rituals and the fear of the forest at the journeymen in Transylvania
Autor: Dorin-Ioan RUS

Vlad Sofronie, Supravieţuirea Bizanţului şi confruntarea celor două creştinătăţi în prima jumătate a secolului al XIII-lea în Asia Mică şi spaţiul românesc
Autor: Vlad SOFRONIE

Florin Stănescu, Teotihuacan – oraşul zeilor
Autor: Florin STĂNESCU

Vasile Mărculeţ & Petru Beşliu Munteanu, L’activité constructive des princes roumains au Mont Athos (le milieu du XIVe siècle - le début du XVIe siècle)
Autor: Vasile MĂRCULEŢ; Petre BEŞLIU-MUNTEANU

Octavian Marcu, Funcţia educativă a istoriei la Aaron Florian (1805-1887)
Autor: Octavian MARCU

Ioan Popa, Rolul organizaţiilor şcolare din sudul Transilvaniei, în elaborarea structurilor etnoidentitare (1849-1918)
Autor: Drd. Ioan POPA

Ion Buzaşi, Un „preot al deşteptării noastre“ şi „un apostol al culturii naţionale“
Autor: Ion BUZAŞI

Vasile Ursan, Un cărturar român exemplar şi o binecuvântată restituire: Andrei Bârseanu
Autor: Vasile URSAN

Laurenţiu Hanganu, Estetică şi politică
Autor: Laurenţiu HANGANU

Ioan Stanomir, Nkrumah sau eliberatorul
Autor: Ioan STANOMIR

Dan Popescu, Modelul suedez între mit şi realitate
Autor: Dan POPESCU

Florin Mărginean, Arheologie funerară la Mureşul de Jos (sec. X – XI)
Autor: Florin MĂRGINEAN