Cuprins
Aspecte privitoare la unele analize şi prognoze despre criza economică şi internaţională în anul 2009
Autor: Corvin LUPU

Lucian Blaga, Înviere: autohtonizarea absolutului expresionist
Autor: Lucian Vasile BÂGIU

Domnişoara Christina în faţa oglinzii
Autor: Angelo MITCHIEVICI

Numele proprii: revalorizări şi revizuiri
Autor: Monica BORŞ

Kommunikation und Evokation in der Übersetzung
Autor: Ioana-Narcisa CREŢU

“Poezia - confesiune până la capăt”
Autor: Aurel PANTEA

XOCICALCO - piramida Şarpelui cu pene
Autor: Florin STĂNESCU

Pregătirea mentală a cuceririi Constantinopolului în Occident (secolul al XI-lea şi prima jumătate a veacului al XII-lea)
Autor: Vlad SOFRONIE

Church, Power and Culture: Bishop Teofil’s and Bishop Atanasie’s Biographies
Autor: Iacob MÂRZA

Table de breaslă în colecţia Muzeului Etnografic din Reghin
Autor: Florin BOGDAN; Dorin Ioan RUS

Consideraţii privind demersul diplomatic în Europa al lui Vasile Alecsandri în primăvara anului 1859
Autor: Dragoș Lucian CURELEA

Andrei Şaguna şi braşovenii în corespondenţă
Autor: Ovidiu MOCEANU

Aspecte privitoare la Războiul rece, în perioada deceniului al şaptelea al secolului trecut
Autor: Rodica DEACONESCU

Câteva aspecte ale relaţiilor economice româno-ruse în anii ’90 reflectate în revista „22“
Autor: Romeo Petre POPONEA

Aspecte din istoria şi organizarea Clubului Bilderberg (III)
Autor: Aurel CSATO

Consideraţii privind analiza strategică a conflictelor din Zona Extinsă a Mării Negre
Autor: Horia SAVU

Cântăreţi ai Adevărului în Artă
Autor: Ramona PREJA

Transilvania (sec. XIII-XVII). Studii istorice
Autor: Petre BEȘLIU MUNTEANU

Intelectualii basarabeni faţă cu KGB-ul din spate
Autor: Vlad POHILĂ

„Sorokin e aproape imposibil de tradus”
Autor: Mihail VAKULOVSKI

Realul filosofic - determinaţii discursive
Autor: Raluca SOARE

Criza economico-financiară şi provocările monedei unice în statele din Europa Centrală şi de Est
Autor: Iosif MOLDOVAN

„Ecce Homo“. Geneza unui tablou*
Autor: Eugen TĂUTU

Cuprins
Aspecte privitoare la unele analize şi prognoze despre criza economică şi internaţională în anul 2009
Autor: Corvin LUPU

Lucian Blaga, Înviere: autohtonizarea absolutului expresionist
Autor: Lucian Vasile BÂGIU

Domnişoara Christina în faţa oglinzii
Autor: Angelo MITCHIEVICI

Numele proprii: revalorizări şi revizuiri
Autor: Monica BORŞ

Kommunikation und Evokation in der Übersetzung
Autor: Ioana-Narcisa CREŢU

“Poezia - confesiune până la capăt”
Autor: Aurel PANTEA

XOCICALCO - piramida Şarpelui cu pene
Autor: Florin STĂNESCU

Pregătirea mentală a cuceririi Constantinopolului în Occident (secolul al XI-lea şi prima jumătate a veacului al XII-lea)
Autor: Vlad SOFRONIE

Church, Power and Culture: Bishop Teofil’s and Bishop Atanasie’s Biographies
Autor: Iacob MÂRZA

Table de breaslă în colecţia Muzeului Etnografic din Reghin
Autor: Florin BOGDAN; Dorin Ioan RUS

Consideraţii privind demersul diplomatic în Europa al lui Vasile Alecsandri în primăvara anului 1859
Autor: Dragoș Lucian CURELEA

Andrei Şaguna şi braşovenii în corespondenţă
Autor: Ovidiu MOCEANU

Aspecte privitoare la Războiul rece, în perioada deceniului al şaptelea al secolului trecut
Autor: Rodica DEACONESCU

Câteva aspecte ale relaţiilor economice româno-ruse în anii ’90 reflectate în revista „22“
Autor: Romeo Petre POPONEA

Aspecte din istoria şi organizarea Clubului Bilderberg (III)
Autor: Aurel CSATO

Consideraţii privind analiza strategică a conflictelor din Zona Extinsă a Mării Negre
Autor: Horia SAVU

Cântăreţi ai Adevărului în Artă
Autor: Ramona PREJA

Transilvania (sec. XIII-XVII). Studii istorice
Autor: Petre BEȘLIU MUNTEANU

Intelectualii basarabeni faţă cu KGB-ul din spate
Autor: Vlad POHILĂ

„Sorokin e aproape imposibil de tradus”
Autor: Mihail VAKULOVSKI

Realul filosofic - determinaţii discursive
Autor: Raluca SOARE

Criza economico-financiară şi provocările monedei unice în statele din Europa Centrală şi de Est
Autor: Iosif MOLDOVAN

„Ecce Homo“. Geneza unui tablou*
Autor: Eugen TĂUTU