Teologie
Frédéric Barbier, Venise, la France et la librairie d’antiquariat, XVe-XIXe siècles
Autor: Frédéric BARBIER

Elena Tîrziman, Patrimoniu documentar românesc prezent în baze de date europene. Contribuţia Bibliotecii Naţionale a României la biblioteca digitală „Manuscriptorium“
Autor: Elena TÎRZIMAN

Eva Frimmová, Le portrait de Iohannes Zápoľský dans les documents historiques
Autor: Eva FRIMMOVÁ

Klára Komorová, Die Drucke des 16. Jahrhunderts in Bezug auf Siebenbürgen
Autor: Klára KOMOROVÁ

Peter Olexák, On the Current State of Research into Chronograms and their Classification in Slovakia
Autor: Peter OlEXÁK

Katarína Rácová, Peter Chrastina, Myjava and Chvojnica in the notitia of the Nitra County (historical-geographical analysis and interpretation)
Autor: Katarína RÁCOVÁ, Peter CHRASTINA

Alberto Castaldini, Attualità transilvana di Antonio Possevino
Autor: Alberto CASTAlDINI

Eva Mârza, Oltenia - un episod editorial imperial (1718-1739)
Autor: Eva MÂRZA

Gabriela Mircea, Produsele tiparului blăjean şi unii dintre beneficiarii lor la 1777
Autor: Gabriela MIRCEA

Iacob Mârza, Identităţi culturale în donaţia de cărţi a episcopului catolic Anton Sigismund Stoica De Szala
Autor: Iacob MÂRZA

Ilie Luceac, Prima tipografie românească din Bucovina Habsburgică (a doua jumătate a sec. al XIX-lea)
Autor: Ilie LUCEAC

Andreea Mârza, Achiziţii de cărţi în spaţiul central-european. Cazul Ignác Batthyány
Autor: Andreea MÂRZA

Laura Stanciu, Biserica Română Unită prin circularele episcopale de convocare a sinoadelor în sec. al XIX-lea: potenţialul şi perspectivele cercetării
Autor: Laura STANCIU

Monica Avram, Florin Bogdan, An unknown Incunabulum from Teleki-Bolyai Library of Tîrgu-Mureş
Autor: Monica AVRAM/Florin BOGDAN

Anda-Lucia Spânu, Imagini istorice ale oraşelor actualei Românii tipărite la Antwerpen
Autor: Anda-Lucia SPÂNU

Otilia Urs, Fenomene meteorologice în însemnările de carte românească veche din Biblioteca Academiei Române din Cluj-Napoca
Autor: Otilia URS

Petre Din, Ode pentru pomenjrija Mutheri cea dia pururia a Augustei Mariei Theresiei – factor de potenţare a imaginii „bunului împărat“
Autor: Petre DIN

Irina Mirăuţi, Aspecte privind cenzura în “Albina Românească“, 1829
Autor: Irina MIRĂUŢI

Ovidiu-Valentin Boc, Memoriul istoricului Ştefan Meteş către Iuliu Maniu asupra situaţiei arhivelor din Transilvania
Autor: Ovidiu–alentin BOC

Ştefan Trif (Stanciu), Cartea veche spaniolă din fondul catolic al Bibliotecii Academiei Române, filiala Cluj-Napoca (sec. XVI-XIX)
Autor: Ştefan TRIF (STANCIU)

Cornel Tatai-Baltă, Anca Elisabeta Tatay, Reprezentarea Duminicii tuturor sfinţilor în icoana pe lemn, xilogravura de carte şi icoana pe sticlă românească (sec. XVI-XIX)
Autor: Cornel TATAI-BAlTĂ, Anca Elisabeta TATAY

Elena Damian, Operele istoricului francez Jacques-Auguste de Thou în bibliotecile din Transilvania
Autor: Elena DAMIAN

Ana Maria & Ioan Cristinel Roman Negoi, Un istoric al Europei de Est. William Coxe și lucrarea sa ”History of the House of Austria” din 1807
Autor: Ana Maria ROMANNEGOI / Ioan Cristinel ROMANNEGOI

Mircea-Alexandru Gligor, Libreria Piccolomini
Autor: Mircea-Alexandru GLIGOR

Cuprins
Eva Mârza, Ana Maria Roman Negoi, Cuvânt înainte
Autor: Eva MÂRZA, Ana Maria ROMAN-NEGOI

Cuprins
Eva Mârza, Ana Maria Roman Negoi, Cuvânt înainte
Autor: Eva MÂRZA, Ana Maria ROMAN-NEGOI