Studii literare
Fracturismul în câmpul literar românesc
Autor: Mihnea BÂLICI

Traducându-l pe Rousseau. Câteva note critice despre o traducere recentă a Contractului social
Autor: Veronica LAZĂR

Demonul zeflemelei junimiste
Autor: Ligia TUDURACHI

Religious Fabula as a Means of Increasing the Mass Readership
Autor: Milena TSVETKOVA, Olga EVREEVA, Natalya SAENKO, Svetlana MALTSEVA

REVIEW: Andrei Corbea, „nu vrea / cicatrice”. Studii despre Paul Celan la împlinirea a 100 de ani de la nașterea poetului
Autor: Maria SASS

Studii culturale
Importanța gestului ca mediator și creator de sens în arta actorului: o perspectivă istorică (II)
Autor: Elena IVANCA

Cronica unui eşec academic anunţat: între Google Scholar şi indicele Hirsch
Autor: Cristian Ioan POPA

Considerații pe marginea unei tipărituri liturgice românești mai puțin cercetate – Mystirio sau Sacrament (Târgoviște, 1651)
Autor: Mihail K. QARAMAH

Istorie
Regimul comunist și dinamica numărului de copii orfani în R(A)SS Moldovenească (1924-1961)
Autor: Adrian DOLGHI

Organizarea românilor ardeleni. De la formarea Consiliului Național Român Central (31 octombrie) până la semnarea armistițiului dintre Ungaria și Antantă (13 noiembrie 1918) (O cronologie a Unirii Transilvaniei cu România după presa vremii. IV)
Autor: Paul BRUSANOWSKI