Studii literare
Das siebenbürgische Dorf in der Perspektive von Rolf Bauerdicks Roman Wie die Madonna auf den Mond kam
Autor: Sunhild GALTER

Piramidele se construiesc altfel decât miturile. Mihai Pop și reinventarea studiilor de folclor
Autor: Adriana STAN

Noaptea de Sânziene. Locuirea sacrului în hermeneutica recuperatoare
Autor: Lăcrămioara BERECHET

Franco Moretti – despre supraviețuirea literară. Analiză și explorare
Autor: Maria Tereza DAVID

Figura boemei la Pierre Bourdieu: câmpul literar modern
Autor: Ştefan BAGHI

(In)actualitatea teoriei blagiene a influenţelor
Autor: Dumitru CHIOARU

Proza douămiistă - detabuizarea cuplului homosexual
Autor: Mihaela VANCEA

Douămiismul poetic românesc. Condițiile unei schimbări de paradigmă
Autor: Ovio OLARU

Onomastica în romanele lui Ştefan Agopian
Autor: Mihai IGNAT

Traian Demetrescu – gestul estetic
Autor: Angelo MITCHIEVICI

Despre instituții & continuități. Lecțiile lui H.-R. Patapievici & Mircea Cărtărescu. Sau despre atenția la celălalt ca mod de construcție instituțională
Autor: Radu VANCU

Istorie si studii culturale
Cultural Translation Enabling a Dialogue between West and East
Autor:

The archaeology of the medieval towers in Mount Athos. An attempt of archaeological research
Autor: Petre Beşliu MUNTEANU

Stiintele comunicarii
Children and Public Street Protests – a Public Debate of Striking Immediacy in Romania. The Social Media and the Mass-media as Main Vectors to shape up the Dominant Threads of Opinion
Autor: Minodora SĂLCUDEAN

Televiziunea – între jurnalismul de informare și cel de comunicare
Autor: Mihaiela ILEA

Istorie si studii culturale
Cultural Translation Enabling a Dialogue between West and East
Autor:

The archaeology of the medieval towers in Mount Athos. An attempt of archaeological research
Autor: Petre Beşliu MUNTEANU

Științele educației
Chestionarea ca proces cognitiv: ilustrarea în Viața mea a lui Charles Darwin și implicațiile sale în educația modernă
Autor: Olivia ANDREI

Filozofie și studii politice
Making sense of Jürgen Habermas: Politica scurtelor introduceri filosofice
Autor: Viorella MANOLACHE