Studii literare
Umanitatea alternativă. Subversiunea romanului românesc postbelic
Autor: Claudiu TURCUȘ

Periferia pozitivă. Trei raportări la periferie în anii 1990 și 2000 – cu trei studii de caz
Autor: Cătălin STURZA

Tipologii de reprezentare ale comunismului: strategia distopică
Autor: Andrei SIMUȚ

Începuturile unui eufemism în propaganda comunistă românească despre literatură şi cultură: „umanismul socialist“ (1961-1965)
Autor: George NEAGOE

Dincolo de „bătăliile culturale”. Apărătorii pragmatici ai canonului literar
Autor: Cosmin BORZA

From Social Memory to Literary Representation: the Novel of Transition in Post-communist Romania
Autor: Andreea MIRONESCU

„Autenticitatea” și identitatea națională: Câteva sensuri și nonsensuri interbelice românești
Autor: Ștefan FIRICĂ

Trecut şi viitor. Panait Istrati par lui-même
Autor: Bianca BURȚA-CERNAT

Mutația stilistică a lui Tudor Vianu
Autor: Adriana STAN

Proza lui Naghib Mahfuz între alegorie şi realism
Autor: Rodica GRIGORE

Local and Global Impact Zones in the Campus Novel: Showcasing Malcolm Bradbury’s Cuts
Autor: Mirela PETRAȘCU

The Spirit of the Age: The Imaginary of Gender and Romance in Charlotte Turner Smith
Autor: Alina-Elena ONEȚ

Istorie si studii culturale
Elie Miron Cristea şi „Astra”. Noi contribuţii
Autor: Lucian GIURA, Maura Geraldina GIURA

Spaţiu şi identitate regională
Autor: Valentin TRIFESCU

Stiintele comunicarii
Etica jurnalismului de investigaţie
Autor: Raluca MUREȘAN

Istorie si studii culturale
Elie Miron Cristea şi „Astra”. Noi contribuţii
Autor: Lucian GIURA, Maura Geraldina GIURA

Spaţiu şi identitate regională
Autor: Valentin TRIFESCU