Cuprins
Niculina Iacob, Ioan Chindriş, Şcoala Latinistă și traducerea Bibliei în limba română
Autor: Niculina IACOB, Ioan CHINDRIŞ

Eva Mârza, Tipograful vienez Joseph Lorenz von Kurzböck și cartea românească veche, vector al identității culturale
Autor: Eva MÂRZA

Anca Elisabeta Tatay, Imagini din cărţile de economie tipărite la Buda (1810-1823 )
Autor: A n c a E l i s a b e t a T A T A Y

Cornel Tatai-Baltă, Xilogravorul Ioaniţiu Endrédi de la Blaj (sec. XVIII) în bibliografia europeană /
Autor: Cornel TATAI-BALTĂ

Laura Stanciu, Prima tipăritură blăjeană (,,Floarea adevărului“, 1750) și sursele sale de inspirație
Autor: Laura STANCIU

Cornel Maria, Bibliografia Românească Veche, o listă încă deschisă
Autor: Cornel MARIA

Iacob Mârza, „Transylvanica” la Biblioteca Batthyaneum (III): cărţi de la Alba Iulia
Autor: Iacob MÂRZA

Ana Selejan, O dinastie tipografică sibiană (sec. XVIII-XIX) / 46
Autor: Ana SELEJAN

Monica Avram, Florin Bogdan, Cărţi româneşti vechi tipărite la Viena aflate în colecţiile Bibliotecii Teleki-Bolyai din Târgu-Mureş
Autor: Monica AVRAM, Florin BOGDAN

Ioan Nicolae Popa, Naum Petrovici – Pornind de la un text versificat din anul 1801
Autor: I o a n - N i c o l a e P O P A

Liliana Popa, Fr.G. Klopstock vs. Vasile Aaron
Autor: Liliana POPA

Andreea Mârza, Începutul unei legături în lumea cărţilor: Batthyány Ignác şi Dániel Imre
Autor: Andreea MÂRZA

Elena Tîrziman, Colecţii speciale – abordare biblioteconomică
Autor: Elena TÎRZIMAN

Adriana Dumitran, Cristina Marinescu, Participarea Bibliotecii Naţionale a României la Proiecte culturale europene : Proiectul ENRICH. Manuscriptorium (2008 – 2009). Proiectul REDISCOVER (2009 – 2010)
Autor: Adriana DUMITRAN, Cristina MARINESCU

Ștefan Stanciu, Biblioteca universitară europeană. Studiu comparativ: Alba Iulia – Huelva
Autor: Ştefan STANCIU

Operele lui Jean Crespin în bibliotecile din Transilvania
Autor: Elena DAMIAN

Katarína Rácová, Bel’s Notitia about the Trenčín County
Autor: Katarína RÁCOVÁ

Ilie Luceac, Psaltirea Hurmuzaki. Consideraţii asupra unui manuscris controversat
Autor: Ilie LUCEAC

Elena Chiaburu, Relaţiile dreptului bisericesc cu istoria cărţii româneşti vechi- cărţile găsite /
Autor: Elena CHIABURU

Emilian Corneanu, Ornamentica „Triodionului“ de la Buzău
Autor: Emilian CORNEANU

Emilian Corneanu, Ornamentica „Triodionului“ de la Buzău (1700) / 101 Vasile Oltean, Mărturii inedite despre marele voievod Mihai într-o cronică de la anul 1603 tipărită la Nürnberg şi aflată în Şcheii Braşovului
Autor: Vasile OLTEAN

Vasile Mărculeţ, Ştiri despre Transilvania în cronicile bizantine din secolele XV-XVI
Autor: Vasile MĂRCULEŢ

Alexandru Bucur, Carte românească veche de la biserica din Veştem, aflată în colecţiile Arhiepiscopiei Sibiului
Autor: Alexandru BUCUR

Otilia Urs, Însemnările de carte în Fondul de carte românească veche din Biblioteca Academiei Române din Cluj-Napoca
Autor: Otilia URS

Alexandru Nicolaescu, Revista Transilvania: tiraj, cheltuieli, abonamente și areal (1868-1895)
Autor: Alexandru NICOLAESCU

Ana Maria și Ioan Roman Negoi, O disertație despre reformismul iosefin în Transilvania publicată la Jena în a doua jumătate a secolului al XIX-lea
Autor: Ana Maria ROMANN EGOI Ioan Cristinel ROMAN NEGOI

Laura Stanciu, „Evanghelie Învăţătoare“, Govora, 1642. Ediţie, studiu introductiv, note şi glosar de Alin Mihai Gherman, Bucureşti, Editura Academiei, 2011
Autor: Laura STANCIU

Cuprins
Niculina Iacob, Ioan Chindriş, Şcoala Latinistă și traducerea Bibliei în limba română
Autor: Niculina IACOB, Ioan CHINDRIŞ

Eva Mârza, Tipograful vienez Joseph Lorenz von Kurzböck și cartea românească veche, vector al identității culturale
Autor: Eva MÂRZA

Anca Elisabeta Tatay, Imagini din cărţile de economie tipărite la Buda (1810-1823 )
Autor: A n c a E l i s a b e t a T A T A Y

Cornel Tatai-Baltă, Xilogravorul Ioaniţiu Endrédi de la Blaj (sec. XVIII) în bibliografia europeană /
Autor: Cornel TATAI-BALTĂ

Laura Stanciu, Prima tipăritură blăjeană (,,Floarea adevărului“, 1750) și sursele sale de inspirație
Autor: Laura STANCIU

Cornel Maria, Bibliografia Românească Veche, o listă încă deschisă
Autor: Cornel MARIA

Iacob Mârza, „Transylvanica” la Biblioteca Batthyaneum (III): cărţi de la Alba Iulia
Autor: Iacob MÂRZA

Ana Selejan, O dinastie tipografică sibiană (sec. XVIII-XIX) / 46
Autor: Ana SELEJAN

Monica Avram, Florin Bogdan, Cărţi româneşti vechi tipărite la Viena aflate în colecţiile Bibliotecii Teleki-Bolyai din Târgu-Mureş
Autor: Monica AVRAM, Florin BOGDAN

Ioan Nicolae Popa, Naum Petrovici – Pornind de la un text versificat din anul 1801
Autor: I o a n - N i c o l a e P O P A

Liliana Popa, Fr.G. Klopstock vs. Vasile Aaron
Autor: Liliana POPA

Andreea Mârza, Începutul unei legături în lumea cărţilor: Batthyány Ignác şi Dániel Imre
Autor: Andreea MÂRZA

Elena Tîrziman, Colecţii speciale – abordare biblioteconomică
Autor: Elena TÎRZIMAN

Adriana Dumitran, Cristina Marinescu, Participarea Bibliotecii Naţionale a României la Proiecte culturale europene : Proiectul ENRICH. Manuscriptorium (2008 – 2009). Proiectul REDISCOVER (2009 – 2010)
Autor: Adriana DUMITRAN, Cristina MARINESCU

Ștefan Stanciu, Biblioteca universitară europeană. Studiu comparativ: Alba Iulia – Huelva
Autor: Ştefan STANCIU

Operele lui Jean Crespin în bibliotecile din Transilvania
Autor: Elena DAMIAN

Katarína Rácová, Bel’s Notitia about the Trenčín County
Autor: Katarína RÁCOVÁ

Ilie Luceac, Psaltirea Hurmuzaki. Consideraţii asupra unui manuscris controversat
Autor: Ilie LUCEAC

Elena Chiaburu, Relaţiile dreptului bisericesc cu istoria cărţii româneşti vechi- cărţile găsite /
Autor: Elena CHIABURU

Emilian Corneanu, Ornamentica „Triodionului“ de la Buzău
Autor: Emilian CORNEANU

Emilian Corneanu, Ornamentica „Triodionului“ de la Buzău (1700) / 101 Vasile Oltean, Mărturii inedite despre marele voievod Mihai într-o cronică de la anul 1603 tipărită la Nürnberg şi aflată în Şcheii Braşovului
Autor: Vasile OLTEAN

Vasile Mărculeţ, Ştiri despre Transilvania în cronicile bizantine din secolele XV-XVI
Autor: Vasile MĂRCULEŢ

Alexandru Bucur, Carte românească veche de la biserica din Veştem, aflată în colecţiile Arhiepiscopiei Sibiului
Autor: Alexandru BUCUR

Otilia Urs, Însemnările de carte în Fondul de carte românească veche din Biblioteca Academiei Române din Cluj-Napoca
Autor: Otilia URS

Alexandru Nicolaescu, Revista Transilvania: tiraj, cheltuieli, abonamente și areal (1868-1895)
Autor: Alexandru NICOLAESCU

Ana Maria și Ioan Roman Negoi, O disertație despre reformismul iosefin în Transilvania publicată la Jena în a doua jumătate a secolului al XIX-lea
Autor: Ana Maria ROMANN EGOI Ioan Cristinel ROMAN NEGOI

Laura Stanciu, „Evanghelie Învăţătoare“, Govora, 1642. Ediţie, studiu introductiv, note şi glosar de Alin Mihai Gherman, Bucureşti, Editura Academiei, 2011
Autor: Laura STANCIU