Studii literare
Reprezentări ale animalelor și dislocarea antropocentrismului în poezia română postdouămiistă
Autor: Oana Andrada STRUGARU

Periferia ca supracondiție a existenței în literatură: Ileana Negrea și supraabundența identitară
Autor: Geanina GIUHAT

Metamodernismul în teorie și în practică: pentru o conceptualizare a modernității singulare în câmpul literar românesc
Autor: Emanuel LUPAȘCU

Redefiniri ale feminității și viziuni feministe în poezia recentă din România și Rusia
Autor: Mihaela MUNTEANU

Este postumanismul un metamodernism? Convergențe și divergențe în poezia română contemporană
Autor: Bogdan VIȘAN

Reinventarea ca scriitor american a lui Norman Manea
Autor: Denisa-Corina BOLBA

Bogdan-Alexandru Stănescu. De la apelativul memoriei la emergența maximalistă
Autor: Alexandra CÎRCU

Romanul comunismului românesc înainte și după Istoria lui Mihai Iovănel
Autor: Bogdan CONTEA

Multilingvismul și periferia: o analiză a romanului basarabean post-sovietic
Autor: Hanna HAN

Magical Hyperrealism: A Reading of Orbitor through Magical Realism and Maximalism
Autor: Santiago Daniel Gutiérrez ECHEVERRÍA

Biografia romanțată ca proiect editorial recent – Constantin Brâncuși în contextul life writing
Autor: Andreea AMZICĂ

Autoficțiune și identitate multiplă – Dezrădăcinare de Sașa Zare
Autor: Ana-Maria STOICA

De la marginal la central: cartografii ale exportului în proza Tatianei Țîbuleac
Autor: Iulia-Maria VÎRBAN

Studii culturale
Etica imaginației în literatură și film: Importanța eticii în internaționalizare și intermedialitate
Autor: Șerban Mark POP

Matei Vișniec. Spațiul românesc al dramaturgiei postdecembriste – teatrul postdramatic
Autor: Ioana TOLOARGĂ

Mutații transmediale în producțiile artistice douămiiste
Autor: Denisa Artemisa CHIRTEȘ

Literatura în cinematografia românească: ecranizări ale operei literare sau surse de inspirație regizorală?
Autor: Mihaela DESPAN