Științe socio-umane
Festivalurile de film din perspectiva antropologiei culturale. Studiu de caz: Festivalul Internaţional de Film Transilvania
Autor: Ileana Nicoleta SĂLCUDEAN

The Structure of the Chinese Characters (III)
Autor: Ana Maria BASARABĂ

Frumosul românesc
Autor: Maria-Otilia OPREA

Barbarie şi civilizaţie în romanele lui J. M. Coetzee
Autor: Rodica GRIGORE

Ortodoxia din Turda în prima jumătate a secolului al XVIII-lea între supravieţuire şi refacere instituţională
Autor: Răzvan Mihai NEAGU

Interzicerea unor manuale şcolare în Şcolile grănicereşti (1875-1918)
Autor: Alexandru BUCUR

Iacob Brenduşian, un astrist blăjean, născut în Sătmar
Autor: Viorel CÂMPEAN & Marta CORDEA

Dinicu Golescu şi cărţile româneşti vechi în cultura argeşeană
Autor: Dana STANA & Maria PESCARU

Biserica Episcopiei Argeşului sub lupa literaturii româneşti din secolul al XIX-lea
Autor: Tudoriţa RĂBIGAN

Aspecte ale lexicului textelor lui Damaschin Bojincă, cu privire specială asupra lucrării Răspundere dezgurzătoare la cârtirea cea în Hale, Buda, 1828
Autor: Otilia URS

Cartea pentru elita clericală română unită (sec. al XIX-lea)
Autor: Laura STANCIU

„Caracterul şi viaţa împăratului Iosif al II-lea”. Povestiri despre împăratul austriac apărute într-un periodic din oraşul Sibiu de la mijlocul secolului al XIX-lea (I)
Autor: Ana Maria ROMAN-NEGOI

Cartea manuscrisă de cântece bisericeşti din Biblioteca Batthyaneum: “A’ Bóldogságos Szűz Máriának Szives tisztelője” (1800) şi necunoscutul autor al acesteia: ex-iezuitul Kováts József (†1819)
Autor: Csongor VASS

Ştiri referitoare la români cuprinse în manualul de diplomatică bizantin, Ekthésis Néa
Autor: Vasile MĂRCULEŢ

Deţinători de carte veche spaniolă în Biblioteca Batthyaneum sec. XVII-XIX (II)
Autor: Ştefan STANCIU

Peregrinatio librorum. Cărţi tipărite în Transilvania în fondul Bibliotecii Naţionale Slovace din Martin
Autor: Andreea MÂRZA

Cărţi albaiuliene în biblioteca Rákóczi
Autor: Iulia Atena BOGDAN

Disertaţii tipărite în sec. XVII în Transilvania, păstrate în colecţia Teleki din Târgu-Mureş
Autor: Annamária KIMPIÁN

O tipăritură blăjeană rarisimă în colecţiile Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia
Autor: Florin BOGDAN & Alexandru ȘTIRBAN

Noi ediţii de carte românească veche în biblioteca Mănăstirii Cocoş din nordul Dobrogei. Consideraţii
Autor: Lăcrămioara MANEA

Imaginea monarhiei habsburgice în opera lui Petru Maior
Autor: Petre DIN

Instrumente muzicale în xilogravura de carte românească veche (sec. XVII-XIX)
Autor: Cornel TATAI-BALTĂ; Anca Elisabeta TATAY

Contribuţii documentare la realizarea a două lucrări majore ale istoricului Samuil Micu: Scurtă cunoştinţă a istorii românilor şi Istoria şi lucrurile şi întâmplările românilor
Autor: Carmen CHIRA

Cercetarea unor Proscomisarioane brâncoveneşti
Autor: Marina AVRAM

Carte românească veche în Biblioteca Naţională Széchényi de la Budapesta (sec. XVI-XVII)*
Autor: Eva MÂRZA

Ortografia limbii române – preocupare constantă a oamenilor de cultură din Transilvania în perioada 1691–1830
Autor: Niculina IACOB

Cuvânt înainte
Autor: Eva MÂRZA & Ana Maria ROMAN-NEGOI