Cuprins
Conferinţele Monica Lovinescu
Autor:

Multilingvismul şi drepturile cetăţeanului european
Autor: Jean FIRICĂ

Eludarea fiscalităţii prin operaţiuni offshore
Autor: Iosif MOLDOVAN

Tollan – Xicocotitlan (Tula). Capitala toltecilor (II)
Autor: Florin STĂNESCU

Un spirit european în cultura română: Ilie E. Torouţiu
Autor: Oltea PRELUCĂ

Ilie Dăianu şi spiritul Blajului
Autor: Ilie MOISE

De la clişeele de Cancelarie Regală la imaginarul contemporan (imagini mentale din frontiera medievală sud-transilvăneană)
Autor: Petre BEŞLIU MUNTEANU

Ştiinţa informării, o abordare interdisciplinară
Autor: Silviu BORŞ

Rolul publicisticii româneşti şi germane în viaţa culturală a Sibiului în a doua jumătate a secolului al XIX-lea
Autor: Carmen POPA

La traduction en partage – notes de lecture –
Autor: Dumitra BARON

Probleme ale numirii în viziunea lui Saul Kripke
Autor: Valentin RADU

Idiotul. Romanul cel mai plastic al lui Dostoievski
Autor: Teodora COMAN

E. L. Doctorow. Fascinanta Lume Nouă şi „istoriile“ sale
Autor: Rodica GRIGORE

Frumoasa poetă Sappho
Autor: Anton ADĂMUŢ

Ioan Es. Pop, exorcistul
Autor: Radu VANCU

Despre literatură, cu dragoste… Nicolae Steinhardt,Între viaţă şi cărţi*
Autor: Irina CIOBOTARU

A treia carieră a lui Petru Dumitriu
Autor: Ana SELEJAN

Benjamin Fundoianu / Fondane. Orientări filosofice
Autor: Speranţa Sofia MILANCOVICI

Cronica vieţii
Autor: Andrei BODIU

Viaţa între biografie şi bibliografie. Ficţiuni şi autoficţiuni
Autor: Irina Roxana GEORGESCU

Radu Cosaşu. Il miglior fabbro
Autor: Dragoş VARGA

Supravieţuiri onomastice
Autor: Mihai IGNAT

Cuprins
Conferinţele Monica Lovinescu
Autor:

Multilingvismul şi drepturile cetăţeanului european
Autor: Jean FIRICĂ

Eludarea fiscalităţii prin operaţiuni offshore
Autor: Iosif MOLDOVAN

Tollan – Xicocotitlan (Tula). Capitala toltecilor (II)
Autor: Florin STĂNESCU

Un spirit european în cultura română: Ilie E. Torouţiu
Autor: Oltea PRELUCĂ

Ilie Dăianu şi spiritul Blajului
Autor: Ilie MOISE

De la clişeele de Cancelarie Regală la imaginarul contemporan (imagini mentale din frontiera medievală sud-transilvăneană)
Autor: Petre BEŞLIU MUNTEANU

Ştiinţa informării, o abordare interdisciplinară
Autor: Silviu BORŞ

Rolul publicisticii româneşti şi germane în viaţa culturală a Sibiului în a doua jumătate a secolului al XIX-lea
Autor: Carmen POPA

La traduction en partage – notes de lecture –
Autor: Dumitra BARON

Probleme ale numirii în viziunea lui Saul Kripke
Autor: Valentin RADU

Idiotul. Romanul cel mai plastic al lui Dostoievski
Autor: Teodora COMAN

E. L. Doctorow. Fascinanta Lume Nouă şi „istoriile“ sale
Autor: Rodica GRIGORE

Frumoasa poetă Sappho
Autor: Anton ADĂMUŢ

Ioan Es. Pop, exorcistul
Autor: Radu VANCU

Despre literatură, cu dragoste… Nicolae Steinhardt,Între viaţă şi cărţi*
Autor: Irina CIOBOTARU

A treia carieră a lui Petru Dumitriu
Autor: Ana SELEJAN

Benjamin Fundoianu / Fondane. Orientări filosofice
Autor: Speranţa Sofia MILANCOVICI

Cronica vieţii
Autor: Andrei BODIU

Viaţa între biografie şi bibliografie. Ficţiuni şi autoficţiuni
Autor: Irina Roxana GEORGESCU

Radu Cosaşu. Il miglior fabbro
Autor: Dragoş VARGA

Supravieţuiri onomastice
Autor: Mihai IGNAT